hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Enterprise - Instalace řešení jiných výrobců pomocí instalačního programu řešení

Úvod
Použijte integrovaný webový server HP Embedded Web Server (EWS) k instalaci softwarových balíčků třetích stran, které rozšiřují nebo pozměňují funkce tiskárny.
Stránku instalačního programu řešení EWS lze použít k instalaci příkladů aplikací, které jsou dodávány jako součást sady Software Development Kit (SDK). Pokud partner řešení vytvoří aplikace podobné aplikacím poskytovaným v rámci SDK, jako je například vlastní nabídka (vytvořit vlastní nabídku v nabídce Správce), vlastní interní stránka (která se zobrazí na serveru EWS), vlastní PDL (jazyk pro popis stránky) pomocí rozhraní OPI, vlastní agent ověřování, mohou být nainstalovány pomocí stránky Instalační program řešení na serveru EWS.
Mnoho aktuálních řešení jiných výrobců používá rozhraní API OXP 1.5 v řešení pro instalaci balíku. Například, pokud jsou konfigurovány zabezpečené aplikace tisku na vyžádání Safecom nebo HPAC (verze před verzí 15.0), nainstalují balíky řešení obsahující vlastní agent ověřování automaticky pomocí platformy API OXP 1.5 „Instalovat“, aniž by uživatel musel přejít na server EWS k instalaci.
Než začnete
Před instalací řešení ověřte, zda je na stránce General Security (Obecné zabezpečení) na kartě Security (Zabezpečení) nastaveno heslo správce, které není prázdné.
U řešení, která k dokončení instalace vyžadují restart tiskárny, klikněte na tlačítko Restart Now (Restartovat nyní). Tiskárna se ihned restartuje. Nebo kliknutím na tlačítko Restart Later (Restartovat později) odložte restart na později.
Před reinstalací vyhledejte řešení v oblasti Installed Solutions (Nainstalovaná řešení) a odeberte ho. Pokud se pokusíte znovu nainstalovat existující řešení, zobrazí se upozornění, že instalací přepíšete dosavadní řešení. V této zprávě klikněte na tlačítko OK, chcete-li pokračovat, nebo na tlačítko Cancel (Storno), chcete-li instalaci přerušit.
Poprodejní řešení vyžadují digitální podpis, který potvrzuje, že pocházejí od důvěryhodného zdroje a že nebyla upravena.
Pomocí stránky Instalační program řešení nelze upgradovat firmware. K upgradu firmwaru slouží stránka Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru).
Krok 1: Přístup k integrovanému webovému serveru HP (EWS)
 1. FutureSmart 3: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stisknutím tlačítka Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
  FutureSmart 4: Pro zobrazení IP adresy nebo názvu hostitele stiskněte na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny ikonu Informace a poté ikonu Síť .
 2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele tiskárny v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter. Spustí se server EWS.
  Obrázek : Příklad IP adresy v okně prohlížeče
    Poznámka:
  Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.
Krok 2: Nainstalujte řešení
 1. Pomocí horních navigačních karet klikněte na možnost General (Obecné).
 2. V levém navigačním panelu klikněte na možnost Solution Installer (Instalační program řešení).
 3. Vyhledejte instalační soubor kliknutím na tlačítko Browse... (Procházet...) v oblasti Install New Solution (Instalace nového řešení) a otevřete ho ze sítě.
 4. Klikněte na tlačítko Instalovat. Nainstalovaná řešení se objeví v oblasti Installed Solutions (Nainstalovaná řešení).
Krok 3: Odeberte řešení
 1. Nainstalovaná řešení se zobrazují v oblasti Installed Solutions (Nainstalovaná řešení).
 2. Klikněte na tlačítko Remove... (Odebrat).
 3. Odebrání řešení dokončete restartem tiskárny.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...