hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - Konfigurace výchozích možností pro úlohy odesílání faxu

Ke konfiguraci výchozích možností pro úlohy odesílání faxu použijte integrovaný webový server (EWS). Chcete-li přepsat výchozí nastavení pro konkrétní úlohu, upravte nastavení úlohy na ovládacím panelu tiskárny.
Poznámka:
Výchozí možnosti jsou sdíleny ve všech faxových metodách, tedy při použití analogového faxu, faxu v síti LAN i internetového faxu.

Krok 1: Přístup k integrovanému webovému serveru HP (EWS)

Pomocí následujícího postupu získejte IP adresu tiskárny a pak otevřete server EWS:
Poznámka:
Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
 1. Zjistěte IP adresu:
  • FutureSmart 3: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny výběrem tlačítka Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
  • FutureSmart 4: Chcete-li zobrazit IP adresu nebo název hostitele, vyberte na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny ikonu Informace a poté vyberte ikonu Síť .
 2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele tiskárny v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter. Spustí se server EWS.
  Obrázek : Příklad IP adresy v okně prohlížeče
  Poznámka:
  Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.

Krok 2: Konfigurace výchozích možností

Tento postup slouží ke konfiguraci výchozích nastavení pro úlohy odesílání faxu na integrovaném webovém serveru (EWS):
FutureSmart 3
 1. Pomocí horních navigačních karet EWS klikněte na možnost Fax.
 2. V levém navigačním panelu klikněte na Fax Send Setup (Nastavení odesílání faxů).
 3. V oblasti Nastavení skenování nakonfigurujte výchozí nastavení popisující předlohy.
FutureSmart 4
 1. Pomocí horních navigačních karet EWS klikněte na možnost Fax.
 2. V levém navigačním panelu klikněte na položku Nastavení odesílání faxů a poté klikněte na možnost Výchozí možnosti úlohy.
 3. Na kartě Nastavení běžné úlohy vyberte možnosti a pak klikněte na možnost Použít.
Poznámka:
Rychlá nastavení můžete konfigurovat a takto vytvořit a uložit často používaná nastavení pro budoucí použití. Pokud uživatel vybere rychlé nastavení pro úlohu z ovládacího panelu tiskárny, rychlé nastavení potlačí výchozí nastavení.
 • FutureSmart 3: V integrovaném webovém serveru použijte ovládací prvky v oblasti Rychlá nastavení obrazovky Nastavení odesílání faxu.
 • FutureSmart 4: V integrovaném webovém serveru klikněte na možnost Rychlá nastavení v levém navigačním panelu v části Nastavení odesílání faxu a vyberte nastavení.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...