solution Contentsolution Content

HP LaserJet Enterprise MFP - Kompletování úlohy kopírování

Kompletování úlohy kopírování

Můžete kopírovat a vytisknout jednu nebo více sad dokumentů, přičemž každá sada se uspořádá ve správném pořadí.
Poznámka:
Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
  1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte tlačítko Kopírování.
  2. Vyberte tlačítko Řazení.
  3. Vyberte tlačítko možnosti Řazení zapnuto (nastavení pořadí stránek) a potom vyberte tlačítko OK.
  4. Vyberte tlačítko Start.
FutureSmart 4
  1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost Fax.
  2. Vyberte položku Možnosti v levém dolním rohu a potom vyberte možnost Řazení na seznamu Možnosti.
  3. Pokud již není vybrána, vyberte možnost Řazení zapnuto.
  4. Chcete-li upravit počet kopií, stiskněte pole Počet kopií nalevo od tlačítka Kopírovat. Až se zobrazí klávesnice, zadejte počet kopií, který chcete vytvořit. Stisknutím tlačítka Zavřít zavřete klávesnici.
  5. Stisknutím možnosti Kopírování zahajte kopírování.


Další možnosti podpory