hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP OfficeJet Pro 8500A - Barevný nebo černý inkoust netiskne

Tento dokument je určen pro tiskárny HP OfficeJet Pro 8500A (A910) e-All-in-One.
Tiskárna funguje, ale ve vytištěném výstupu chybí černý nebo barevný inkoust, případně je vytištěná stránka prázdná nebo obsahuje velmi málo inkoustu.
  Poznámka:
Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují pouze odhady za účelem plánování. Pokud se rozsvítí kontrolka upozorňující na malé množství inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud k tomu nebudete vyzváni.
Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu spolehlivost kazet jiných výrobců, ani znovu naplněných kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, nemusí být pomocí kroků v tomto dokumentu problém vyřešen. Chcete-li zkontrolovat pravost tiskových kazet, přejděte na web hp.com/go/anticounterfeit.
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
Pokud se problém vyřeší použitím originálních inkoustových kazet HP, není třeba v odstraňování potíží pokračovat.
Krok 2: Vyčištění tiskových hlav pomocí automatického nástroje
Vyčistěte ucpané tiskové hlavy pomocí automatického nástroje.
  Upozornění:
Tiskárnu nikdy nevypínejte, pokud chybí inkoustové kazety. Chybějící inkoustové kazety vyměňte co nejdříve, abyste se vyhnuli problémům s kvalitou tisku a možné vyšší spotřebě inkoustu nebo poškození inkoustového systému. Chcete-li zabránit problémům, které vyžadují čištění tiskové hlavy, tiskárnu vždy vypínejte pomocí tlačítka napájení přímo na tiskárně.
 1. Do zásobníku vložte běžný bílý papír.
 2. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 3. Na ovládacím panelu stiskněte šipku vpravo a zobrazte druhou navigační obrazovku.
 4. Stiskněte možnost Nastavení a poté položku Nástroje.
 5. Stiskněte položku Vyčistit tiskové hlavy.
  Tiskárna vyčistí tiskové hlavy.
 6. Počkejte, až tiskárna proces čištění tiskové hlavy dokončí, a poté stiskněte tlačítko OK. K dosažení nejlepší kvality tisku bude zřejmě nutné vyčistit tiskové hlavy víckrát.
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Krok 3: Vytištění diagnostické stránky kvality tisku
Diagnostická stránka kvality tisku vám pomůže určit problém s tiskovou hlavou.
 1. Do zásobníku vložte běžný bílý papír.
 2. Na ovládacím panelu stiskněte šipku vpravo a zobrazte druhou navigační obrazovku.
 3. Stiskněte možnost Nastavení, poté šipku dolů a nakonec možnost Zprávy.
 4. Stiskněte tlačítko Zpráva o kvalitě tisku.
  Vytiskne se diagnostická stránka kvality tisku.
  Obrázek : Příklad diagnostické stránky kvality tisku
  Diagnostická stránka kvality tisku.
Postup identifikace problému s tiskovou hlavou pomocí diagnostické zprávy kvality tisku naleznete v dalším kroku.
Krok 4: Určení tiskové hlavy, kterou je nutné vyměnit
Pokud jste provedli všechny výše uvedené kroky odstraňování potíží a problém přetrvává, vyměňte tiskovou hlavu. Pomocí diagnostické stránky kvality tisku určete, kterou tiskovou hlavu je nutné vyměnit.
Pokud jsou i po opakovaném čištění tiskové hlavy na diagnostické stránce kvality tisku přes čtverečky barev testovacího vzorku 2 bílé čáry (ale šedé čtverečky testovacího vzorku 3 žádné bílé čáry neobsahují), bude třeba vyměnit jednu nebo obě tiskové hlavy. Diagnostická stránka kvality tisku ukazuje, kterou tiskovou hlavu je třeba vyměnit.
Podívejte se na čtverečky barev označené jako testovací vzorek 2. Na některých by se mohly objevit bílé vodorovné proužky (pokud nejsou proužky na žádném čtverečku, jsou tiskové hlavy v pořádku).
 • Na černém čtverečku jsou proužky - vyměňte tiskovou hlavu pro černou/žlutou.
 • Na červeném čtverečku jsou proužky - vyměňte tiskovou hlavu pro černou/žlutou.
 • Na zeleném čtverečku jsou proužky - vyměňte tiskovou hlavu pro černou/žlutou.
Obrázek : Černé, červené a zelené čtverečky s proužky - vyměňte tiskovou hlavu pro černou/žlutou
Obrázek černých, červených a zelených čtverečků s proužky v testovacím vzorku 2
 • Na azurovém čtverečku jsou proužky - vyměňte tiskovou hlavu pro azurovou/purpurovou.
 • Na purpurovém čtverečku jsou proužky - vyměňte tiskovou hlavu pro azurovou/purpurovou.
Obrázek : Azurové nebo purpurové čtverečky s proužky - vyměňte tiskovou hlavu pro azurovou/purpurovou
Obrázek azurových a purpurových čtverečků s proužky v testovacím vzorku 2
Identifikujte problematickou tiskovou hlavu a podle postupu v dalším kroku ji vyměňte.
Krok 5: Výměna tiskové hlavy
Vyměňte tiskovou hlavu, kterou jste určili v předchozím kroku.
  Upozornění:
Tiskovou hlavu vyjměte až v okamžiku, kdy máte k dispozici novou tiskovou hlavu. Společnost HP doporučuje, abyste neponechávali tiskovou hlavu mimo tiskárnu déle než 30 minut. Mohlo by dojít k poškození tiskárny i tiskové hlavy.
Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku hp.com/go/learnaboutsupplies a přečtěte si informace o omezené záruce vztahující se na váš spotřební materiál.
Připravte si náhradní tiskovou hlavu a přejděte k článku o výměně tiskových hlav.
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Krok 6: Předání tiskárny do servisu
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky a problém přetrvává, předejte tiskárnu do servisu.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na web pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
  Poznámka:
Ponechte si ukázku tisku, na které je vidět daný problém. Pokud budou inkoustové kazety, tisková hlava nebo tiskárna vyměněny v rámci záruky, zástupce podpory vás o tuto ukázku tisku požádá. Pokud bude tiskárna vrácena společnosti HP, je třeba zaslat ukázku tisku společně s tiskárnou. Až budete tiskárnu balit, dejte ukázkový výtisk do výstupního zásobníku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...