hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - Vložení papíru do zásobníku 1 (víceúčelový zásobník)

Úvod

Následující informace popisují, jak vkládat papír do zásobníku 1. Tento zásobník pojme až 100 listů papíru gramáže 75 g/m2. papír nebo 10 obálek.
Poznámka:
Před tiskem vyberte v ovladači tisku správný typ papíru.
Poznámka:
Zásobník 1 nepodporuje štítky. Chcete-li tisknout na archy štítků, použijte zásobník 2 nebo jeden z volitelných podavačů na 550 listů papíru.
  Upozornění:
Chcete-li se vyhnout uvíznutí papíru, nepřidávejte média do zásobníku 1 ani jej nevyprazdňujte během tisku.
 1. Otevřete zásobník 1.
  Obrázek : Otevření zásobníku 1
 2. Vytáhněte nástavec zásobníku pro podepření papíru.
  Obrázek : Vytažení nástavce zásobníku
 3. Roztáhněte vodítka papíru na správný formát a vložte papír do zásobníku. Informace týkající se orientace papíru naleznete v části „Orientace papíru v zásobníku 1“.
  Obrázek : Zakládání papíru
 4. Zkontrolujte, zda se papír vejde pod linky pro vkládání na vodítkách papíru.
  Poznámka:
  Maximální výška stohu je 10 mm, respektive přibližně 100 listů 75g papíru.
  Obrázek : Omezení výšky stohu
 5. Nastavte boční vodítka tak, aby se stohu papíru lehce dotýkala, ale neohýbala ho.
  Obrázek : Upravte boční vodítka

Zásobník 1 – orientace papíru

Při používání papíru, který vyžaduje specifickou orientaci, vložte papír podle informací v následující tabulce.
Poznámka:
Režim Nastavení alternativního režimu hlavičkového papíru má vliv na směr vkládání hlavičkového a předtištěného papíru. Toto nastavení je ve výchozím nastavení vypnuto. Při použití tohoto režimu vložte papír stejně jako u automatického oboustranného tisku. Více informací najdete v části „Použití alternativního režimu hlavičkového papíru“.
Typ papíru
Orientace obrazu
Jednostranný tisk
Oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru
Hlavičkový nebo předtištěný papír
Na výšku
Lícem dolů
Horní stranou napřed
Lícem nahoru
Spodní hranou napřed
Na šířku
Lícem dolů
Horní okraj k zadní části tiskárny
Lícem nahoru
Horní okraj k zadní části tiskárny
Děrovaný
Na šířku nebo na výšku
Otvory k zadní části tiskárny
Otvory k zadní části tiskárny

Použití alternativního režimu hlavičkového papíru

Funkce Alternativní režim hlavičkového papíru umožňuje vkládat do zásobníku hlavičkový nebo předtištěný papír u všech úloh tisku nebo kopírování stejně, ať tisknete nebo kopírujete na jednu stranu listu, nebo na obě. Při použití tohoto režimu vložte papír stejně jako u automatického oboustranného tisku.
Chcete-li používat tuto funkci, povolte ji v ovládacím panelu tiskárny.

Povolení režimu alternativního režimu hlavičkového papíru z ovládacího panelu tiskárny

Postupujte podle pokynů níže a povolte alternativní režim hlavičkového papíru pomocí ovládacího panelu tiskárny.
Poznámka:
Kroky se liší podle ovládacího panelu.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny potáhněte prstem zprava doleva, dokud se nezobrazí nabídka Nastavení. Stisknutím ikony Nastavení otevřete příslušnou nabídku.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Správa zásobníků
  • Alternativní režim hlavičkového papíru
 3. Zvolte možnost Povoleno a stiskněte tlačítko Uložit nebo stiskněte tlačítko OK.
FutureSmart 4
 1. Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem, dokud se nezobrazí ikona Zásobníky. Stisknutím ikony Zásobníky otevřete příslušnou nabídku.
 2. V nabídce Zásobníky stiskněte ikonu ozubeného kola .
 3. Stiskněte možnost Alternativní režim hlavičkového papíru a potom stisknutím tlačítka Zapnuto toto nastavení povolte.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...