hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP PageWide Enterprise Color MFP 586 - Sestavení tiskárny (hardware)

Tento dokument popisuje sestavení fyzických částí tiskárny. Než začnete s instalací softwaru tiskárny do počítače, je třeba provést následující kroky.
Pokud je hardware tiskárny již nastaven, najdete odkaz na pokyny k instalaci softwaru na konci tohoto dokumentu.
Součástí tohoto dokumentu je následující postup sestavení tiskárny:
Krok 1: Vybalte tiskárnu
 1. Vyberte umístění tiskárny, které splňuje následující podmínky:
  • Pevný pracovní povrch v dobře větrané oblasti mimo dosah přímého slunečního světla
  • Rozsah teplot: 17–25 °C
  • Rozsah vlhkosti: 30–70 %
  Ponechejte kolem tiskárny dostatek prostoru na otevření všech dvířek a zásobníků.
    Upozornění:
  Hmotnost produktu je 32,3 kg. Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.
  Obrázek : Prostorové požadavky
  Nezvedejte tiskárnu uchopením ovládacího panelu.
  Obrázek : Nezvedejte tiskárnu za ovládací panel
 2. Vyjměte tiskárnu HP z balení a sejměte balicí materiál. Zkontrolujte, zda se obsah balení shoduje s položkami na tomto obrázku.
  Obrázek : Obsah krabice
 3. Odstraňte pásku z vnějších částí tiskárny.
  Obrázek : Odstranění pásky
 4. Otevřete dvířka kazety a poté odstraňte přepravní pojistku kazety.
  Obrázek : Otevření dvířek a odstranění pásky
 5. Otevřete dvířka tiskové hlavy a poté odstraňte pásku.
  Obrázek : Otevření dvířek tiskové hlavy a odstranění pásky
 6. Zavřete dvířka tiskové hlavy.
  Obrázek : Zavření dvířek zásobníku
 7. Odstraňte pěnový přepravní materiál ze skleněné desky skeneru.
  Obrázek : Odstranění pěny
Krok 2: Vložte kazety
 1. Vyjměte kazety z obalu. Chcete-li zabránit poškození kazety, nedotýkejte se zlatých kovových kontaktů kazety.
  Obrázek : Vyjmutí kazet z obalu
 2. Vložte kazety.
  Obrázek : Vložte kazety
 3. Zavřete dvířka kazety.
  Obrázek : Zavření dvířek
Krok 3: Naplňte zásobník 2
 1. Otevřete zásobník 2 a zcela jej vyjměte z tiskárny.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 2. Uchopte seřizovací páčku na vodítku šířky papíru a poté zatlačte směrem ven.
  Obrázek : Zatlačení na seřizovací páčku směrem k přední části tiskárny
 3. Posuňte vodítka šířky papíru do zcela otevřené polohy.
  Obrázek : Nastavení vodítek papíru
 4. Odstraňte ze zásobníku balicí materiál.
  Obrázek : Vyjmutí balicího materiálu
 5. Uchopte seřizovací páčku na vodítku délky papíru a zatlačte směrem ven, dokud není zcela vodítko otevřené.
  Obrázek : Nastavení vodítek papíru
 6. Vložení papíru do zásobníku
    Poznámka:
  Zásobník nepřeplňujte, aby nedocházelo k uvíznutí médií v zařízení. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.
  Obrázek : Vložení papíru do zásobníku
 7. Upravte vodítka papíru uchopením seřizovacích páček a zatlačením směrem dovnitř. Zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej.
    Poznámka:
  Nenastavujte vodítka papíru příliš těsně ke stohu papíru. Nastavte je na odsazení nebo značky v zásobníku.
  Obrázek : Upravte boční vodítka
 8. Vložte zásobník do tiskárny a poté zásobník zavřete.
  Obrázek : Zavření zásobníku
Krok 4: Použijte překrytí klávesnice (volitelné) (pouze modely z)
Některé jazyky vyžadují instalaci překrytí klávesnice.
 1. Vytáhněte klávesnici.
  Obrázek : Vytažení klávesnice
 2. Z překrytí kláves odstraňte sloupnutím v ostrém úhlu papírovou přelepku. Všechny popisky by měly být přilepeny k průhledné fólii.
  Obrázek : Opatrně odstraňte papírovou přelepku
 3. Zarovnejte horní rohy průhledné fólie s rohy kláves Esc a Delete.
  Obrázek : Zarovnejte rohy překrytí s klávesnicí
 4. Přidržte klávesnici zespodu a pevně přitlačte popisky na své místo.
  Obrázek : Podepřete klávesnici a nalepte štítky
 5. Sloupnutím v ostrém úhlu odstraňte průhlednou fólii.
  Obrázek : Opatrně odstraňte průhlednou fólii
Krok 5: Připojte síťový kabel (volitelné)
Pokud tiskárnu plánujete připojit k síti, připojte síťový kabel nyní. V opačném případě tento krok přeskočte a přejděte ke kroku 7: Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu.
  Poznámka:
Síťový kabel není dodáván spolu s tiskárnou.
  Upozornění:
Kabel USB nyní nepřipojujte. Jestliže budete pro připojení tiskárny k počítači používat kabel USB, připojte jej během instalace softwaru až tehdy, když k tomu budete vyzváni.
Krok 6: Připojte telefonní kabel pro fax (pouze modely f a z).
Propojte pomocí telefonního kabelu na fax tiskárnu a telefonní zdířku.
  Poznámka:
Připojení telefonního kabelu RJ11 do telefonní zdířky může vyžadovat speciální adaptér pro určitou zemi/oblast.
Obrázek : Připojení telefonního kabelu pro fax
Krok 7: Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu
 1. Připojte tiskárnu napájecím kabelem k uzemněné zásuvce střídavého proudu. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou, jinak může dojít k jejímu poškození.
    Upozornění:
  Zkontrolujte, zda parametry zdroje napětí odpovídají jmenovitému napětí tiskárny. Jmenovité napětí naleznete na štítku tiskárny. Tato tiskárna používá napětí 100–240 V stř., 50/60 Hz.
  Obrázek : Připojení napájecího kabelu
 2. Zapněte napájení tiskárny.
  Obrázek : Zapnutí napájení
 3. Počkejte 60 sekund, než budete pokračovat. Pokud je v tomto okamžiku tiskárna připojena k síti, proběhne její rozpoznání a tiskárně bude přidělena adresa IP nebo název hostitele.
 4. Nastavte na ovládacím panelu jazyk, formát data/času a časové pásmo.
    Poznámka:
  Chcete-li u tiskárny připojené k síti upravit pokročilá nastavení, zadejte po dokončení instalace softwaru do adresního řádku webového prohlížeče adresu IP tiskárny.
Krok 8: Ověřte, že je tiskárna funkční
Postupem uvedeným níže ověřte, zda tiskárna tiskne.
  Poznámka:
Kroky se liší podle ovládacího panelu.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu vyhledejte a stiskněte tlačítko Správa.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Hlášení
  • Str. konfigurace/stavu
 3. Stiskem vyberte položku Konfigurační stránka.
 4. Stiskem tlačítka Tisk vytiskněte konfigurační stránku a stránku Jetdirect.
 5. Jestliže je produkt připojen k síti, najdete IP adresu na stránce Jetdirect.
  • IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, zadejte IP adresu ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
  • IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem fe80:, mělo by být možné z produktu tisknout. V opačném případě zadejte IP adresu ručně.
  Obrázek : Stránka Jetdirect
FutureSmart 4
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte položku Nastavení a vyberte ji.
 2. Vyberte možnost Stránky konfigurace/stavu.
 3. Vyberte položku Stránka konfigurace.
 4. Výběrem možnosti Tisk vytiskněte konfigurační stránky a stránku Jetdirect.
 5. Jestliže je tiskárna připojena k síti, najdete IP adresu na stránce Jetdirect.
  • IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, zadejte IP adresu ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
  • IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem „fe80:“, mělo by být možné tisknout. V opačném případě zadejte IP adresu ručně.
  Obrázek : Stránka Jetdirect
Krok 9: Aktualizace firmwaru (volitelné, ale doporučené)
Společnost HP pravidelně aktualizuje funkce dostupné ve firmwaru tiskárny. Abyste mohli využívat nejnovější funkce tiskárny, proveďte aktualizaci firmwaru.
  Poznámka:
Před aktualizací firmwaru tiskárny se poraďte se správcem sítě.
Informace o aktualizaci firmwaru tiskárny najdete v dokumentu Aktualizace firmwaru pomocí jednotky USB flash nebo integrovaného webového serveru (EWS) (c03847908).
Odkazy na pokyny pro instalaci softwaru
Po dokončení předchozího postupu nainstalujte software tiskárny.
Systém Windows: Nainstalujte software tiskárny z disku CD. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Podrobnější pokyny k instalaci softwaru naleznete v souboru Poznámky k instalaci na disku CD tiskárny.
OS X: Počítače Mac a mobilní zařízení Apple jsou u této tiskárny podporovány. Stáhněte aplikaci HP Easy Start z adresy 123.hp.com/laserjet a nainstalujte software tiskárny.
  Upozornění:
Kabel USB nyní nepřipojujte. Pokud chcete pro připojení tiskárny k počítači používat kabel USB, připojte jej během instalace softwaru.
  Poznámka:
Výchozí ovladač pro systémy OS X 10.8 Mountain Lion a OS X 10.9 Mavericks je ovladač Apple AirPrint. Chcete-li nainstalovat ovladač HP s kompletními funkcemi, v dialogovém okně Přidat vyberte příslušný ovladač HP v nabídce Použít: .
Pokyny pro instalaci softwaru zobrazíte kliknutím na odkaz určený pro konkrétní operační systém počítače a typ připojení.
Windows
OS X
Instalace je dokončena. Pokud jste tiskárnu nezaregistrovali v průběhu instalace softwaru, zaregistrujte ji nyní na adrese www.register.hp.com.
Další informace
Další informace naleznete v uživatelské příručce na disku CD dodaném s tiskárnou a na webové stránce s podporou k této tiskárně. Po stisknutí tlačítka Nápověda na ovládacím panelu produktu se zobrazí témata nápovědy.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...