hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - Nastavení tiskárny (hardware) (model z+)

Poznámka:
Tento dokument je určen pro multifunkční zařízení HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP, model M775z+.
Tento dokument popisuje sestavení fyzických částí tiskárny. Než v počítači začnete s instalací softwaru pro tiskárnu, je třeba provést tyto kroky.
Pokud jste již hardware tiskárny nastavili a potřebujete poradit s instalací softwaru, přejděte k části Odkazy na pokyny k instalaci softwaru na konci tohoto dokumentu.
Součástí tohoto dokumentu je následující postup sestavení tiskárny:

Vybalte tiskárnu

 1. Vyberte umístění tiskárny, které splňuje následující podmínky:
  • Pevný pracovní povrch v dobře větrané oblasti mimo dosah přímého slunečního světla
  • Rozsah teplot: 15 až 30 °C
  • Rozsah vlhkosti 10–80 %
    Upozornění:
  Hmotnost tiskárny je 116,3 kg (256,5 lb). Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely čtyři osoby.
 2. Vyjměte tiskárnu HP z balení a sejměte balicí materiál. Zkontrolujte, zda se obsah balení shoduje s položkami na tomto obrázku.
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje, pokud to okolnosti dovolují, recyklovat balicí materiál.
  Obrázek : Obsah krabice
 3. Odstraňte oranžovou přepravní pásku a pěnový ochranný materiál.
  Obrázek : Odstranění přepravní pásky a pěnového ochranného materiálu
 4. Otevřete podavač dokumentů a odstraňte pěnový ochranný materiál a zbývající přepravní pásku.
  Obrázek : Odstranění pěnového ochranného materiálu a zbývající přepravní pásky
 5. Otevřete zásobník 2 a poté odeberte přepravní zámek zásobníku.
  Obrázek : Odebrání přepravního zámku zásobníku ze zásobníku 2
 6. Zavřete zásobník 2.
  Obrázek : Zavření zásobníku 2
 7. Otevřete zásobník 3 a zásobník 4 a odstraňte oranžovou přepravní pásku a kartony.
    Upozornění:
  Zkontrolujte, zda je páčka pro uzamknutí (za zásobníkem 3) na příslušenství pro manipulaci s papírem v uzamčené poloze.
  Obrázek : Odstranění přepravní pásky a kartonů ze zásobníku 3 a zásobníku 4
 8. Zavřete zásobník 3 a zásobník 4.
  Obrázek : Zavření zásobníku 3 a zásobníku 4
 9. Zkontrolujte, zda je zámek na jednotce pro manipulaci s papírem v uzamčené poloze.
  Obrázek : Kontrola páčky pro uzamknutí na příslušenství pro manipulaci s papírem

Vložení papíru

 1. Otevřete zásobník 2.
  Obrázek : Otevření zásobníku 2
 2. Nastavte přední a postranní posuvné vodítko papíru do správné polohy pro požadovaný formát papíru.
  Obrázek : Nastavení vodítek papíru
 3. Vložte papír do zásobníku.
  Obrázek : Vložení papíru do zásobníku
 4. Zásobník nepřeplňujte. Ujistěte se, že lze stoh papíru umístit do zásobníku, tj. že není vyšší než vodítka.
  Obrázek : Kontrola vodítek výšky stohu papíru
 5. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku

Připojení síťového kabelu (volitelné)

Pokud budete produkt chtít připojit k síti, připojte síťový kabel. V opačném případě tento krok přeskočte a přejděte k části Připojení napájecího kabelu a zapnutí tiskárny v tomto dokumentu.
  Upozornění:
Kabel USB nyní nepřipojujte. Jestliže se chystáte použít pro připojení tiskárny k počítači kabel USB, jeho připojení proběhne v rámci instalace softwaru.
Obrázek : Připojení síťového kabelu

Připojení telefonního kabelu pro fax (volitelné)

Budete-li chtít používat funkci faxu, propojte pomocí dodaného telefonního kabelu port faxu na tiskárně a telefonní zdířku.
Poznámka:
Připojení do telefonní zdířky může vyžadovat adaptér telefonního kabelu RJ11.
Obrázek : Připojení telefonního kabelu pro fax

Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu

 1. Připojte tiskárnu napájecím kabelem k uzemněné zásuvce střídavého proudu. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou, jinak může dojít k jejímu poškození.
  Obrázek : Připojení napájecího kabelu
    Upozornění:
  Zkontrolujte, zda parametry zdroje napájení odpovídají jmenovitému napětí zařízení. Jmenovité napětí naleznete na štítku tiskárny. Tato tiskárna využívá napětí 100–127 V stř. nebo 220–240 V stř. při 50/60 Hz.
 2. Zapněte napájení tiskárny.
  Obrázek : Stisknutí tlačítka napájení
 3. Počkejte 60 sekund, než budete pokračovat. Pokud je v tomto okamžiku tiskárna připojena k síti, proběhne její rozpoznání a tiskárně bude přidělena adresa IP nebo název hostitele.
 4. Nastavte na ovládacím panelu jazyk, formát data/času a časové pásmo. Jakmile se objeví úvodní obrazovka, stiskněte položku Počáteční nastavení a povolte základní funkce tiskárny.
  Chcete-li u tiskárny připojené k síti upravit pokročilá nastavení, zadejte po dokončení instalace softwaru do adresního řádku webového prohlížeče adresu IP tiskárny. Adresu IP zjistíte pomocí jednoho z následujících postupů:
  Poznámka:
  Kroky k vyhledání IP adresy tiskárny se liší v závislosti na typu ovládacího panelu. Pokud chcete určit typ ovládacího panelu, pokyny naleznete v tabulce v kroku 5.
  • FutureSmart 3: Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Network (Síť) .
  • FutureSmart 4: Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte ikonu Informace a poté tlačítko Síť .
 5. Bude-li tiskárna připojena kabelem USB, proces instalace softwaru vyžaduje, aby byla tiskárna zapnuta a připravena. Úpravou následujícího nastavení zajistíte, aby byla tiskárna během instalace probuzena z režimu spánku:
  Poznámka:
  Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a stiskněte tlačítko Správa.
  2. Vyberte nabídku Obecné nastavení.
  3. Stiskněte položku Nastavení spotřeby energie.
  4. Stiskněte položku Probudit / automaticky zapnout při následujících událostech.
  5. Stiskněte položku Všechny události.
  FutureSmart 4
  Ve výchozím nastavení budou tiskárny s firmwarem FutureSmart 4 probuzeny z režimu spánku během procesu instalace softwaru.

Ověřte, že je tiskárna funkční

Postupem uvedeným níže ověřte, zda je tiskárna funkční.
Poznámka:
Kroky se liší podle ovládacího panelu.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Pokud chcete ověřit, zda tiskárna tiskne, postupujte následovně:
  1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a stiskněte tlačítko Správa.
  2. Otevřete následující nabídky:
   • Hlášení
   • Str. konfigurace/stavu
  3. Stiskem vyberte položku Konfigurační stránka.
  4. Stiskem tlačítka Tisk vytiskněte konfigurační stránku a stránku Jetdirect.
   Poznámka:
   Pokud se chystáte tiskárnu používat v síti, tyto stránky si uschovejte. Stránka Jetdirect obsahuje IP adresu tiskárny.
  5. Jestliže je tiskárna připojena k síti, vyhledejte IP adresu na stránce Jetdirect.
   • IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, je nutné IP adresu nakonfigurovat ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
   • IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem „fe80:“, mělo by být možné tisknout. V opačném případě musíte IP adresu nakonfigurovat ručně.
   Obrázek : Stránka Jetdirect
 2. Budete-li chtít ověřit, zda funguje podavač dokumentů a funkce kopírování, postupujte následovně:
  1. Položte vytištěnou konfigurační stránku lícem nahoru do podavače dokumentů.
  2. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Start. Produkt stránku zkopíruje a vytiskne.
 3. Chcete-li ověřit, zda funguje skleněná deska skeneru a funkce kopírování, postupujte následovně:
  1. Na skleněnou desku skeneru vložte vytištěnou konfigurační stránku lícem dolů.
  2. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Start. Produkt stránku naskenuje a poté vytiskne.
FutureSmart 4
 1. Pokud chcete ověřit, zda tiskárna tiskne, postupujte následovně:
  1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte položku Nastavení a vyberte ji.
  2. Vyberte možnost Stránky konfigurace/stavu.
  3. Vyberte položku Stránka konfigurace.
  4. Výběrem možnosti Tisk vytiskněte konfigurační stránky a stránku Jetdirect.
  5. Jestliže je tiskárna připojena k síti, najdete IP adresu na stránce Jetdirect.
   • IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, zadejte IP adresu ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
   • IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem „fe80:“, mělo by být možné tisknout. V opačném případě zadejte IP adresu ručně.
   Obrázek : Stránka Jetdirect
 2. Budete-li chtít ověřit, zda funguje podavač dokumentů a funkce kopírování, postupujte následovně:
  1. Položte vytištěnou konfigurační stránku lícem nahoru do podavače dokumentů.
  2. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Start. Produkt stránku zkopíruje a vytiskne.
 3. Chcete-li ověřit, zda funguje skleněná deska skeneru a funkce kopírování, postupujte následovně:
  1. Na skleněnou desku skeneru vložte vytištěnou konfigurační stránku lícem dolů.
  2. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Start. Produkt stránku zkopíruje a vytiskne.

Aktualizace firmwaru (volitelné, ale doporučené)

Společnost HP pravidelně aktualizuje funkce dostupné ve firmwaru tiskárny. Abyste mohli využívat nejnovější funkce tiskárny, proveďte aktualizaci firmwaru.
Poznámka:
Před aktualizací firmwaru tiskárny se poraďte se správcem sítě.
Kliknutím sem zobrazíte informace o aktualizaci firmwaru tiskárny prostřednictvím jednotky USB flash nebo integrovaného webového serveru (EWS).

Odkazy na pokyny pro instalaci softwaru

Po dokončení předchozích fází nastavení můžete software tiskárny nainstalovat pomocí disku CD k tiskárně nebo stažením softwaru z webu společnosti HP.
  Upozornění:
Kabel USB nyní nepřipojujte. Jestliže se chystáte použít pro připojení tiskárny k počítači kabel USB, jeho připojení proběhne v rámci instalace softwaru.
Pokyny pro instalaci softwaru zobrazíte kliknutím na odkaz určený pro konkrétní operační systém počítače a typ připojení.
Windows
Mac OS X

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...