hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Enterprise MFP - Nastavení a konfigurace archivace faxů

Úvod
Stránka Fax Archive and Forwarding (Archivace a přeposílání faxů) slouží ke konfiguraci nastavení pro archivaci a přeposílání faxů z ovládacího panelu tiskárny.
Nastavení Fax Archive (Archivace faxů) slouží k odeslání kopie všech příchozích i odchozích faxů na určitou e-mailovou adresu.
Nastavení Přeposílání faxů slouží k odeslání kopie všech příchozích i odchozích faxů na jiné faxové číslo.
Než začnete
K archivaci a přeposílání faxů musí být funkce faxu nakonfigurován na tiskárně.
Než budete pokračovat, připojte faxový kabel k portu faxu na tiskárně a k telefonní zásuvce.
Správci musí před zahájením procesu konfigurace znát následující informace:
 • Práva správce tiskárny
 • Přípona DNS (např. nazevfirmy.cz)
 • Server SMTP (např. smtp.mojefirma.com)
    Poznámka:
  Pokud neznáte název serveru SMTP, číslo portu serveru SMTP a ověřovací údaje, obraťte se na poskytovatele e-mailové služby nebo internetového připojení nebo na správce systému. Názvy serveru SMTP a portu obvykle snadno najdete na internetu. Zadejte do vyhledávače například řetězec „název serveru SMTP Gmail“ nebo „název serveru SMTP yahoo“ atd.
 • Požadavky na ověřování serverem SMTP pro odchozí e-mailové zprávy, včetně uživatelského jména a hesla použitého pro ověření (jsou-li nastaveny).
Krok 1: Přístup k integrovanému webovému serveru HP (EWS)
 1. FutureSmart 3: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stisknutím tlačítka Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
  FutureSmart 4: Pro zobrazení IP adresy nebo názvu hostitele stiskněte na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny ikonu Informace a poté ikonu Síť .
 2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele tiskárny v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter. Spustí se server EWS.
  Obrázek : Příklad IP adresy v okně prohlížeče
    Poznámka:
  Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.
Krok 2: Nastavte funkci archivace faxů
Vyberte a nakonfigurujte archivaci faxů:
Nastavení Fax Archive (Archivace faxů) slouží k odeslání kopie všech příchozích i odchozích faxů na určitou e-mailovou adresu.
 1. Pomocí horních navigačních karet klikněte na možnost Fax.
 2. V levém navigačním panelu klikněte na Fax Archive and Forwarding (Archivace a přeposílání faxů).
 3. V rozevíracím seznamu Fax Archiving (Archivace faxů) vyberte jednu z následujících možností:
  • Do not archive (print only) (Nearchivovat (pouze vytisknout))
  • Archive and print (Archivovat a vytisknout)
  • Archive only (Pouze archivovat)
 4. Nakonfigurujte nastavení.
  Nakonfigurujte nastavení možnosti Archive and print (Archivovat a vytisknout):
  1. Vyberte Type of Fax Job to Archive (Typ archivované faxové úlohy).
  2. Vyberte, zda chcete zaškrtnout políčko Print archive failure notice (Vytisknout hlášení o selhání archivace).
  3. Vyberte možnost Archive Destination (Cíl archivace):
   • E-mail: V oblasti Outgoing E-mail Servers (SMTP) (E-mailové servery pro odesílanou poštu (SMTP)) vyberte server SMTP pro odchozí poštu nebo kliknutím na Add... (Přidat...) spusťte průvodce Outgoing E-mail Servers (SMTP) (E-mailové servery pro odesílanou poštu (SMTP)) a přidejte nový server SMTP pro odchozí poštu.
    1. V průvodci SMTP vyberte jednu z následujících možností:
     • Zadejte adresu serveru SMTP a klikněte na tlačítko Next (Další)
     • Vyberte možnost Search network for outgoing e-mail server (Vyhledání serveru pro odchozí e-mail v síti) a klikněte na tlačítko Next (Další). Vyberte server a klikněte na tlačítko Next (Další).
       Poznámka:
     Pokud již byl vytvořen server SMTP pro jinou funkci produktu, bude k dispozici možnost Use a server already in use by another function (Použít server již používaný jinou funkcí). Vyberte tuto možnost a nakonfigurujte ji k použití pro e-mail.
    2. V dialogovém okně Set the basic information necessary to connect to the server (Nastavit základní informace nezbytné pro připojení k serveru) vyberte možnosti, které chcete použít, a klikněte na tlačítko Next (Další).
       Poznámka:
     Některé servery mají problém odesílat nebo přijímat e-maily větší než 5 megabajtů (MB). Problému můžete předejít zadáním čísla do pole Split e-mails if larger than (MB) (Rozdělit e-maily, pokud jsou větší než (MB)).
       Poznámka:
     Ve většině případů není nutné měnit výchozí číslo portu.
       Poznámka:
     Pokud používáte e-mailovou službu Google™ Gmail, označte pole Enable SMTP SSL Protocol (Povolit protokol SMTP SSL). U služby gmail je adresa serveru SMTP obvykle smtp.gmail.com, číslo portu 465 a možnost SSL by měla být povolena.
     Ověřte si tato nastavení serveru z online zdrojů, abyste měli při konfiguraci aktuální a platné údaje.
    3. V dialogovém okně Server Authentication Requirements (Požadavky na ověřování serveru) vyberte možnost, která vystihuje požadavky na ověření serveru:
     • Server does not require authentication (Server nepožaduje ověření) a klikněte na tlačítko Next (Další).
     • Server requires authentication (Server požaduje ověření)
      • V rozevíracím seznamu vyberte možnost Use credentials of user to connect after Sign In at the control panel (K připojení po přihlášení na ovládacím panelu použít přihlašovací údaje uživatele) a klikněte na tlačítko Next (Další).
      • V rozevíracím seznamu vyberte možnost Always use these credentials (Vždy použít tato pověření), zadejte uživatelské jménoheslo a klikněte na tlačítko Next (Další).
       Poznámka:
     Používáte-li přihlašovací údaje přihlášeného uživatele, nastavte e-mail tak, aby vyžadoval přihlášení uživatelem z ovládacího panelu zařízení. Uvolněním zaškrtávacího políčka ve sloupci Device Guest (Host zařízení) v části Sign in and Permission Policies (Zásady přihlašování a oprávnění) dialogového okna Access Control (Řízení přístupu) na kartě Security (Zabezpečení) můžete zakázat přístup hosta k zařízení. Ikona v políčku se změní ze zaškrtnutí na ikonu zámku.
    4. V dialogovém okně Server Usage (Využití serveru) vyberte funkce zařízení, které budou odesílat e-mail prostřednictvím tohoto serveru SMTP, a pak klikněte na tlačítko Next (Další).
       Poznámka:
     Pokud server vyžaduje ověření, bude pro odesílání automatických výstrah a hlášení ze zařízení vyžadovat uživatelské jméno a heslo.
    5. V dialogovém okně Summary and Test (Shrnutí a test) zadejte platnou e-mailovou adresu do pole Send a test e-mail to: (Odeslat zkušební e-mail na adresu) a klikněte na tlačítko Test.
    6. Zkontrolujte správnost všech nastavení a dokončete nastavení serveru odchozí pošty kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit).
   • Network folder (Síťová složka): Zadejte nastavení v oblasti Folder Settings (Nastavení složky).
   • FTP server (Server FTP): Zadejte nastavení v oblasti FTP Server (Server FTP).
  Nakonfigurujte nastavení možnosti Archive only (Pouze archivovat):
  1. Vyberte Type of Fax Job to Archive (Typ archivované faxové úlohy).
  2. Vyberte možnost On Archive Failure (Při selhání archivace).
  3. Vyberte, zda chcete zaškrtnout políčko Print archive failure notice (Vytisknout hlášení o selhání archivace).
  4. Vyberte možnost Archive Destination (Cíl archivace) (další informace viz Nakonfigurujte nastavení.):
   • E-mail: V oblasti Outgoing E-mail Servers (SMTP) (E-mailové servery pro odesílanou poštu (SMTP)) vyberte server SMTP pro odchozí poštu nebo kliknutím na možnost Add... (Přidat...) spusťte průvodce Outgoing E-mail Servers (SMTP) (E-mailové servery pro odesílanou poštu (SMTP)) a přidejte nový server SMTP pro odchozí poštu
   • Network folder (Síťová složka): Zadejte nastavení v oblasti Folder Settings (Nastavení složky)
   • FTP server (Server FTP): Zadejte nastavení v oblasti FTP Server (Server FTP).
Krok 3: Nastavte funkci přeposílání faxů
Nastavení Přeposílání faxů slouží k odeslání kopie všech příchozích i odchozích faxů na jiné faxové číslo.
 1. Zaškrtněte políčko Povolit přeposílání faxů.
 2. Vyberte Type of Fax Job to Forward (Typ přeposílané faxové úlohy).
 3. Do pole Fax Forwarding Number (Číslo pro přeposlání faxu) zadejte faxové číslo.
Krok 4: Dokončete nastavení
Na stránce Fax Archive and Forwarding (Archivace a přeposílání faxů) zkontrolujte nastavené možnosti a kliknutím na Apply (Použít) dokončete nastavení.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...