hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Důležité aktualizace zabezpečení tisku

  Společnost HP nedávno uvědomila zranitelnost některých inkoustových tiskáren. Společnost HP má dostupné aktualizace ke stažení s cílem vyřešit tuto chybu zabezpečení. Podrobnosti a další informace jsou k dispozici v Security Bulletin.(v angličtině)

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise M806 - Nastavení tiskárny (hardware) (model dn)

  Poznámka:
Tento dokument je určen pro tiskárnu HP LaserJet Enterprise, model M806dn.
Tento dokument popisuje sestavení fyzických částí tiskárny. Než v počítači začnete s instalací softwaru pro tiskárnu, je třeba provést tyto kroky.
Pokud jste již hardware tiskárny nastavili a potřebujete poradit s instalací softwaru, přejděte k části Odkazy na pokyny k instalaci softwaru na konci tohoto dokumentu.
Součástí tohoto dokumentu je následující postup sestavení tiskárny:
Vybalte tiskárnu
 1. Vyberte umístění tiskárny, které splňuje následující podmínky:
  • Pevný pracovní povrch v dobře větrané oblasti mimo dosah přímého slunečního světla
  • Rozsah teplot: 15 až 32,5° C
  • Rozsah vlhkosti 10–80 %
    Upozornění:
  Hmotnost tiskárny je 76,1 kg. Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely čtyři osoby.
 2. Vyjměte tiskárnu HP z balení a sejměte balicí materiál. Zkontrolujte, zda se obsah balení shoduje s položkami na tomto obrázku.
    Poznámka:
  Společnost HP doporučuje, pokud to okolnosti dovolují, recyklovat balicí materiál.
  Obrázek : Obsah krabice
 3. Z vnější strany tiskárny odstraňte všechny pásky a balicí materiál. Otevřete všechna dvířka a zásobníky papíru a z vnitřní strany tiskárny odstraňte všechny pásky, oranžové plastové vložky do zásobníku a další balicí materiál.
  Obrázek : Odstranění přepravní pásky a pěnového ochranného materiálu
Vložení tonerové kazety
 1. Otevřete přední dvířka. Zkontrolujte, zda jsou dvířka zcela otevřena.
  Obrázek : Otevření předních dvířek
 2. Stiskněte tlačítko na páčce a poté páčku tonerové kazety otočte směrem dolů.
  Obrázek : Stiskněte tlačítko na páčce a páčku tonerové kazety otočte dolů.
 3. Vyjměte tonerovou kazetu z ochranného obalu.
  Obrázek : Vyjmutí tonerové kazety z ochranného obalu
 4. Zarovnejte tonerovou kazetu se slotem a poté ji vložte do tiskárny. Až bude tonerová kazeta na správném místě, jemně poklesne.
  Obrázek : Vložte tonerovou kazetu
 5. Stiskněte tlačítko na páčce a poté páčku tonerové kazety otočte směrem nahoru.
  Obrázek : Stiskněte tlačítko na páčce a páčku tonerové kazety otočte nahoru.
 6. Zavřete přední dvířka.
  Obrázek : Zavření předních dvířek
Instalace výstupní přihrádky
 1. Vložte výstupní přihrádku s přímou výstupní dráhou. Zatlačte levý jazýček na místo.
  Obrázek : Instalace levého jazýčku
 2. Posunutím pravého jazýčku doleva posuňte výstupní přihrádku na místo a poté zatlačením jazýčku doprava zajistěte přihrádku.
  Obrázek : Instalace pravého jazýčku
Připojení síťového kabelu (volitelné)
Pokud budete produkt chtít připojit k síti, připojte síťový kabel. V opačném případě tento krok přeskočte a přejděte k části Připojení napájecího kabelu a zapnutí tiskárny v tomto dokumentu.
  Upozornění:
Kabel USB nyní nepřipojujte. Jestliže se chystáte použít pro připojení tiskárny k počítači kabel USB, jeho připojení proběhne v rámci instalace softwaru.
Obrázek : Připojení síťového kabelu
Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu
 1. Připojte tiskárnu napájecím kabelem k uzemněné zásuvce střídavého proudu. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou, jinak může dojít k jejímu poškození.
  Obrázek : Připojení napájecího kabelu
    Upozornění:
  Zkontrolujte, zda parametry zdroje napájení odpovídají jmenovitému napětí zařízení. Jmenovité napětí naleznete na štítku tiskárny. Tato tiskárna využívá napětí 100–127 V stř. nebo 220–240 V stř. při 50/60 Hz.
 2. Zapněte napájení tiskárny.
  Obrázek : Stisknutí tlačítka napájení
 3. Počkejte 60 sekund, než budete pokračovat. Pokud je v tomto okamžiku tiskárna připojena k síti, proběhne její rozpoznání a tiskárně bude přidělena adresa IP nebo název hostitele.
 4. Na ovládacím panelu nastavte jazyk, rozložení klávesnice, formát data/času a časovou zónu. Jakmile se objeví úvodní obrazovka, stiskněte položku Počáteční nastavení a povolte základní funkce tiskárny.
  Chcete-li u tiskárny připojené k síti upravit pokročilá nastavení, zadejte po dokončení instalace softwaru do adresního řádku webového prohlížeče adresu IP tiskárny. Adresu IP zjistíte pomocí jednoho z následujících postupů:
    Poznámka:
  Kroky k vyhledání IP adresy tiskárny se liší v závislosti na typu ovládacího panelu. Pokud chcete určit typ ovládacího panelu, pokyny naleznete v tabulce v kroku 5.
  • FutureSmart 3: Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Network (Síť) .
  • FutureSmart 4: Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte ikonu Informace a poté tlačítko Síť .
 5. Bude-li tiskárna připojena kabelem USB, proces instalace softwaru vyžaduje, aby byla tiskárna zapnuta a připravena. Postupujte podle pokynů níže a nakonfigurujte nastavení Probuzení / automatické zapnutí, aby se tiskárna probudila z režimu spánku během procesu instalace softwaru:
    Poznámka:
  Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a stiskněte tlačítko Správa.
  2. Vyberte nabídku Obecné nastavení.
  3. Stiskněte položku Nastavení spotřeby energie.
  4. Stiskněte položku Probudit / automaticky zapnout při následujících událostech.
  5. Stiskněte položku Všechny události.
  FutureSmart 4
  Ve výchozím nastavení budou tiskárny s firmwarem FutureSmart 4 probuzeny z režimu spánku během procesu instalace softwaru.
Vložení papíru
 1. Otevřete zásobník.
  Obrázek : Otevření zásobníku 2 a zásobníku 3
 2. Upravte vodítko délky a šířky papíru stisknutím seřizovacích páček a posunutím vodítka na hodnotu formátu používaného papíru.
  Obrázek : Nastavení vodítek papíru
 3. Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej.
  Obrázek : Vložení papíru do zásobníku
    Poznámka:
  Ověřte, zda není zásobník přeplněný. Pokud je, vyjměte ze zásobníku celý stoh papíru, vyrovnejte jej a vraťte část papíru do zásobníku.
  Ujistěte se, že jsou vodítka papíru v zásobníku správně nastavena pro daný formát papíru. Nastavte vodítka tak, aby se lehce dotýkala stohu papíru na obou stranách, aniž by jej ohýbala.
  Pokud je zásobník přeplněný nebo nejsou vodítka správně nastavena, bude se papír nesprávně podávat a uvízne.
 4. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku
Ověřte, že je tiskárna funkční
Postupem uvedeným níže ověřte, zda tiskárna tiskne.
  Poznámka:
Kroky se liší podle ovládacího panelu.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a stiskněte tlačítko Správa.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Hlášení
  • Konfigurační stránky / stránky stavu
 3. Stiskem vyberte položku Konfigurační stránka.
 4. Stiskem tlačítka Tisk vytiskněte konfigurační stránku a stránku Jetdirect.
    Poznámka:
  Pokud se chystáte tiskárnu používat v síti, tyto stránky si uschovejte. Stránka Jetdirect obsahuje IP adresu tiskárny.
 5. Jestliže je tiskárna připojena k síti, vyhledejte IP adresu na stránce Jetdirect.
  • IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, je nutné IP adresu nakonfigurovat ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
  • IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem „fe80:“, mělo by být možné tisknout. V opačném případě musíte IP adresu nakonfigurovat ručně.
  Obrázek : Stránka Jetdirect
FutureSmart 4
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte položku Nastavení a vyberte ji.
 2. Vyberte možnost Stránky konfigurace/stavu.
 3. Vyberte položku Stránka konfigurace.
 4. Výběrem možnosti Tisk vytiskněte konfigurační stránky a stránku Jetdirect.
 5. Jestliže je tiskárna připojena k síti, najdete IP adresu na stránce Jetdirect.
  • IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, zadejte IP adresu ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
  • IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem „fe80:“, mělo by být možné tisknout. V opačném případě zadejte IP adresu ručně.
  Obrázek : Stránka Jetdirect
Aktualizace firmwaru (volitelné, ale doporučené)
Společnost HP pravidelně aktualizuje funkce dostupné ve firmwaru tiskárny. Abyste mohli využívat nejnovější funkce tiskárny, proveďte aktualizaci firmwaru.
  Poznámka:
Před aktualizací firmwaru tiskárny se poraďte se správcem sítě.
Kliknutím sem zobrazíte informace o aktualizaci firmwaru tiskárny prostřednictvím jednotky USB flash nebo integrovaného webového serveru (EWS).
Odkazy na pokyny pro instalaci softwaru
Po dokončení předchozích fází nastavení můžete software tiskárny nainstalovat pomocí disku CD k tiskárně nebo stažením softwaru z webu společnosti HP.
  Upozornění:
Kabel USB nyní nepřipojujte. Jestliže se chystáte použít pro připojení tiskárny k počítači kabel USB, jeho připojení proběhne v rámci instalace softwaru.
Pokyny pro instalaci softwaru zobrazíte kliknutím na odkaz určený pro konkrétní operační systém počítače a typ připojení.
Windows
Mac OS X

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...