hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Aktualizujeme naše webové stránky!

  Pokud v tomto období zaznamenáte nějaké chyby, zkuste to znovu později. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - Sestavení tiskárny (hardware) (modely c a z)

Tento dokument popisuje sestavení fyzických částí tiskárny. Než začnete s instalací softwaru tiskárny do počítače, je třeba provést následující kroky.
Pokud je již hardware tiskárny nastaven, přečtěte si část Odkazy na pokyny k instalaci softwaru na konci tohoto dokumentu.
Součástí tohoto dokumentu je následující postup sestavení tiskárny:

Krok 1: Vybalení tiskárny

 1. Vyberte umístění tiskárny, které splňuje následující podmínky:
  • Stabilní, dobře větraný a bezprašný prostor mimo dosah přímého slunečního světla
  • Rozsah teplot: 17–25 °C
  • Rozsah vlhkosti: 30–70 %
  Ponechejte kolem tiskárny dostatek prostoru na otevření všech dvířek a zásobníků.
    Upozornění:
  Hmotnost tiskárny je 23 kg. Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.
  Obrázek : Prostorové požadavky
  Chcete-li tiskárnu přenést, použijte držáky na spodní straně tiskárny.
  Obrázek : Použití držáků pro přesun tiskárny
 2. Vyjměte tiskárnu HP z krabice a poté ověřte, zda se obsah shoduje s tímto obrázkem.
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje, pokud to okolnosti dovolují, recyklovat balicí materiál.
  Obrázek : Obsah krabice
 3. Z tiskárny odstraňte všechny pásky a balicí materiál.
  Obrázek : Odstranění pásky a balicího materiálu

Krok 2: Připojení síťového kabelu (volitelné)

Pokud tiskárnu plánujete připojit k síti, připojte síťový kabel nyní. V opačném případě tento krok vynechejte a přejděte ke Kroku čtyři: Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu.
  Upozornění:
Kabel USB nyní nepřipojujte. Jestliže budete pro připojení tiskárny k počítači používat kabel USB, připojte jej během instalace softwaru až tehdy, když k tomu budete vyzváni.

Krok 3: Připojení faxového kabelu

Propojte pomocí telefonního kabelu na fax tiskárnu a telefonní zdířku.
Obrázek : Připojení telefonního kabelu pro fax

Krok 4: Připojení napájecího kabelu a zapnutí tiskárny

 1. Připojte tiskárnu napájecím kabelem k uzemněné zásuvce střídavého proudu. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou, jinak může dojít k jejímu poškození.
    Upozornění:
  Zkontrolujte, zda parametry zdroje napětí odpovídají jmenovitému napětí tiskárny. Jmenovité napětí naleznete na štítku tiskárny. Tato tiskárna využívá napětí 100–127 V stř. nebo 220–240 V stř. při 50/60 Hz.
  Obrázek : Připojení napájecího kabelu
 2. Zapněte napájení tiskárny.
  Obrázek : Zapnutí napájení
 3. Počkejte 60 sekund, než budete pokračovat. Pokud je v tomto okamžiku tiskárna připojena k síti, proběhne její rozpoznání a tiskárně bude přidělena adresa IP nebo název hostitele.
 4. Nastavte na ovládacím panelu jazyk, formát data/času a časové pásmo.
  Poznámka:
  Chcete-li u tiskárny připojené k síti upravit pokročilá nastavení, zadejte po dokončení instalace softwaru do adresního řádku webového prohlížeče adresu IP tiskárny.

Krok 5: Naplnění zásobníku 2

 1. Otevřete zásobník 2 tak, že jej vytáhnete a mírným zvednutím jej zcela vyjměte z tiskárny.
  Poznámka:
  Tento zásobník neotvírejte, pokud se používá.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 2. Upravte vodítka papíru stisknutím seřizovacích páček a posunutím vodítek do polohy odpovídající formátu používaného papíru.
  Obrázek : Upravte boční vodítka
 3. Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej.
  Poznámka:
  Zásobník nepřeplňujte, aby nedocházelo k uvíznutí médií v zařízení. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.
  Obrázek : Vložení papíru
 4. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku
 5. Na ovládacím panelu se zobrazí typ a formát papíru v zásobníku. Pokud konfigurace není správná, postupujte podle pokynů na ovládacím panelu a změňte typ nebo formát.

Krok 6: Použití překrytí klávesnice (volitelné)

 1. Vytáhněte klávesnici.
  Obrázek : Vytažení klávesnice
 2. Z překrytí kláves odstraňte sloupnutím v ostrém úhlu papírovou přelepku. Všechny popisky by měly být přilepeny k průhledné fólii.
  Obrázek : Odstranění papírové přelepky
 3. Zarovnejte horní rohy průhledné fólie s rohy kláves esc a delete.
  Obrázek : Zarovnejte překrytí klávesnice
 4. Přidržte klávesnici zespodu a pevně přitlačte popisky na své místo.
 5. Sloupnutím v ostrém úhlu odstraňte průhlednou fólii.
  Obrázek : Vytáhnutí průhledné fólie

Krok 7: Ověřte, že je tiskárna funkční

Postupem uvedeným níže ověřte, zda je tiskárna funkční.
Poznámka:
Kroky se liší podle ovládacího panelu.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a stiskněte tlačítko Správa.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Hlášení
  • Str. konfigurace/stavu
  • Konfigurační stránka
 3. Vyberte položku Stránka konfigurace.
 4. Stiskem položky Tisk a následným stiskem tlačítka OK vytiskněte konfiguraci tiskárny a stránky Jetdirect.
 5. Jestliže je tiskárna připojena k síti, najdete IP adresu na stránce Jetdirect.
  • IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, zadejte IP adresu ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
  • IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem „fe80:“, mělo by být možné tisknout. V opačném případě zadejte IP adresu ručně.
  Obrázek : Stránka Jetdirect
FutureSmart 4
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte položku Nastavení a vyberte ji.
 2. Vyberte možnost Stránky konfigurace/stavu.
 3. Vyberte položku Stránka konfigurace.
 4. Výběrem možnosti Tisk vytiskněte konfigurační stránky a stránku Jetdirect.
 5. Jestliže je tiskárna připojena k síti, najdete IP adresu na stránce Jetdirect.
  • IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, zadejte IP adresu ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
  • IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem „fe80:“, mělo by být možné tisknout. V opačném případě zadejte IP adresu ručně.
  Obrázek : Stránka Jetdirect

Krok 8: Aktualizace firmwaru (volitelné, ale doporučené)

Společnost HP pravidelně aktualizuje funkce dostupné ve firmwaru tiskárny. Abyste mohli využívat nejnovější funkce tiskárny, proveďte aktualizaci firmwaru.
Poznámka:
Před aktualizací firmwaru tiskárny se poraďte se správcem sítě.
Kliknutím sem zobrazíte informace o aktualizaci firmwaru tiskárny prostřednictvím jednotky USB flash nebo integrovaného webového serveru (EWS).

Odkazy na pokyny pro instalaci softwaru

Po dokončení předchozího postupu nainstalujte software tiskárny.
Windows: Nainstalujte software tiskárny z disku CD. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Podrobnější pokyny k instalaci softwaru naleznete v souboru Poznámky k instalaci na disku CD tiskárny.
OS X: Počítače Mac a mobilní zařízení Apple jsou u této tiskárny podporovány. Pomocí webu 123.hp.com stáhněte aplikaci HP Easy Start a nainstalujte software tiskárny.
  Upozornění:
Kabel USB nyní nepřipojujte. Pokud chcete pro připojení tiskárny k počítači používat kabel USB, připojte jej během instalace softwaru.
Poznámka:
Výchozí ovladač pro systémy OS X 10.8 Mountain Lion a OS X 10.9 Mavericks je ovladač Apple AirPrint. Chcete-li nainstalovat ovladač HP s kompletními funkcemi, v dialogovém okně Přidat vyberte příslušný ovladač HP v nabídce Použít: .
Pokyny pro instalaci softwaru zobrazíte kliknutím na odkaz určený pro konkrétní operační systém počítače a typ připojení.
Windows
OS X
Instalace je dokončena. Pokud jste tiskárnu nezaregistrovali v průběhu instalace softwaru, zaregistrujte ji nyní na adrese www.register.hp.com.

Další informace

Další informace naleznete v uživatelské příručce na disku CD dodaném s tiskárnou a na webové stránce s podporou k této tiskárně. Po stisknutí tlačítka Nápověda na ovládacím panelu produktu se zobrazí témata nápovědy.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...