hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Na tiskárnách HP Officejet 6600, 6700 se zobrazí chybová zpráva „Uvíznutí papíru"

Tiskárna netiskne nebo při tisku zastaví podávání stránek. Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva „Uvíznutí papíru“.
Uvíznutí papíru mohou být skutečná nebo falešná. Tiskárna může hlásit uvíznutí papíru, i když k němu nedošlo. Následující kroky platí pro skutečná i falešná uvíznutí papíru.
Následující video ukazuje postup uvolnění uvíznutého papíru.
  Poznámka:
V tomto videu je ukázána tiskárna řady HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One (H711), ale kroky jsou stejné také pro vaši tiskárnu.
Máte-li potíže se zobrazením videa nebo chcete-li zobrazit video v jiné velikosti, kliknutím sem přehrajete video na stránkách YouTube.
Řešení 1: Vypněte a znovu zapněte tiskárnu
Následujícím způsobem vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.
Krok 1: Vypněte a znovu zapněte tiskárnu
 1. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu. Pokud se tiskárna nevypne, přejděte na další řešení.
 2. Počkejte 60 sekund.
 3. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
    Poznámka:
  Tiskárna může projít fází zahřívání, která může trvat několik minut. Před pokračováním počkejte na dokončení fáze zahřívání.
Krok 2: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny
Tisk protokolu autotestu ověřuje, jestli hardware funguje správně.
 1. Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu Letter nebo A4.
    Poznámka:
  Nevkládejte speciální papír do zásobníku 2. Zásobník 2 podporuje pouze obyčejný papír formátu Letter a A4.
  Další informace o vkládání papíru najdete v článku Vkládání obyčejného papíru, karet, fotografického papíru a obálek. Správné vložení papíru může zabránit jeho uvíznutí.
  Pokud máte problémy s určitými druhy nebo velikostmi papíru, podívejte se do technických údajů produktu, abyste se ujistili, že vaše tiskárna tyto druhy a velikosti papíru podporuje.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte šipku vpravo (). Tím zobrazíte druhou navigační obrazovku.
 3. Stiskněte ikonu Nastavení ().
 4. Stiskněte šipku dolů () a poté možnost Zprávy.
 5. Stiskněte možnost Protokol o stavu tiskárny. Vytiskne se protokol autotestu.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 2: Odstraňte uvíznutý papír ze zadní části tiskárny
Při odstraňování uvíznutí papíru ze zadní části tiskárny postupujte podle následujících kroků.
  Upozornění:
Pokud byste se pokoušeli odstranit uvíznutý papír z přední části tiskárny, mohlo by dojít k poškození tiskového mechanizmu. Odstraňte stav uvíznutí papíru ze zadní strany tiskárny, kdykoli je to možné.
Ze vstupního nebo výstupního zásobníku papíru odeberte veškeré volné listy papíru.
  Upozornění:
V tomto okamžiku neodstraňujte žádný uvíznutý papír. Pokud byste se pokoušeli odstranit uvíznutý papír z přední části produktu, mohlo by dojít k poškození tiskového mechanizmu.
Odstraňte veškerý volný papír ze vstupních a výstupních zásobníků.
Netahejte za uvíznutý papír
Obrázek: Vyjměte všechen volný papír ze zásobníku papíru.
Obrázek: Netahejte za uvíznutý papír.
Krok 2: Odstraňte uvíznutý papír ze zadní části tiskárny
Uvolněte jakýkoliv uvíznutý papír ze zadní části tiskárny.
Řešení 3: Odstraňte uvíznutý papír ze zásobníků papíru
Následující postup vyžaduje použití svítilny, abyste zjistili, zda v zásobnících papíru došlo k uvíznutí papíru.
Krok 1: Odstranění uvíznutého papíru z výstupního zásobníku
 1. Opatrně odstraňte veškerý volný papír z výstupního zásobníku.
 2. Zkontrolujte, zda ve válcích ve výstupním zásobníku není uvíznutý papír.
 3. Pomocí svítilny si prohlédněte válce uvnitř tiskárny.
  Obrázek : Použijte svítilnu
  Obrázek: Použijte svítilnu
 4. Opatrně odstraňte veškerý uvíznutý papír nebo zbytky potrhaného papíru z válečků výstupního zásobníku. Oběma rukama vytáhněte celé listy papíru, abyste zabránili jejich roztržení.
 5. Odstraňte veškeré zbytky papíru nebo útržky papíru z válečků výstupního zásobníku.
Krok 2: Odstranění uvíznutí ve vstupním zásobníku
 1. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu.
 2. Odpojte napájecí kabel od zadní strany tiskárny.
 3. Vyjměte veškerý papír z výstupního zásobníku.
 4. Zvedněte výstupní zásobník.
  Obrázek : Zvedněte výstupní zásobník
  Obrázek: Zvedněte výstupní zásobník.
 5. Oběma rukama uchopte papír uvíznutý ve vstupním zásobníku a pomalu, ale pevně za něj zatáhněte směrem k sobě, abyste jej uvolnili.
    Upozornění:
  Velmi opatrně odstraňte papír ze zásobníku. Pokud uvnitř tiskárny zůstávají jakékoli zbytky roztrhaného papíru, může dojít k dalším uvíznutím papíru, což by mohlo poškodit tiskový mechanizmus.
 6. Sklopte výstupní zásobník.
 7. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 8. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu.
Krok 3: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny
Tisk protokolu autotestu ověřuje, jestli hardware funguje správně.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 4: Odstraňte uvíznutý papír z dráhy vozíku
Následující postup vyžaduje použití svítilny, abyste zjistili, zda na dráze vozíku došlo k uvíznutí papíru.
Krok 1: Odstraňte veškerý uvolněný papír
Odstraňte veškerý volný papír ze vstupních a výstupních zásobníků.
Netahejte za uvíznutý papír
Obrázek: Vyjměte všechen volný papír ze zásobníku papíru.
Obrázek: Netahejte za uvíznutý papír.
Krok 2: S pomocí svítilny zkontrolujte dráhu vozíku
 1. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu.
 2. Odpojte napájecí kabel od zadní strany tiskárny.
    Varování:
  Nesahejte do přístupové oblasti kazety, když je tiskárna zapojena v zásuvce.
 3. Vložte prsty do slotu v levé části tiskárny a zatáhnutím dopředu otevřete přístupová dvířka kazety.
  Obrázek : Slot na straně tiskárny
  Obrázek: Prstový slot na straně tiskárny.
 4. Oběma rukama uchopte papír uvíznutý v dráze vozíku a pomalu, ale pevně za něj zatáhněte směrem k sobě, abyste jej uvolnili.
  Obrázek : Opatrně vyjměte uvíznutý papír z dráhy vozíku
  Obrázek: Vyjměte uvíznutý papír z dráhy vozíku.
 5. Přesuňte vozík s kazetou doleva a zkontrolujte, zda se na pravé straně tiskárny nenachází uvíznutý papír.
  Obrázek : Přesuňte vozík doleva
  Obrázek: Přesuňte vozík doleva.
 6. Jestliže nějaký papír naleznete, opatrně jej uchopte oběma rukama a vytáhněte jej k sobě skrz přední část tiskárny.
  Obrázek : Opatrně odstraňte uvíznutý papír z dráhy vozíku
  Obrázek: Opatrně odstraňte veškerý uvíznutý papír z dráhy vozíku.
 7. Zkontrolujte za pomoci svítilny, zda uvnitř tiskárny nezůstaly zbytky papíru. Pokud uvnitř tiskárny zůstanou zbytky roztrhaného papíru, může dojít k dalším uvíznutím.
  Použijte svítilnu
  Papír uvíznutý v dráze vozíku
  Obrázek: Použijte svítilnu
  Obrázek: Papír uvíznutý v dráze vozíku
 8. Přesuňte vozík s kazetou do pozice na pravé straně tiskárny.
 9. Zavření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám.
 10. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 11. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
Krok 3: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny
Tisk protokolu autotestu ověřuje, jestli hardware funguje správně.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 5: Vyčištění válečků
Vyčistěte válečky v tiskárně.
Řešení 6: Uvolněte uvíznutý papír z automatického podavače dokumentů
Při odstraňování uvíznutého papíru z automatického podavače dokumentů (ADF) postupujte podle následujících kroků.
 1. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu.
 2. Odpojte napájecí kabel od zadní strany tiskárny.
 3. Ze zásobníku automatického podavače vyjměte všechny předlohy.
  Obrázek : Odstranění všech předloh
  Obrázek: Odstraňte všechny předlohy.
 4. Zvedněte kryt automatického podavače dokumentů, dokud se nezastaví.
  Obrázek : Zvednutí krytu automatického podavače dokumentů
  Obrázek: Zvedněte kryt automatického podavače dokumentů.
 5. Zkontrolujte, zda není v zadní části automatického podavače dokumentů uvíznutý papír.
 6. Opatrně oběma rukama uchopte papír uvíznutý v automatickém podavači dokumentů a pomalu, leč pevně za něj zatáhněte směrem nahoru, abyste jej uvolnili.
 7. Zatáhnutím za výstupek na předním okraji automatického podavače dokumentů zvednete mechanismus podavače.
 8. Opatrně uchopte papír uvíznutý v mechanismu automatického podavače dokumentů a pomalu, leč pevně za něj zatáhněte směrem nahoru, abyste jej uvolnili.
 9. Zavřete kryt automatického podavače dokumentů.
 10. Zkuste úlohu provést znovu.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Řešení 7: Resetujte napájení
Někdy chyba uvíznutí papíru přetrvává, i když nedošlo k žádnému uvíznutí papíru (falešné uvíznutí papíru). Chcete-li provést resetování napájení, kterým se odstraní falešné uvíznutí papíru, postupujte následujícím způsobem.
 1. Stisknutím tlačítka napájení () zapněte produkt.
 2. Nechte produkt zapnutý a odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.
 3. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 4. Počkejte alespoň 15 sekund.
 5. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
 6. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
 7. Pokud se produkt nezapne sám, stiskněte tlačítko napájení ().
  Poznámka:
Tiskárna může procházet fází zahřívání. Indikátory tiskárny mohou blikat a vozík kazet se může posunovat. Před pokračováním počkejte na ukončení fáze zahřívání.
Krok 2: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny
Tisk protokolu autotestu ověřuje, jestli hardware funguje správně.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je produkt stále v záruce, přejděte na webové stránky pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...