hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560, E87640-E87660, E77820, E77830, E72520, E72530 - Zapnutí a vypnutí

  Upozornění:
Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou, jinak může dojít k poškození tiskárny.
Poznámka:
Zkontrolujte, zda parametry zdroje napětí odpovídají jmenovitému napětí tiskárny. Jmenovité napětí naleznete na štítku tiskárny. Tato tiskárna využívá napětí 110–127 V stř. nebo 220–240 V stř. při 50/60 Hz.
Štítek se jmenovitým napětím tiskárny je umístěn na zadní části tiskárny.

Zapněte tiskárnu

 1. Připojte napájecí kabel dodaný s tiskárnou k portu v pravé dolní části tiskárny.
 2. Připojte tiskárnu napájecím kabelem k uzemněné zásuvce střídavého proudu.
 3. Přepněte přepínač napájení v pravé dolní části tiskárny do polohy zapnuto a poté stiskněte a uvolněte tlačítko Zapnuto / Vypnuto v přední části tiskárny.

Správa napájení

Tiskárna obsahuje funkce správy napájení, které mohou pomoci snížit spotřebu elektrické energie a šetřit tak elektrickou energii.
 • Nastavení režimu spánku – při nečinnosti po určenou dobu přepne tiskárnu do stavu úspory energie. Časový interval před tím, než produkt přejde do úsporného režimu, lze nastavit na ovládacím panelu.

Nastavení režimu spánku

 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte Nastavení.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Obecné
  • Nastavení spotřeby energie
 3. Vyberte možnost Nastavení režimu spánku nebo Plán spánku.
 4. Vyberte příslušné možnosti a dokončete nastavení.

Vypnutí tiskárny

Stiskněte a uvolněte tlačítko Zapnuto / Vypnuto v přední části tiskárny a poté přepněte přepínač napájení v pravé dolní části tiskárny do polohy Vypnuto.
  Upozornění:
Pokud není vložena kazeta, tiskárnu nevypínejte. Může dojít k poškození tiskárny.
Při pokusu o vypnutí tiskárny v případě, že není vložena jedna nebo více kazet, se na ovládacím panelu tiskárny zobrazí varovná zpráva.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...