hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Vítejte zákazníci Samsung tiskáren

  Potřebujete podporu pro tiskárnu Samsung? HP je tady, aby vám pomohl! Další informace

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP OfficeJet Enterprise - Konfigurace nastavení zásobníků tiskárny/papíru

Úvod
Tiskárna automaticky zobrazí výzvu ke konfiguraci zásobníku na určitý typ a formát v následujících situacích:
 • Když vkládáte papír do zásobníku
 • Když zvolíte pro tiskovou úlohu prostřednictvím tiskového ovladače nebo softwarového programu určitý zásobník nebo typ papíru a zásobník není nakonfigurován v souladu s nastaveními tiskové úlohy.
  Poznámka:
Výzva se nezobrazí, pokud tisknete ze zásobníku 1 a tento zásobník je nakonfigurován na možnost formátu papíru Libovolný formát a možnost typu papíru Libovolný typ. V takové situaci bude v případě, že pro tiskovou úlohu není uveden zásobník, tiskárna tisknout ze zásobníku 1, a to i v případě, že se nastavení formátu a typu papíru neshoduje s parametry papíru vloženého do zásobníku 1.
Konfigurace zásobníku při vkládání papíru
 1. Vložte do zásobníku papír. Pokud používáte zásobník 2 nebo zásobník 3, zavřete ho.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva o konfiguraci zásobníků.
 3. Výběrem možnosti OK přijměte zjištěný typ a formát nebo vyberte možnost Upravit a zvolte jiný formát nebo typ papíru.
 4. Zvolte správný formát a typ a vyberte tlačítko OK nebo Hotovo.
Konfigurace zásobníku podle nastavení tiskové úlohy
 1. V softwarové aplikaci zadejte zdrojový zásobník, velikost papíru a typ papíru.
 2. Odešlete úlohu do tiskárny.
  Pokud je zásobník potřeba nakonfigurovat, na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva o konfiguraci zásobníků.
 3. Vložte do zásobníku papír zadaného typu a formátu a pak zásobník zavřete.
 4. Výběrem možnosti OK přijměte zjištěný typ a formát nebo vyberte možnost Upravit a zvolte jiný formát nebo typ papíru.
 5. Zvolte správný formát a typ a vyberte tlačítko OK nebo Hotovo.
Konfigurace zásobníku pomocí ovládacího panelu
Zásobníky můžete také konfigurovat na typ a formát i bez zobrazení výzvy tiskárny.
  Poznámka:
Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a stiskněte tlačítko Zásobníky.
 2. Vyberte zásobník, který chcete konfigurovat, a poté vyberte tlačítko Upravit.
 3. V seznamech dostupných voleb vyberte formát a typ papíru.
 4. Výběrem tlačítka OK výběry uložte.
FutureSmart 4
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte Zásobníky.
 2. Vyberte zásobník, který chcete konfigurovat.
 3. V seznamech dostupných voleb vyberte formát a typ papíru.
 4. Stisknutím tlačítka Hotovo výběry uložte.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...