hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny řady HP Deskjet 1000, 2000, 3000 a Deskjet Ink Advantage 2010 vytisknou prázdnou stránku nebo netisknou černý či barevný inkoust

Tento dokument je určen pro tiskárny HP Deskjet 1000 (J110), 2000 (J210), 3000 (J310) a HP Deskjet Ink Advantage 2010 (K010a).
Tiskárna funguje, ale ve vytištěném výstupu chybí černý nebo barevný inkoust, případně je vytištěná stránka prázdná nebo obsahuje velmi málo inkoustu.
  Poznámka:
Některá z následujících řešení vyžadují software HP s kompletními funkcemi.
Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu spolehlivost kazet jiných výrobců, ani znovu naplněných kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, nemusí být pomocí kroků v tomto dokumentu problém vyřešen. Chcete-li zkontrolovat pravost tiskových kazet, přejděte na web hp.com/go/anticounterfeit.
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
Řešení 2: Zkontrolujte přibližnou hladinu inkoustů
Nízká hladina inkoustu může zhoršit kvalitu tisku. Podle těchto kroků zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu a potom vyměňte všechny tiskové kazety, které dochází nebo jsou prázdné.
Krok 1: Zkontrolujte přibližnou hladinu inkoustů
Podle následujících pokynů zkontrolujte přibližné hladiny inkoustu.
 1. Spusťte software tiskárny.
 2. Klikněte na kartu Estimated Ink Levels (Odhadované hladiny inkoustu). Zobrazí se obrázek, na němž jsou zakresleny odhadované hladiny inkoustů v tiskárně.
  Obrázek : Obrázek znázorňující přibližné hladiny inkoustu se zobrazením plných inkoustových kazet
  Obrázek: Přibližné hladiny inkoustu.
  Poznámka:
Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují pouze odhady za účelem plánování. Pokud se rozsvítí kontrolka upozorňující na malé množství inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.
 • Pokud je v kazetách dostatek inkoustu, není zatím třeba je měnit. Přejděte na další řešení.
 • Pokud v některé kazetě dochází inkoust, vyměňte ji podle dalšího kroku.
Krok 2: Vyměňte prázdné nebo téměř prázdné kazety
Níže jsou uvedeny kroky pro výměnu kazet s docházejícím inkoustem nebo prázdných kazet.
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Otevřete dvířka kazety a počkejte, až se vozík kazet přesune do středu tiskárny. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
  Obrázek : Otevření dvířek kazety
  Obrázek: Otevření dvířek kazety
 3. Tiskovou kazetu, kterou chcete vyměnit, uvolněte lehkým zatlačením dolů a směrem k sobě ji vytáhněte ze slotu.
  Obrázek : Vyjmutí staré kazety
  Obrázek: Vyjmutí staré kazety
 4. Vyjměte novou kazetu z obalu.
  Obrázek : Vyjměte kazetu z obalu
  Obrázek: Vyjmutí nové kazety z obalu
 5. Pomocí vytahovacího poutka vyjměte plastovou ochrannou pásku z nové kazety.
  Obrázek : Odstraňte ochrannou pásku
  Obrázek: Odstraňte ochrannou pásku
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů. Také na tiskové kazety znovu nelepte lepicí pásky. Může to způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Nedotýkejte se elektrických kontaktů ani inkoustových trysek
  Obrázek: Nedotýkat se
 6. Kazetu zasuňte do slotu, až pevně zaklapne na místo.
  Obrázek : Zasuňte kazetu do příslušného slotu
  Obrázek: Zasunutí kazety do příslušného slotu
  • Tříbarevná kazeta () patří do levého slotu
  • Černá kazeta () patří do pravého slotu
 7. Předchozí kroky opakujte i při případné výměně dalších kazet.
 8. Zavřete dvířka kazety.
  Obrázek : Zavřete dvířka kazety
  Obrázek: Zavření dvířek kazety
Řešení 3: Vyčištění kazet pomocí automatického nástroje
Vyčištění kazet odstraní většinu problémů s kvalitou tisku.
 1. Spusťte software tiskárny.
 2. V softwaru tiskárny dvakrát klikněte na položku Akce tiskárny ().
 3. Dvakrát klikněte na možnost Úlohy údržby (). Otevře se HP Toolbox.
 4. Klikněte na kartu Služby zařízení.
 5. Klikněte na položku Vyčistit tiskové kazety a potom podle pokynů na obrazovce vyčistěte tiskové hlavy.
 6. Po spuštění nástroje vytiskněte testovací stránku kliknutím na tlačítko Tisk. Je-li kvalita tisku stále nepřijatelná, spusťte podle pokynů na obrazovce Čištění druhé úrovně.
  Pokud jsou trysky hodně zanesené, může být nutné kazety několikrát vyčistit, než začne být kvalita tisku přijatelná.
  Poznámka:
Chcete-li zabránit problémům, které vyžadují čištění, tiskárnu vždy vypínejte tlačítkem napájení.
Řešení 4: Vyměňte problematickou inkoustovou kazetu
I v případě, že v kazetě nedochází inkoust, vyměňte problematickou kazetu podle těchto pokynů, pokud vidíte vady na zkušební stránce a pokud předchozí kroky problém nevyřešily. Problémová kazeta tiskne na zkušební stránce vadné oblasti.
 1. Zkontrolujte zkušební stránku, kterou jste vytiskli v předchozím řešení.
 2. Zkontrolujte text a barevné bloky na zkušební stránce.
 • Pokud jste na stránce objevili vady v černém textu, je příčinou problému černá kazeta.
 • Pokud jste na stránce objevili vady v barevných blocích, je příčinou problému tříbarevná kazeta.
Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku hp.com/go/learnaboutsupplies a přečtěte si informace o omezené záruce vztahující se na váš spotřební materiál.
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Otevřete dvířka kazety a počkejte, až se vozík kazet přesune do středu tiskárny. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
  Obrázek : Otevření dvířek kazety
  Obrázek: Otevření dvířek kazety
 3. Tiskovou kazetu, kterou chcete vyměnit, uvolněte lehkým zatlačením dolů a směrem k sobě ji vytáhněte ze slotu.
  Obrázek : Vyjmutí staré kazety
  Obrázek: Vyjmutí staré kazety
 4. Vyjměte novou kazetu z obalu.
  Obrázek : Vyjměte kazetu z obalu
  Obrázek: Vyjmutí nové kazety z obalu
 5. Pomocí vytahovacího poutka vyjměte plastovou ochrannou pásku z nové kazety.
  Obrázek : Odstraňte ochrannou pásku
  Obrázek: Odstraňte ochrannou pásku
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů. Také na tiskové kazety znovu nelepte lepicí pásky. Může to způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Nedotýkejte se elektrických kontaktů ani inkoustových trysek
  Obrázek: Nedotýkat se
 6. Kazetu zasuňte do slotu, až pevně zaklapne na místo.
  Obrázek : Zasuňte kazetu do příslušného slotu
  Obrázek: Zasunutí kazety do příslušného slotu
  • Tříbarevná kazeta () patří do levého slotu
  • Černá kazeta () patří do pravého slotu
 7. Předchozí kroky opakujte i při případné výměně dalších kazet.
 8. Zavřete dvířka kazety.
  Obrázek : Zavřete dvířka kazety
  Obrázek: Zavření dvířek kazety
 1. Spusťte software tiskárny.
 2. Dvakrát klikněte na položku Akce tiskárny a poté dvakrát klikněte na položku Úlohy údržby. Otevře se HP Toolbox.
 3. Klikněte na kartu Služby zařízení a poté klikněte na Zarovnat tiskové kazety. Tiskárna zarovná kazety a poté vytiskne stránku zarovnání.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na web pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
  Poznámka:
Ponechte si ukázku tisku, na které je vidět daný problém. Pokud budou inkoustové kazety, tisková hlava nebo tiskárna vyměněny v rámci záruky, zástupce podpory vás o tuto ukázku tisku požádá. Pokud bude tiskárna vrácena společnosti HP, je třeba zaslat ukázku tisku společně s tiskárnou. Až budete tiskárnu balit, dejte ukázkový výtisk do výstupního zásobníku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...