hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Managed MFP - Skenování do e-mailu

Úvod

Tiskárna má funkci, která umožňuje odesílat naskenované soubory na jednu nebo více e-mailových adres.
Poznámka:
Než budete moci využívat funkci skenování do e-mailu, správce tiskárny nebo oddělení IT musí tuto funkci aktivovat a nastavit na integrovaném webovém serveru HP.

Skenovat do e-mailu

Kromě pokynů uvedených v tomto dokumentu se můžete podívat také na následující video s postupem skenování do e-mailu z tiskáren HP LaserJet Managed:
Nemůžete-li výše uvedené video zobrazit nebo chcete-li zobrazit video v jiné velikosti, kliknutím na tento odkaz přehrajete video na stránkách YouTube.
 1. Umístěte dokument lícem dolů na sklo skeneru nebo lícem nahoru do podavače dokumentů a nastavte vodítka papíru na velikost dokumentu.
 2. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost Skenování a poté Skenovat do e-mailu.
  Obrázek : ikona Skenování
  Poznámka:
  Pokud se zobrazí výzva, zadejte své uživatelské jméno a heslo.
 3. Po stisknutí pole Komu se zobrazí klávesnice.
  Poznámka:
  Pokud jste k tiskárně přihlášeni, může se v poli Od zobrazit vaše uživatelské jméno nebo jiné výchozí informace. Pokud tomu tak je, nemůžete je změnit.
 4. Pomocí jedné z následujících metod zadejte příjemce:
  Ruční zadání adres
  1. Zadejte e-mailové adresy do pole Komu. Chcete-li dokument odeslat na více adres, oddělte jednotlivé adresy středníkem nebo po zadání každé adresy stiskněte na klávesnici na dotykové obrazovce tlačítko Enter .
  Zadání adres ze seznamu kontaktů
  1. Vyberte tlačítko Kontakty , které se nachází vedle pole Komu, a otevřete obrazovku Kontakty.
  2. Ze seznamu vyberte odpovídající seznam kontaktů.
  3. Vyberte jméno nebo jména ze seznamu kontaktů a přidejte je na seznam příjemců. Poté vyberte možnost Přidat.
 5. Vyplňte pole Předmět, Název souboruZpráva tak, že stisknete příslušné pole a poté pomocí klávesnice na dotykové obrazovce zadáte informace. Chcete-li klávesnici zavřít, zvolte tlačítko Zavřít .
 6. Pokud chcete vložit rychlé nastavení, vyberte možnost Vložit, vyberte rychlé nastavení a poté vyberte možnost Vložit pod seznamem Rychlá nastavení.
  Poznámka:
  Rychlá nastavení jsou předdefinovaná nastavení pro různé typy výstupu, např. Text, Fotografie či Vysoká kvalita. Výběrem rychlého nastavení můžete zobrazit popis.
 7. Chcete-li konfigurovat nastavení, jako například Typ a rozlišení souboru, Strany předlohyOrientace obsahu, vyberte položku Možnosti v levém dolním rohu a poté vyberte nastavení z nabídek Možnosti. Pokud k tomu budete vyzváni, vyberte možnost Hotovo.
 8. Volitelný náhled: Za účelem zobrazení náhledu dokumentu stiskněte pravý panel obrazovky. Na levé straně v panelu náhledu můžete pomocí tlačítek RozbalitSbalit obrazovku náhledu rozbalit nebo sbalit.
  Tlačítko Rozbalit
  Tlačítko Sbalit
  Pomocí tlačítek na pravé straně obrazovky můžete upravit možnosti náhledu a změnit pořadí stránek, otočit je, vložit či odstranit.
  Můžete přepínat mezi zobrazením dvou stránek a zobrazením miniatur. Při zobrazení miniatur je k dispozici více možností než při zobrazení dvou stránek.
  Přibližte nebo oddalte vybranou stránku.
  Poznámka:
  Abyste mohli tato tlačítka používat, vyberte pouze jednu stránku.
  Otočte stránku o 180 stupňů.
  Poznámka:
  Toto tlačítko je k dispozici pouze při zobrazení miniatur.
  Odstraňte vybrané stránky.
  Poznámka:
  Toto tlačítko je k dispozici pouze při zobrazení miniatur.
  Změňte pořadí stránek v dokumentu. Vyberte jednu nebo více stránek a přesuňte je doleva nebo doprava.
  Poznámka:
  Tato tlačítka jsou k dispozici pouze při zobrazení miniatur.
  Přidejte stránky k dokumentu. Tiskárna vás vyzve k naskenování dalších stránek.
  Zrušte změny provedené v náhledu a začněte znovu.
 9. Jakmile je dokument připraven, stisknutím možnosti Odeslat jej odešlete na e-mail.
  Poznámka:
  Tiskárna vás může vyzvat k přidání e-mailové adresy do adresáře.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...