hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Enterprise - Použití vzdáleného ovládacího panelu HP ke správě tiskáren nebo řešení potíží s nimi

Úvod
Tiskárny HP Enterprise poskytují uživatelům, oddělením IT nebo zástupcům oddělení podpory, kteří řeší potíže s tiskem (např. uvíznutí papíru), řešení na bázi cloudu využívající nový vzdálený ovládací panel, který je součástí integrovaného webového serveru (EWS) tiskárny.
Oddělení IT nebo podpory mohou tuto funkci používat u tiskáren HP Enterprise se spuštěným firmwarem FutureSmart verze 3.4 nebo novější. Při řešení potíží nebo správě tiskáren v okně prohlížeče na stolním počítači nebo notebooku se přihlaste k serveru EWS pomocí hesla správce, spusťte vzdálený ovládací panel a potom pomocí této funkce lze:
 • Řešit chyby tiskárny nebo provádět vzdálenou správu tiskárny, když u ovládacího panelu není žádný uživatel.
 • Vzdáleně provádět uživatele u ovládacího panelu při řešení problému nebo mu ukázat, jak používat určité funkce.
Než začnete
 • Ujistěte se, že máte IP adresu nebo název hostitele tiskárny.
    Poznámka:
  Pokud neznáte název hostitele nebo IP adresu tiskárny, přejděte na část Krok 1: Přístup k integrovanému webovému serveru HP (EWS) a postupujte podle pokynů pro získání IP adresy tiskárny.
 • Přesvědčte se, že máte podporovanou tiskárnu se spuštěným firmwarem FutureSmart verze 3.4 či novější.
 • Ujistěte se, že máte přihlašovací údaje a heslo správce pro integrovaný webový server (EWS).
    Poznámka:
  Tlačítko vzdáleného ovládacího panelu na kartě Informace nebude přístupné, dokud se na serveru EWS nenastaví heslo správce a uživatel se nepřihlásí pomocí pověření správce. Hesla v případě potřeby nastavíte kliknutím na kartu Zabezpečení, zadáním přihlašovacích údajů do pole Nastavit místní heslo správce, přechodem do dolní části stránky a kliknutím na tlačítko Použít. Tato metoda zajišťuje zabezpečení, aby se zabránilo neoprávněnému použití vzdáleného ovládacího panelu.
 • Abyste mohli používat vzdálený ovládací panel, musí být ve webovém prohlížeči povolen Javascript.
Krok 1: Přístup k integrovanému webovému serveru HP (EWS)
  Poznámka:
Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.
Následující obrázky zobrazují ovládací panely pro multifunkční tiskárny. U monofunkčních tiskáren se možnosti ovládacího panelu budou lišit, nicméně postup pro získání IP adresy tiskárny z ovládacího panelu je stejný.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
 1. Vyhledejte IP adresu tiskárny:
  • FutureSmart 3: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stisknutím tlačítka Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
  • FutureSmart 4: Pro zobrazení IP adresy nebo názvu hostitele stiskněte na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny ikonu Informace a poté ikonu Síť .
 2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele tiskárny v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter. Spustí se server EWS.
  Obrázek : Příklad IP adresy v okně prohlížeče
    Poznámka:
  Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.
Krok 2: Použijte vzdálený ovládací panel
  Poznámka:
Tuto funkci je nutné ručně povolit u tiskáren se systémem FutureSmart 4. Přejděte do části Zabezpečení a potom do části Řízení přístupu. Přejděte dolů do oblasti EWS a zaškrtněte políčko Vzdálený ovládací panel v části Uživatel zařízení. Jakmile možnost povolíte, bude se na kartě Informace zobrazovat položka Vzdálený ovládací panel.
 1. V integrovaném webovém serveru klikněte na horním navigačním panelu na kartu Informace.
 2. V levém navigačním panelu klikněte na Remote Control-Panel (Vzdálený ovládací panel).
 3. Kliknutím na tlačítko Spustit vzdálený ovládací panel na stránce Vzdálený ovládací panel spusťte vzdálenou relaci.
 4. Získejte vzdálený přístup k ovládacímu panelu:
  • Chcete-li tiskárnu spravovat vzdáleně, když u ovládacího panelu není žádný uživatel, měli byste získat vzdálený přístup okamžitě.
  • Pokud je při správě tiskárny u ovládacího panelu neznámý uživatel, počkejte až doběhne časovač aktivity tiskárny (pokud se již nepoužívá).
     Poznámka:
   Poté, co se na ovládacím panelu zobrazí výzva Požadavek na přístup, může uživatel přístup vzdálenému uživateli zakázat. Tímto zabrání vzdálenému správci, aby omylem přerušil práci místního uživatele. Pokud tato situace nastane, počkejte, až se ovládací panel přestane používat.
  • Při pomoci známému uživateli u ovládacího panelu uživatele požádejte o udělení přístupu volbou Povolit v dialogovém okně s výzvou, které se zobrazí na ovládacím panelu tiskárny.
     Poznámka:
   Uživatel bude moci s ovládacím panelem v průběhu této doby také komunikovat, ale bude potřeba potvrzení správce, aby se vrátil na hlavní obrazovku, a nebudou se mu zobrazovat hesla správce zadávaná během relace.
  Vzdálený ovládací panel na serveru EWS
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
    Poznámka:
  Zelený rám na ovládacím panelu (jak je znázorněn na výše uvedených obrázcích) označuje, že je tiskárna právě řízena vzdáleně.
 5. V okně vzdáleného ovládacího panelu (EWS) vyberte některou z možností obvykle dostupných uživateli komunikujícímu přímo prostřednictvím ovládacího panelu. Pokud je uživatel u ovládacího panelu, může se tím během vzdálené relace řídit.
 6. Po dokončení vyberte možnost Ukončit vzdálenou relaci nebo volbou Restartovat produkt tiskárnu restartujte.
    Poznámka:
  Pokud se relace neukončí, upozorní tiskárna uživatele na ovládacím panelu, až bude vzdálená relace neaktivní 5 minut, a o 1 minutu později automaticky vzdálenou relaci odpojí.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...