hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Důležité aktualizace zabezpečení tisku

  Společnost HP nedávno uvědomila zranitelnost některých inkoustových tiskáren. Společnost HP má dostupné aktualizace ke stažení s cílem vyřešit tuto chybu zabezpečení. Podrobnosti a další informace jsou k dispozici v Security Bulletin.(v angličtině)

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárna HP Officejet Pro 8100 ePrinter  - Chyba „Uvíznutí papíru nebo problém se zásobníkem"

Tento dokument je určen pro tiskárny HP Officejet Pro 8100 (N811a, N811d) ePrinter.
Na obrazovce počítače se zobrazí hlášení Uvíznutí papíru nebo problém se zásobníkem a tiskárna přestane tisknout. Na ovládacím panelu může blikat kontrolka napájení, kontrolka Pokračovat a indikátor uvíznutí papíru . Znamená to, že uvnitř tiskárny mohl uvíznout papír.
  Poznámka:
Uvíznutí papíru mohou být skutečná nebo falešná. Tiskárna může hlásit uvíznutí papíru, i když k němu nedošlo. Následující kroky platí pro skutečná i falešná uvíznutí papíru.
  Obrázek : Ovládací panel s chybou uvíznutí papíru
  Ovládací panel s chybou uvíznutí papíru
 1. Indikátor Uvíznutí papíru
 2. Kontrolka Pokračovat
 3. Kontrolka napájení
Krok 1: Vyjmutí veškerého volného papíru ze zásobníků papíru
Odstraňte veškerý volný papír ze zásobníků papíru, ale během tohoto kroku neodstraňujte žádný uvíznutý papír.
 1. Vytáhněte zásobník 1 a poté odeberte veškeré volné listy papíru ze zásobníku.
  Obrázek : Vytažení zásobníku 1
  Vytáhněte zásobník 1
 2. Vytáhněte zásobník 2 (je-li nainstalován) a poté odeberte veškeré volné listy papíru ze zásobníku.
  Obrázek : Vytažení zásobníku 2
  Vytáhněte zásobník 2
 3. Z výstupního zásobníku vyjměte veškeré volné listy papíru.
Krok 2: Uvolnění uvíznutého papíru ze zadní části tiskárny
Odstraňte jakýkoliv uvíznutý papír, který je přístupný ze zadní části tiskárny. Pro provedení těchto kroků budete potřebovat baterku.
Obrázek : Použijte svítilnu
 Použijte svítilnu
 1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely od zadní části tiskárny.
    Varování:
  Než sáhnete dovnitř tiskárny, je nutné odpojit napájecí kabel. Tím předejdete riziku zranění či úrazu elektrickým proudem.
 2. Otočte tiskárnu tak, aby zadní strana směřovala k vám.
 3. Stiskněte tlačítka na jedné straně zařízení pro oboustranný tisk (duplexní jednotky) a poté vyjměte duplexní jednotku.
  Obrázek : Vyjmutí duplexní jednotky
  Vyjměte duplexní jednotku z tiskárny.
 4. Pomocí svítilny zkontrolujte, zda zadní stranu tiskárny neblokuje papír nebo nějaké předměty. Pokud ano, tyto předměty oběma rukama odstraňte.
    Poznámka:
  Vaše tiskárna se může mírně lišit od zobrazeného produktu, ale kroky jsou stejné.
  Obrázek : Odstranění uvíznutého papíru
  Odstraňte uvíznutý papír oběma rukama
Krok 3: Odstranění uvíznutého papíru z duplexní jednotky
Odstraňte veškerý uvíznutý papír, který je přístupný z duplexní jednotky.
 1. Duplexní jednotku otevřete tak, že podržíte obě strany duplexní jednotky a palci stlačíte dvě západky v horní části duplexní jednotky.
  Obrázek : Příklad západek duplexní jednotky
  Západky duplexní jednotky
 2. Oběma rukama odstraňte uvíznutý nebo natržený papír uvnitř duplexní jednotky.
 3. Zavřete kryt duplexní jednotky.
 4. Duplexní jednotku opatrně zatlačte zpět do tiskárny a pevně ji zaklapněte na místo.
 5. Otočte tiskárnu tak, aby přední strana směřovala k vám.
Krok 4: Odstranění uvíznutého papíru z oblastí zásobníku papíru
Odstraňte veškerý uvíznutý papír, který je přístupný z oblastí zásobníku papíru.
 1. Oběma rukama z výstupního zásobníku vyjměte veškerý uvíznutý papír nebo objekty a poté zasuňte nástavec výstupního zásobníku.
 2. Vyjměte zásobník 1 z tiskárny.
  Obrázek : Vyjmutí zásobníku 1
  Vyjměte zásobník 1 z tiskárny
 3. Pomocí svítilny zkontrolujte, zda oblast zásobníku 1 neblokuje papír nebo nějaké předměty. Pokud ano, tyto předměty oběma rukama odstraňte.
  Obrázek : Odstranění uvíznutého papíru z oblasti zásobníku 1
  Odstraňte uvíznutý papír z oblasti zásobníku 1
 4. Vložte papír do zásobníku 1. Nepřesahujte maximální výšku stohu papíru.
  Obrázek : Maximální výška stohu papíru
  Maximální výška stohu papíru
 5. Uchopte vodítka šířky a délky papíru a potom je posuňte tak, aby těsně přiléhala k okrajům papíru.
   Obrázek : Vodítka papíru
   Vodítka papíru ve vstupním zásobníku
  1. Vodítko šířky papíru
  2. Maximální výška stohu papíru
  3. Vodítko délky papíru
 6. Vložte zásobník 1 zpět do tiskárny a zatlačte zásobník dopředu, dokud nezapadne na místo.
 7. Kroky pro zásobník 1 zopakujte u zásobníku 2 (je-li nainstalován).
Krok 5: Odstranění uvíznutého papíru z přístupové oblasti inkoustové kazety
Odstraňte veškerý uvolněný nebo uvíznutý papír, který je přístupný ze vstupní oblasti inkoustové kazety.
 1. Napájecí kabel a jakékoli další kabely znovu zapojte do zadní části tiskárny a poté tiskárnu zapněte.
 2. Otevřete víko tiskárny a poté otevřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Otevření víka tiskárny a přístupových dvířek inkoustové kazety
  Otevřete víko tiskárny a přístupová dvířka inkoustové kazety
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 4. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely od zadní části tiskárny.
    Varování:
  Než sáhnete dovnitř tiskárny, je nutné odpojit napájecí kabel. Tím předejdete riziku zranění či úrazu elektrickým proudem.
 5. Odsuňte držák tiskových kazet na jednu i druhou stranu a pomocí baterky zkontrolujte, zda přístupová oblast inkoustové kazety neobsahuje papír nebo nějaké předměty.
 6. Oběma rukama odstraňte veškerý papír nebo objekty, které najdete.
  Obrázek : Odstranění uvíznutého papíru z přístupové oblasti inkoustové kazety
  Odstraňte uvíznutý papír z přístupové oblasti inkoustové kazety
 7. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety a poté zavřete víko tiskárny.
 8. Napájecí kabel a jakékoli další kabely znovu zapojte do zadní části tiskárny a poté tiskárnu zapněte.
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Krok 6: Resetování tiskárny
Někdy chyba uvíznutí papíru přetrvává, i když nedošlo k žádnému uvíznutí papíru (falešné uvíznutí papíru). Pokuste se odstranit chybu falešného uvíznutí papíru restartováním tiskárny a poté zkuste znovu tisknout.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 4. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 5. Počkejte alespoň 60 sekund.
 6. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
    Poznámka:
  Společnost HP doporučuje připojit napájecí kabel tiskárny přímo do zásuvky.
 7. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 8. Zapněte tiskárnu, pokud se nezapne automaticky.
  Tiskárna může procházet fází zahřívání. Kontrolky tiskárny mohou blikat a vozík se může posunovat.
 9. Před pokračováním počkejte, až proběhne fáze zahřívání a tiskárna zůstane v klidu a ztichne.
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Krok 7: Vyčistěte podávací válečky papíru
Na podávacích válečcích papíru se může hromadit prach, vlákna papíru a jiné nečistoty a způsobit uvíznutí papíru a problémy s jeho podáváním. Vyčistěte válečky uvnitř tiskárny a poté zkuste znovu tisknout.
Připravte si následující materiály:
 • Čistý hadřík, který nezanechává vlákna
 • Destilovanou nebo balenou vodu (voda z vodovodu může tiskárnu poškodit)
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na web pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...