hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Color LaserJet Enterprise M855 - Nastavení tiskárny (hardware) (model dn)

  Poznámka:
Tento dokument je určen pro tiskárnu HP Color LaserJet Enterprise, model M855dn.
Tento dokument popisuje sestavení fyzických částí tiskárny. Než v počítači začnete s instalací softwaru pro tiskárnu, je třeba provést tyto kroky.
Pokud jste již hardware tiskárny nastavili a potřebujete poradit s instalací softwaru, přejděte k části Odkazy na pokyny k instalaci softwaru na konci tohoto dokumentu.
Součástí tohoto dokumentu je následující postup sestavení tiskárny:
Vybalte tiskárnu
 1. Vyberte umístění tiskárny, které splňuje následující podmínky:
  • Pevný pracovní povrch v dobře větrané oblasti mimo dosah přímého slunečního světla
  • Rozsah teplot: 15 až 30 °C
  • Rozsah vlhkosti 10–80 %
    Upozornění:
  Hmotnost tiskárny je 85,2 kg. Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely čtyři osoby.
 2. Vyjměte tiskárnu HP z balení a sejměte balicí materiál. Zkontrolujte, zda se obsah balení shoduje s položkami na tomto obrázku.
    Poznámka:
  Společnost HP doporučuje, pokud to okolnosti dovolují, recyklovat balicí materiál.
  Obrázek : Obsah krabice
 3. Z vnější strany tiskárny odstraňte všechny pásky a balicí materiál. Otevřete všechna dvířka a zásobníky papíru a z vnitřní strany tiskárny odstraňte všechny pásky, oranžové plastové vložky do zásobníku a další balicí materiál.
  Obrázek : Odstranění přepravní pásky a pěnového ochranného materiálu
Připojení síťového kabelu (volitelné)
Pokud budete produkt chtít připojit k síti, připojte síťový kabel. V opačném případě tento krok přeskočte a přejděte k části Připojení napájecího kabelu a zapnutí tiskárny v tomto dokumentu.
  Upozornění:
Kabel USB nyní nepřipojujte. Jestliže se chystáte použít pro připojení tiskárny k počítači kabel USB, jeho připojení proběhne v rámci instalace softwaru.
Obrázek : Připojení síťového kabelu
Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu
 1. Připojte tiskárnu napájecím kabelem k uzemněné zásuvce střídavého proudu. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou, jinak může dojít k jejímu poškození.
  Obrázek : Připojení napájecího kabelu
    Upozornění:
  Zkontrolujte, zda parametry zdroje napájení odpovídají jmenovitému napětí zařízení. Jmenovité napětí naleznete na štítku tiskárny. Tato tiskárna využívá napětí 100–127 V stř. nebo 220–240 V stř. při 50/60 Hz.
 2. Zapněte napájení tiskárny.
  Obrázek : Stisknutí tlačítka napájení
 3. Počkejte 60 sekund, než budete pokračovat. Pokud je v tomto okamžiku tiskárna připojena k síti, proběhne její rozpoznání a tiskárně bude přidělena adresa IP nebo název hostitele.
 4. Na ovládacím panelu nastavte jazyk, rozložení klávesnice, formát data/času a časovou zónu. Jakmile se objeví úvodní obrazovka, stiskněte položku Počáteční nastavení a povolte základní funkce tiskárny.
  Chcete-li u tiskárny připojené k síti upravit pokročilá nastavení, zadejte po dokončení instalace softwaru do adresního řádku webového prohlížeče adresu IP tiskárny. Adresu IP zjistíte pomocí jednoho z následujících postupů:
    Poznámka:
  Kroky k vyhledání IP adresy tiskárny se liší v závislosti na typu ovládacího panelu. Pokud chcete určit typ ovládacího panelu, pokyny naleznete v tabulce v kroku 5.
  • FutureSmart 3: Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Network (Síť) .
  • FutureSmart 4: Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte ikonu Informace a poté tlačítko Síť .
 5. Bude-li tiskárna připojena kabelem USB, proces instalace softwaru vyžaduje, aby byla tiskárna zapnuta a připravena. Postupujte podle pokynů níže a nakonfigurujte nastavení Probuzení / automatické zapnutí, aby se tiskárna probudila z režimu spánku během procesu instalace softwaru:
    Poznámka:
  Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a stiskněte tlačítko Správa.
  2. Vyberte nabídku Obecné nastavení.
  3. Stiskněte položku Nastavení spotřeby energie.
  4. Stiskněte položku Probudit / automaticky zapnout při následujících událostech.
  5. Stiskněte položku Všechny události.
  FutureSmart 4
  Ve výchozím nastavení budou tiskárny s firmwarem FutureSmart 4 probuzeny z režimu spánku během procesu instalace softwaru.
Naplňte zásobník 2
 1. Otevřete zásobník.
    Poznámka:
  Tento zásobník neotvírejte, pokud se používá.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 2. Upravte vodítko délky a šířky papíru stisknutím seřizovacích páček a posunutím vodítka na hodnotu formátu používaného papíru.
  Obrázek : Upravte boční vodítka
 3. Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej.
    Poznámka:
  Zásobník nepřeplňujte, aby nedocházelo k uvíznutí médií v zařízení. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.
    Poznámka:
  Pokud zásobník není nastaven správně, může se během tisku zobrazit chybová zpráva nebo může dojít k uvíznutí papíru.
  Obrázek : Zakládání papíru
 4. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku
 5. Na ovládacím panelu se zobrazí typ a formát papíru v zásobníku. Pokud konfigurace není správná, postupujte podle pokynů na ovládacím panelu a změňte typ nebo formát.
 6. Po vložení papíru o nestandardní velikosti se na ovládacím panelu tiskárny zobrazí výzva k zadání rozměrů X a Y vloženého papíru.
  Obrázek : Rozměry X a Y
Ověřte, že je tiskárna funkční
Postupem uvedeným níže ověřte, zda tiskárna tiskne.
  Poznámka:
Kroky se liší podle ovládacího panelu.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a stiskněte tlačítko Správa.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Hlášení
  • Konfigurační stránky / stránky stavu
 3. Stiskem vyberte položku Konfigurační stránka.
 4. Stiskem tlačítka Tisk vytiskněte konfigurační stránku a stránku Jetdirect.
    Poznámka:
  Pokud se chystáte tiskárnu používat v síti, tyto stránky si uschovejte. Stránka Jetdirect obsahuje IP adresu tiskárny.
 5. Jestliže je tiskárna připojena k síti, vyhledejte IP adresu na stránce Jetdirect.
  • IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, je nutné IP adresu nakonfigurovat ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
  • IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem „fe80:“, mělo by být možné tisknout. V opačném případě musíte IP adresu nakonfigurovat ručně.
  Obrázek : Stránka Jetdirect
FutureSmart 4
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte položku Nastavení a vyberte ji.
 2. Vyberte možnost Stránky konfigurace/stavu.
 3. Vyberte položku Stránka konfigurace.
 4. Výběrem možnosti Tisk vytiskněte konfigurační stránky a stránku Jetdirect.
 5. Jestliže je tiskárna připojena k síti, najdete IP adresu na stránce Jetdirect.
  • IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, zadejte IP adresu ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
  • IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem „fe80:“, mělo by být možné tisknout. V opačném případě zadejte IP adresu ručně.
  Obrázek : Stránka Jetdirect
Aktualizace firmwaru (volitelné, ale doporučené)
Společnost HP pravidelně aktualizuje funkce dostupné ve firmwaru tiskárny. Abyste mohli využívat nejnovější funkce tiskárny, proveďte aktualizaci firmwaru.
  Poznámka:
Před aktualizací firmwaru tiskárny se poraďte se správcem sítě.
Kliknutím sem zobrazíte informace o aktualizaci firmwaru tiskárny prostřednictvím jednotky USB flash nebo integrovaného webového serveru (EWS).
Odkazy na pokyny pro instalaci softwaru
Po dokončení předchozích fází nastavení můžete software tiskárny nainstalovat pomocí disku CD k tiskárně nebo stažením softwaru z webu společnosti HP.
  Upozornění:
 Nyní nepřipojujte kabel USB. Jestliže se chystáte použít pro připojení tiskárny k počítači kabel USB, jeho připojení proběhne v rámci instalace softwaru.
Pokyny pro instalaci softwaru zobrazíte kliknutím na odkaz určený pro konkrétní operační systém počítače a typ připojení.
Windows
Mac OS X

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...