hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Pro M401 a M425 MFP  - produkt se zablokuje při zobrazení zprávy „Spouštění" na ovládacím panelu

Problém:

Produkt se může náhodně zablokovat na zprávě Spouštění zobrazené na ovládacím panelu. Za účelem obnovení je nutné produkt vypnout a znovu zapnout.

Příčina:

K problému může docházet u zařízení, kde je výchozí velikost papíru nastavena na A4, ale do zásobníku papíru je vložen formát Letter. Problém se bude objevovat převážně u zařízení prodávaných v USA, kde se média formátu Letter do zásobníků papíru vkládají běžně. Tento problém je běžnější u multifunkčních tiskáren HP LaserJet Pro M425, ale může k němu také docházet u jednoúčelové tiskárny M401.

Řešení:

 1. Vytiskněte ze zařízení zprávu konfigurace:
  1. Přístup k nabídce Nastavení otevřete výběrem ikony Nastavení ().
  2. Vyberte možnost Reports (Protokoly).
  3. Vyberte možnost Sestava konfigurace.
 2. Zkontrolujte nastavení výchozího formátu papíru:
  1. Na vytištěné zprávě vyhledejte záhlaví Nastavení papíru.
  2. Zkontrolujte formát papíru zvolený pro nastavení Výchozí formát papíru.
 3. Pokud je výchozí formát papíru nastaven na A4, nastavte jej na Letter pomocí jedné z níže uvedených možností:
  Metody ovládacího panelu:
  Ovládací panel dotykové obrazovky
  1. Přístup k nabídce Nastavení otevřete výběrem ikony Nastavení ().
  2. Vyberte možnost Nastavení systému.
  3. Vyberte možnost Nastavení papíru.
  4. Vyberte možnost Výchozí formát papíru.
  5. Ze seznamu vyberte možnost Letter.
  2řádkové displeje LCD
  1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku Nastavení.
  2. Vyberte možnost Nastavení systému a stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
  3. Zvýrazněte možnost Nastavení papíru a poté vyberte tlačítko OK.
  4. Vyhledejte položku Výchozí formát papíru a stiskněte tlačítko OK.
  5. Přejděte na nabídku Letter a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  Metoda zabudovaného webového serveru (EWS):
  Poznámka:
  Abyste mohli tuto metodu využít, zařízení musí být připojeno k síti.
  1. Otevřete webový prohlížeč, do adresního řádku prohlížeče zadejte IP adresu produktu a stiskněte klávesu enter na klávesnici. Otevře se server EWS zařízení.
  2. Vyberte kartu Systém.
  3. V levém navigačním panelu vyberte možnost Nastavení papíru.
  4. Možnost Výchozí formát papíru nastavte na hodnotu Letter.
  5. Kliknutím na tlačítko Použít v pravé dolní části stránky uložíte změny.
 4. Je-li výchozí formát papíru nastaven na formát Letter nebo jiný formát papíru, který odpovídá tomu, co je vloženo v zásobníku papíru, pokračujte v řešení problému (tento dokument není relevantní).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...