hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  HP si je vědomo nedavných tříd nedostatků, které były popsány jako ,,spekulační vyjímky vedlejších-kanálů poruch,, které můžou objevit v mnoha moderních procesorů  (Intel, AMD, and ARM ) a operačních systémech. HP bude dále poskytovat updatované informace na stránce podpory jakmile budou dostupné.

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Enterprise MFP - Nastavení úspory energie

Úvod
Tiskárna disponuje několika funkcemi, které pomáhají snížit spotřebu energie.
Tisk v režimu EconoMode (pouze černobílé modely)
Tato tiskárna je vybavena možností režimu EconoMode pro tisk konceptu dokumentů. Režim EconoMode šetří toner. Při používání režimu EconoMode však může dojít ke snížení kvality tisku.
Společnost HP nedoporučuje trvalé používání režimu EconoMode. Při trvalém provozu tiskárny v režimu EconoMode hrozí, že zásoba toneru překoná životnost mechanických součástí tonerové kazety. Pokud se kvalita tisku začíná zhoršovat a nejsou-li výtisky přijatelné, je vhodné vyměnit tonerovou kazetu.
  Poznámka:
Pokud tato možnost není v ovladači tisku k dispozici, můžete ji nastavit pomocí ovládacího panelu tiskárny.
Konfigurace režimu EconoMode z tiskového ovladače
 1. Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.
 2. Vyberte tiskárnu a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klikněte na kartu Papír/Kvalita.
 4. Povolte funkci zaškrtnutím políčka EconoMode. Poté klikněte na tlačítko OK.
Konfigurace režimu EconoMode z ovládacího panelu tiskárny (FutureSmart 3)
 1. Stiskněte tlačítko Domů na ovládacím panelu tiskárny.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Správa
  • Obecná nastavení
  • Kvalita tisku
 3. Vyberte položku EconoMode.
 4. Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto pro zapnutí nebo vypnutí příslušné funkce, a poté klepněte na tlačítko Uložit nebo stiskněte tlačítko OK.
Konfigurace režimu EconoMode z ovládacího panelu tiskárny (FutureSmart 4)
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku Nastavení.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Kopírování/Tisk nebo Tisk
  • Výchozí možnosti tisku
  • Ekonomický režim
 3. Vybráním možnosti Zapnuto nebo Vypnuto zapnete nebo vypnete tuto funkci.
Nastavení nečinnosti (pouze FutureSmart 4)
Tiskárna standardně zůstává mezi jednotlivými úlohami zahřátá kvůli optimalizaci rychlosti a proto, aby se rychleji vytiskla první stránka úlohy. Pokud chcete snížit spotřebu energie, upravte nastavení tak, aby tiskárna mezi úlohami vychladla.
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku Nastavení.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Obecné
  • Nastavení úspory energie
  • Nastavení pro přechod do stavu nečinnosti
 3. Energii ušetříte posunutím posuvníku doprava. Stisknutím tlačítka Hotovo uložte nastavení.
Nastavení časovače režimu spánku a konfigurace tiskárny pro spotřebu energie do 1 wattu
Tiskárna má několik možností pro funkci časovače režimu spánku pro úsporu energie. Dobu zpoždění, po které produkt přejde do režimu spánku / automatického vypnutí, lze nastavit a spotřeba energie během režimu spánku / automatického vypnutí se mění podle výběru pro možnost Probuzení / automatické zapnutí.
  Poznámka:
Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.
1
FutureSmart 3
2
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Stiskněte tlačítko Domů na ovládacím panelu tiskárny.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Správa
  • Obecná nastavení
  • Nastavení úspory energie
  • Nastavení časovače režimu spánku
 3. Pouze 4řádkové ovládací panely: Vyberte možnost Časovač režimu spánku / automatické vypnutí a poté vyberte možnost Zapnuto. Stiskněte tlačítko OK.
 4. Vyberte možnost Režim spánku / automatické vypnutí po.
 5. Na číselné klávesnici zadejte příslušné časové období, a poté klepněte na tlačítko Uložit nebo stiskněte tlačítko OK.
 6. Vyberte jednu z možností Probudit / automatické zapnutí při těchto událostech:
  • Všechny události: Tiskárna se probudí, pokud obdrží jakoukoli tiskovou úlohu (prostřednictvím portu USB, síťového portu nebo bezdrátového připojení) nebo pokud někdo stiskne tlačítko na ovládacím panelu či otevře kterákoli dvířka nebo zásobník.
  • Síťový port: Tiskárna se probudí, pokud obdrží tiskovou úlohu odeslanou přes síťový port nebo pokud někdo stiskne tlačítko na ovládacím panelu či otevře kterákoli dvířka nebo zásobník. S tímto nastavením spotřebuje tiskárna 1 watt či méně energie ve stavu Režim spánku / automatické vypnutí.
  • Pouze tlačítko napájení: Tiskárna se probudí, pouze když někdo stiskne tlačítko napájení. S tímto nastavením spotřebuje tiskárna 1 watt či méně energie ve stavu Režim spánku / automatické vypnutí.
FutureSmart 4
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku Nastavení.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Obecná nastavení
  • Nastavení spotřeby energie
  • Nastavení režimu spánku
 3. Vyberte možnost Režim spánku po nečinnosti k zadání počtu minut, po které musí být tiskárna neaktivní, aby přešla do režimu spánku. Zadejte příslušné časové období.
    Poznámka:
  Výchozí doba přechodu do režimu spánku je 0 minut. Nula (0) znamená, že tiskárna přejde do režimu spánku za méně než 1 minutu.
 4. Výběrem možnosti Automatické vypnutí po režimu spánku uvedete tiskárnu do režimu větší úspory energie po určité době v režimu spánku. Zadejte příslušné časové období.
    Poznámka:
  Ve výchozím nastavení se tiskárna probudí z režimu automatického vypnutí v reakci na jakoukoli aktivitu jinou, než je USB nebo Wi-Fi, ale může být nastaveno, aby se probudila pouze po stisknutí tlačítka napájení.
 5. Zvolením možnosti Hotovo uložte nastavení.
Konfigurace nastavení data a času
Prostřednictvím integrovaného webového serveru (EWS) HP nastavte na tiskárně datum a čas podle příslušné země/oblasti.
  Poznámka:
Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.
1
FutureSmart 3
2
FutureSmart 4
 1. Spusťte integrovaný webový server HP (EWS):
  FutureSmart 3
  • Čtyřřádkové ovládací panely: Zobrazte displej ovládacího panelu pro zjištění IP adresy.
  • Dotykové ovládací panely: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stisknutím tlačítka Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
  FutureSmart 4
  • Pro zobrazení IP adresy nebo názvu hostitele stiskněte na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny ikonu Informace a poté ikonu Síť .
 2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter. Spustí se server EWS.
  Obrázek : Příklad IP adresy v okně prohlížeče
    Poznámka:
  Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.
 3. Klikněte na kartu Obecné.
 4. Otevřete nabídku Nastavení data a času.
 5. V oblasti označené jako Čas zařízení nastavte datum a čas.
 6. V oblasti označené jako Formát data a času vyberte požadované formáty data a času.
 7. V oblasti označené jako Síťový časový server vyberte, zda se tiskárna má nebo nemá automaticky synchronizovat se síťovým časovým serverem. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Automaticky synchronizovat se síťovým časovým serverem.
 8. Klikněte na tlačítko Použít.
Nastavení časového plánu režimu spánku
Využijte funkci Plán spánku ke konfiguraci tiskárny pro automatické probuzení nebo přechod do režimu spánku / automatického vypnutí v určitou dobu v určitých dnech.
  Poznámka:
Před nastavením funkce Plán spánku je nutné nakonfigurovat nastavení data a času.
Nastavení časového plánu režimu spánku z ovládacího panelu tiskárny
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a stiskněte tlačítko Správa.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Obecná nastavení
  • Nastavení data a času
 3. Otevřete nabídku Formát data a času a nakonfigurujte tato nastavení:
  • Formát data
  • Formát času
 4. Stiskněte tlačítko Uložit.
 5. Otevřete nabídku Datum/Čas a nakonfigurujte tato nastavení:
  • Datum a čas
  • Časové pásmo
  Pokud se nacházíte v oblasti, kde se používá letní čas, zaškrtněte políčko Upravit pro letní čas.
 6. Stiskněte tlačítko Uložit.
 7. Stisknutím šipky zpět se vraťte na obrazovku Správa.
 8. Otevřete následující nabídky:
  • Obecná nastavení
  • Nastavení spotřeby energie
  • Plán spánku
 9. Stiskněte tlačítko Přidat a pak vyberte typ události, kterou chcete naplánovat: Probuzení nebo Spánek.
 10. Proveďte následující nastavení:
  • Doba
  • Dny události
 11. Stiskněte tlačítko OK a poté tlačítko Uložit.
Nastavení časového plánu režimu spánku z integrovaného webového serveru HP (EWS)
  Poznámka:
Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.
1
FutureSmart 3
2
FutureSmart 4
 1. Spusťte integrovaný webový server HP (EWS):
  FutureSmart 3
  • Čtyřřádkové ovládací panely: Zobrazte displej ovládacího panelu pro zjištění IP adresy.
  • Dotykové ovládací panely: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stisknutím tlačítka Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
  FutureSmart 4
  • Pro zobrazení IP adresy nebo názvu hostitele stiskněte na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny ikonu Informace a poté ikonu Síť .
 2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter. Spustí se server EWS.
  Obrázek : Příklad IP adresy v okně prohlížeče
    Poznámka:
  Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.
 3. Klikněte na kartu Obecné.
 4. Otevřete nabídku Nastavení data a času.
 5. V oblasti označené jako Čas zařízení nastavte datum a čas.
 6. V oblasti označené jako Formát data a času vyberte požadované formáty data a času.
 7. V oblasti označené jako Síťový časový server vyberte, zda se tiskárna má nebo nemá automaticky synchronizovat se síťovým časovým serverem. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Automaticky synchronizovat se síťovým časovým serverem.
 8. Klikněte na tlačítko Použít.
Stav tiskárny může označovat tlačítko napájení. Interpretujte jej podle následující tabulky.
Stav ovládacího panelu
Stav tlačítka napájení
Stav tiskárny
Černý nebo prázdný
Bliká v intervalech po jedné sekundě
Tiskárna je v režimu spánku/automatického vypnutí
Událost probuzení/automatického zapnutí je nastavena na hodnotu Všechny události
Černý nebo prázdný
Bliká v intervalu po 0,25 sekundy
Tiskárna je v režimu spánku/automatického vypnutí
Událost probuzení/automatického zapnutí je nastavena na hodnotu Síťový port
Aktivní
Bliká
Tiskárna je v některém z následujících přechodných stavů:
 • Přechod do režimu spánku/automatického vypnutí
 • Ukončování režimu spánku/automatického vypnutí
 • Přechod do režimu automatického zapnutí
 • Přechod do režimu automatického vypnutí

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...