hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP - Hlášení faxu

V následujících částech jsou uvedena faxová hlášení, která tiskárna poskytuje. Tato hlášení lze vytisknout nebo zobrazit na ovládacím panelu tiskárny.
Na této tiskárně jsou k dispozici následující faxová hlášení:
 • Protokol činnosti faxu
 • Sestava účtovacích kódů
 • Seznam blokovaných faxů
 • Seznam rychlých voleb (pouze FutureSmart 3)
 • Hlášení o faxovém volání

Tisk nebo prohlížení faxového hlášení

Faxové hlášení vytisknete nebo zobrazíte následujícím postupem.
Poznámka:
Kroky se mohou lišit podle typu ovládacího panelu.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a stiskněte tlačítko Administration (Správa).
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Hlášení
  • Hlášení faxu
 3. Vyberte protokol nebo hlášení, které chcete vytisknout či zobrazit.
 4. Vyberte tlačítko Tisk nebo Zobrazit.
FutureSmart 4
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost Hlášení a poté vyberte možnost Faxová hlášení.
 2. Vyberte protokol nebo hlášení, které chcete vytisknout či zobrazit.
 3. Vyberte tlačítko Tisk nebo Zobrazit.

Fax activity log (Protokol činnosti faxu)

Protokol činnosti faxu obsahuje následující informace:
 • Informace o hlavičce faxu nakonfigurované v tiskárně.
 • Číslo každé faxové úlohy
 • Datum a čas přijatých a odeslaných faxů a faxů, jejichž odeslání se nezdařilo
 • Typ faxové úlohy (odchozí nebo příchozí)
 • Identifikace odesílatele (telefonní číslo, pokud je k dispozici)
 • Trvání (doba telefonického spojení)
 • Počet stránek
 • Výsledek (úspěšně odesláno, čekající nebo chyba odeslání včetně typu a kódu chyby)
V databázi jsou uloženy záznamy 500 posledních faxů. Jako položky faxů v databázi jsou obsaženy všechny faxové relace. Faxovou relací může být například odeslaný fax, přijatý fax nebo aktualizace firmwaru. V závislosti na využití může zpráva obsahovat i méně než 500 záznamů.
Chcete-li tento protokol používat k vedení záznamů, doporučujeme jej pravidelně tisknout s následným vymazáním.
Chcete-li vymazat protokol činnosti faxu, postupujte následujícím způsobem.
FutureSmart 3
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Administration (Správa).
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Nastavení faxu
  • smazání protokolu činnosti faxu
 3. Výběrem tlačítka Vymazat vymažte protokol činnosti faxu.
FutureSmart 4
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte Nastavení.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Fax
  • smazání protokolu činnosti faxu
 3. Výběrem možnosti Vymazat vymažte protokol činnosti faxu.

Billing code report (Hlášení o účtovacích kódech)

Hlášení o účtovacích kódech tvoří seznam posledních 500 úspěšně odeslaných faxů seřazených podle účtovacího kódu. Hlášení obsahuje následující informace:
 • číslo účtovacího kódu,
 • datum a čas všech úspěšně odeslaných faxů,
 • identifikační číslo,
 • trvání (dobu telefonického spojení),
 • počet odeslaných stránek,
 • výsledek (úspěch).
V databázi jsou uloženy záznamy 500 posledních faxů. Chcete-li tento protokol používat k vedení záznamů, doporučujeme jej pravidelně tisknout s následným vymazáním.

Blocked fax list report (Hlášení o blokovaných faxových číslech)

Hlášení seznamu blokovaných faxů obsahuje seznam faxových čísel, která jsou blokována. Tiskárna nebude přijímat faxy z blokovaných faxových čísel.

Speed dial list report (Hlášení o seznamech rychlých voleb)

Hlášení o seznamech rychlých voleb uvádí faxová čísla přiřazená názvům rychlých voleb.

Fax call report (Hlášení o faxovém volání)

Hlášení o faxovém volání je stručné hlášení, které uvádí stav naposledy odeslaného nebo přijatého faxu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...