hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Managed MFP E77820, E77830, E72520, E72530 - Tisk (Windows)

Tisk (Windows)

Následující postup popisuje základní proces tisku v systému Windows.
 1. Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.
 2. V seznamu tiskáren vyberte tiskárnu. Nastavení změníte tak, že kliknutím na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby spustíte ovladač tisku.
  Poznámka:
  Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.
  Poznámka:
  Podle níže uvedeného popisu aplikací pro stolní počítače budou tyto aplikace mít v systému Windows 10, 8.1 a 8 různé rozvržení s různými funkcemi. Pro přístup k funkci tisku z aplikace na úvodní obrazovce postupujte následovně:
  Windows 10: Vyberte možnost Tisk a poté vyberte tiskárnu.
  Windows 8.1 nebo 8: Vyberte položku Zařízení, možnost Tisk a poté vyberte tiskárnu.
  Pokud používáte ovladač HP PCL-6 V4 a vyberte možnost Další nastavení, aplikace HP AiO Printer Remote stáhne doplňkové funkce ovladače.
  Poznámka:
  Další informace získáte kliknutím na tlačítko Nápověda (?) v ovladači tiskárny.
 3. Pro konfiguraci dostupných možností klikněte na karty v ovladači tisku. Například orientaci papíru změníte na kartě Úpravy a zdroj papíru, typ papíru, formát papíru a kvalitu tisku změníte na kartě Papír/Kvalita.
 4. Do dialogového okna Tisk se vrátíte kliknutím na tlačítko OK. Na obrazovce vyberte počet výtisků k vytištění.
 5. Kliknutím na tlačítko Tisk spustíte tisk úlohy.

Automatický tisk na obě strany (Windows)

Tento postup použijte u tiskáren s nainstalovanou automatickou jednotkou pro oboustranný tisk. Pokud v tiskárně není nainstalována automatická jednotka pro oboustranný tisk nebo pokud chcete tisknout na typy papíru, které jednotka pro oboustranný tisk nepodporuje, lze na obě strany tisknout ručně.
 1. Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.
 2. Vyberte tiskárnu ze seznamu tiskáren a kliknutím na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby spusťte ovladač tisku.
  Poznámka:
  Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.
  Poznámka:
  Podle níže uvedeného popisu aplikací pro stolní počítače budou tyto aplikace mít v systému Windows 10, 8.1 a 8 různé rozvržení s různými funkcemi. Pro přístup k funkci tisku z aplikace na úvodní obrazovce postupujte následovně:
  Windows 10: Vyberte možnost Tisk a poté vyberte tiskárnu.
  Windows 8.1 nebo 8: Vyberte položku Zařízení, možnost Tisk a poté vyberte tiskárnu.
  Pokud používáte ovladač HP PCL-6 V4 a vyberte možnost Další nastavení, aplikace HP AiO Printer Remote stáhne doplňkové funkce ovladače.
 3. Klikněte na kartu Úpravy.
 4. Zvolte možnost Tisk na obě strany. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti dokumentu.
 5. V dialogu Tisk klikněte na tlačítko Tisk a úlohu vytiskněte.

Tisk více stránek na list (Windows)

 1. Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.
 2. Vyberte tiskárnu ze seznamu tiskáren a kliknutím na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby spusťte ovladač tisku.
  Poznámka:
  Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.
  Poznámka:
  Podle níže uvedeného popisu aplikací pro stolní počítače budou tyto aplikace mít v systému Windows 10, 8.1 a 8 různé rozvržení s různými funkcemi. Pro přístup k funkci tisku z aplikace na úvodní obrazovce postupujte následovně:
  Windows 10: Vyberte možnost Tisk a poté vyberte tiskárnu.
  Windows 8.1 nebo 8: Vyberte položku Zařízení, možnost Tisk a poté vyberte tiskárnu.
  Pokud používáte ovladač HP PCL-6 V4 a vyberte možnost Další nastavení, aplikace HP AiO Printer Remote stáhne doplňkové funkce ovladače.
 3. Klikněte na kartu Úpravy.
 4. V rozevíracím seznamu Stránek na list vyberte počet stránek, které se mají tisknout na jeden list.
 5. Vyberte správné možnosti Tisknout okraje stránky, Pořadí stránekOrientace. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti dokumentu.
 6. V dialogu Tisk klikněte na tlačítko Tisk a úlohu vytiskněte.

Výběr typu papíru (Windows)

 1. Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.
 2. Vyberte tiskárnu ze seznamu tiskáren a kliknutím na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby spusťte ovladač tisku.
  Poznámka:
  Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.
  Poznámka:
  Podle níže uvedeného popisu aplikací pro stolní počítače budou tyto aplikace mít v systému Windows 10, 8.1 a 8 různé rozvržení s různými funkcemi. Pro přístup k funkci tisku z aplikace na úvodní obrazovce postupujte následovně:
  Windows 10: Vyberte možnost Tisk a poté vyberte tiskárnu.
  Windows 8.1 nebo 8: Vyberte položku Zařízení, možnost Tisk a poté vyberte tiskárnu.
  Pokud používáte ovladač HP PCL 6 V4 a vyberte možnost Další nastavení, aplikace HP AiO Printer Remote stáhne doplňkové funkce ovladače.
 3. Klikněte na kartu Papír/Kvalita.
 4. V rozevíracím seznamu Typ papíru vyberte typ papíru.
 5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti dokumentu. V dialogu Tisk klikněte na tlačítko Tisk a úlohu vytiskněte.
  Pokud je zásobník potřeba nakonfigurovat, na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva o konfiguraci zásobníků.
 6. Vložte do zásobníku papír zadaného typu a formátu a pak zásobník zavřete.
 7. Stisknutím tlačítka OK přijměte zjištěný formát a typ nebo stiskněte tlačítko Upravit a zvolte jiný formát nebo typ papíru.
 8. Zvolte správný typ a formát a stiskněte tlačítko OK.

Další tiskové úlohy

Jsou k dispozici pokyny pro provedení konkrétních tiskových úloh, např:
 • Vytvoření a používání zástupců nebo předvoleb tisku
 • Výběr formátu papíru nebo použití vlastního formátu papíru
 • Výběr orientace stránky
 • Vytvoření brožury
 • Přizpůsobení dokumentu podle konkrétního formátu papíru
 • Tisk první nebo poslední stránky dokumentu na jiný papír
 • Tisk vodoznaků na dokument
 • Tisk razítek na dokument

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...