hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP OfficeJet Enterprise - Tisk z jednotky USB flash

Úvod

Tato tiskárna umožňuje přímý tisk ze zařízení připojeného k portu USB pro rychlý tisk souborů bez nutnosti odesílání souborů z počítače. K portu USB v blízkosti ovládacího panelu můžete připojit standardní jednotku USB flash. Jsou podporovány následující typy souborů:
 • .pdf
 • .prn
 • .pcl
 • .ps
 • .cht
K povolení portu USB na tiskárně a následnému tisku dokumentů z jednotky USB flash použijte následující postup.
Poznámka:
Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

Povolení tisku z portu USB

Port USB je ve výchozím nastavení zakázán. Před použitím této funkce povolte port USB. Port povolte jedním z následujících postupů:

První metoda: Povolení portu USB na ovládacím panelu tiskárny

FutureSmart 3
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Administration (Správa).
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Obecná nastavení
  • Povolení otevírání z jednotky USB
 3. Vyberte možnost Povoleno a poté vyberte tlačítko Uložit nebo stiskněte tlačítko OK.
FutureSmart 4
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte Nastavení.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Kopírovat/Tisknout
  • Povolit USB zařízení
 3. Volbou Povoleno port USB povolte.

Způsob 2: Povolení portu USB z integrovaného webového serveru HP (pouze tiskárny připojené k síti)

FutureSmart 3
 1. Zjištění IP adresy tiskárny z ovládacího panelu tiskárny:
  • Ovládací panely s klávesnicí: Zobrazte displej ovládacího panelu pro zjištění IP adresy.
  • Dotykové ovládací panely: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny výběrem tlačítka Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
 2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter. Spustí se server EWS.
  Obrázek : Příklad IP adresy v okně prohlížeče
  Poznámka:
  Jestliže webový prohlížeč při pokusu o otvírání integrovaného webového serveru (EWS) zobrazí zprávu Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu, klikněte na možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme).
  Pokud vyberete možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme), při procházení integrovaného webového serveru (EWS) tiskárny HP nehrozí poškození počítače.
 3. Na hlavní stránce integrovaného webového serveru otevřete kartu Tisk.
 4. V levé části obrazovky klikněte na položku Nastavení načtení z jednotky USB.
 5. Zaškrtněte políčko Povolit načtení z jednotky USB.
 6. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).
FutureSmart 4
 1. Zjištění IP adresy tiskárny z ovládacího panelu tiskárny:
  • Ovládací panely s klávesnicí: Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Informace a potom pomocí kláves se šipkami vyberte nabídku Ethernet. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku a zobrazte IP adresu nebo název hostitele. Poznamenejte si IP adresu.
  • Dotykové ovládací panely: Na úvodní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stiskněte ikonu Informace a pak vyberte možnost Ethernet. Poznamenejte si adresu IPv4.
 2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu přesně v takovém tvaru, v jakém se zobrazila na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter. Spustí se server EWS.
  Obrázek : Příklad IP adresy v okně prohlížeče
  Poznámka:
  Jestliže webový prohlížeč při pokusu o otvírání integrovaného webového serveru (EWS) zobrazí zprávu Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu, klikněte na možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme).
  Pokud vyberete možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme), při procházení integrovaného webového serveru (EWS) tiskárny HP nehrozí poškození počítače.
 3. Na horním řádku nabídek serveru EWS vyberte možnost Kopírování/tisk.
 4. V levém navigačním panelu vyberte možnost Nastavení tisku z jednotky USB.
 5. Vyberte možnost Povolit tisk z jednotky USB a potom klikněte na možnost Použít.

Vytiskněte dokumenty USB z ovládacího panelu zařízení

FutureSmart 3
 1. Připojte jednotku USB flash ke snadno přístupnému portu USB.
  Poznámka:
  Port může být zakrytý. U některých tiskáren se kryt odklápí. U jiných tiskáren se kryt sejme vytažením v přímém směru.
 2. Tiskárna zjistí jednotku USB flash. Volbou tlačítka OK jednotku otevřete. Případně na vyžádání vyberte ze seznamu dostupných aplikací možnost Načtení z jednotky USB. Otevře se obrazovka Načtení z jednotky USB.
 3. Vyberte název dokumentu, který chcete vytisknout.
  Poznámka:
  Dokument se může nacházet ve složce. Otevřete potřebné složky.
 4. Chcete-li upravit počet kopií, vyberte možnost Kopie a pomocí klávesnice změňte počet kopií.
 5. Volbou tlačítka Start nebo stisknutím tlačítka OK vytiskněte dokument.
FutureSmart 4
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost Tisk a poté Tisk z jednotky USB.
 2. Stiskněte tlačítko Vybrat a poté vyberte dokument, který chcete vytisknout.
  Poznámka:
  Dokument se může nacházet ve složce. Otevřete potřebné složky.
 3. Chcete-li upravit počet kopií, stiskněte pole Počet kopií nalevo od tlačítka Tisk. Po zobrazení klávesnice vyberte počet kopií a poté stisknutím možnosti Tisk dokument vytiskněte.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...