hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525  - chyby 99.09.64, 99.09.65, 99.09.66 a 99.09.69

Problém:
Jedna z následujících chyb se zobrazí na ovládacím panelu tiskárny nebo v integrovaném webovém serveru (EWS).
 • 99.09.64 Nefunkční disk
  Došlo k fatálnímu selhání disku.
 • 99.09.65 Chyba dat disku
  Došlo k poškození dat na disku.
 • 99.09.66 Chybí zaváděcí disk
  Disková jednotka není nainstalována v tiskárně.
  • Jednotka pevného disku (HDD) nebo jednotka solid state drive (SSD) nejsou nainstalované.
  • Jednotka pevného disku (HDD) nebo jednotka solid state drive (SSD) nejsou řádně připojené.
  • Došlo k selhání pevného disku (HDD) nebo jednotky solid state drive (SSD).
 • 99.09.69 Neznámá chyba
  Došlo k chybě spouštěcího disku.
Řešení
Tiskárnu vypněte a znovu zapněte, aby došlo k vymazání chybové zprávy.
Jestliže zpráva přetrvává, ověřte, zda jsou pevný disk a jednotka solid state drive správně nainstalovány a všechny konektory pevně zapojeny.
Pokyny pro kontrolu, zda je správně nainstalován pevný disk:
Pokud si chcete přehrát krátké video s ukázkou postupu, klikněte na tento odkaz.
 1. Vypněte tiskárnu.
  Obrázek : Vypnutí tiskárny
 2. Odpojte napájecí kabel tiskárny.
 3. Odšroubujte dva šrouby formátovacího modulu.
  Obrázek : Uvolnění šroubů
 4. Vyjměte formátovací modul vytažením směrem k sobě.
  Obrázek : Odebrání formátovacího modulu
 5. Odpojte z formátovacího modulu dva kabelové konektory.
  Obrázek : Odpojení dvou kabelů
 6. Uchopte upevňovací sponku pevného disku a zatáhněte směrem nahoru.
  Obrázek : Stisknutí úchytky
 7. Otáčejte soupravou nahoru a posunujte ji doleva.
  Obrázek : Vyjmutí jednotky pevného disku
 8. Znovu namontujte pevný disk jeho zasunutím do plastového držáku a otáčením sestavy směrem dolů.
  Obrázek : Opětovná instalace jednotky pevného disku
 9. Stiskněte úchytku a sestavu jemně zatlačte na místo.
  Obrázek : Opětovná instalace jednotky pevného disku
 10. Připojte oba vodiče k desce formátovacího modulu.
  Obrázek : Připojení dvou kabelů
 11. Ověřte, že připojení k formátovacímu modulu a jednotka HDD/SSD řádně sedí a jsou zabezpečené.
  Obrázek : Zkontrolujte připojení jednotky
 12. Znovu namontujte do tiskárny formátovací modul. Našroubujte dva šrouby pevně zpět na místo. Znovu připojte všechny kabely a zapněte tiskárnu.
 13. Pokud chyba přetrvává, je třeba diskovou jednotku vyměnit. Kontaktujte technickou podporu společnosti HP.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...