hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP Officejet  - černý inkoust netiskne a jiné problémy s kvalitou tisku

Tento dokument je určen pro tiskárny řady HP Officejet 6812, 6815, 6820, Officejet Pro 6830 a tiskárny 6835 e-All-in-One.
Kvalita vytištěných dokumentů nebo fotografií neodpovídá očekávání. Postupy v tomto dokumentu by měly pomoci v případě výtisků s pruhy nebo vybledlých výtisků, nevytištěného černého či barevného inkoustu, dokumentů s rozmazaným nebo neostrým textem, pruhů inkoustu nebo rozmazaného inkoustu a dalších problémů s kvalitou tisku.
Pouze pro operační systém Windows: Pokud se vyskytne zpřeházený, neuspořádaný nebo nesmyslný text, výtisky nejsou úplné nebo chybí text nebo grafické části, přejděte k článku V systému Windows se trvale tisknou stránky se zvláštními nebo zpřeházenými znaky
Obrázek : Příklad zpřeházeného, neuspořádaného nebo nesmyslného textu nebo neúplné tiskové úlohy
Obrázek: Zpřeházený nebo nesmyslný text nebo neúplný výtisk
Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu spolehlivost kazet jiných výrobců, ani znovu naplněných kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, nemusí být pomocí kroků v tomto dokumentu problém vyřešen. Chcete-li zkontrolovat pravost tiskových kazet, přejděte na web hp.com/go/anticounterfeit.
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
Řešení 2: Povolení automatického servisu po instalaci nové kazety
Mnoho potíží s kvalitou tisku, například nekvalitní černý text nebo problémy u nově nainstalovaných kazet, se dá odstranit pomocí automatického servisu tiskárny. Nemusíte nic dělat. Kvalita tisku by se měla začít zlepšovat během několika hodin.
 • Pokud automatický servis potíže vyřešil, můžete řešení problémů ukončit.
 • Pokud automatický servis problém nevyřešil, pokračujte dalším řešením.
Řešení 3: Zkontrolujte papír
Tisková úloha může být ovlivněna kvalitou a typem papíru. Pomocí následujících pokynů se ujistěte, že papír je vhodný. Pokud vhodný není, vložte do tiskárny příslušný typ papíru.
 • Vložte papír do vstupního zásobníku stranou, na kterou se bude tisknout, dolů. Řada papírů obsahuje strany, které jsou a které nejsou určeny k tisku (například fotografický papír nebo jiná speciální média). Strana určená k tisku je obvykle hladší. Strana, která k tisku určena není, na sobě někdy nese logo výrobce papíru.
 • Nepoužívejte zmačkaný nebo pokrčený papír. Do produktu vkládejte jen čistý a nezmačkaný papír.
  Obrázek : Nepoužívejte zmačkaný papír
  Obrázek: Nepoužívejte zmačkaný papír
 • Používejte pro daný projekt správný typ papíru.
  • Na běžné textové dokumenty stačí obyčejný papír s technologií ColorLok. Papíry s technologií ColorLok představují papíry založené na oborovém standardu, které jsou vhodné pro inkousty HP.
   Obrázek : Obyčejný papír s technologií ColorLok se doporučuje pro tištění textu
  • U dokumentů s podrobným tiskem, například u vysoce kontrastních obrázků či fotografií, dosáhnete nejlepších výsledků s papíry HP Advanced Photo Paper.
  • Některá média nevstřebávají inkoust jako jiná. Pokud se výtisky snadno rozmazávají, zkontrolujte, zda používáte doporučený papír.
 • Fotografické papíry skladujte v původním balení v uzavíratelném plastovém sáčku. Papíry skladujte na rovné ploše na suchém a chladném místě. Až těsně před tiskem založte 10 až 20 listů fotografického papíru a nepoužitý zbytek vraťte do původního obalu.
 • Zkuste použít jiný papír. Zjistíte tak, zda potíže souvisí s papírem.
  Poznámka:
Svislé proužky na vytištěných dokumentech zpravidla způsobuje nevhodný papír (pokud se problém vyskytuje u kopií, je obvyklou příčinou špinavé sklo skeneru). Svislé proužky neodstraňujte výměnou kazet.
Ukázky svislých a vodorovných proužků na výtisku
Obrázek : Vodorovné proužky na výtisku
Obrázek: Vodorovné proužky.
Obrázek : Svislé proužky na výtisku
Obrázek: Svislé proužky.
Pokud výtisk obsahuje vodorovné proužky nebo jiné potíže s kvalitou tisku kromě svislých proužků, pokračujte k následujícím krokům odstraňování potíží.
Pokud jsou na výtisku svislé proužky, nevyměňujte kazetu. Namísto toho zkontrolujte papír (jak je v tomto dokumentu uvedeno dříve) nebo vyhledejte dokument, který se věnuje této záležitosti. Proužky na kopiích lze často odstranit vyčištěním skleněné desky skeneru.
Pokuste se vytisknout dokument znovu s vhodným typem papíru.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Řešení 4: Zkontrolujte nastavení tisku
Kvalitu tisku může někdy ovlivnit nastavení tisku. Vyberte svůj operační systém a poté ověřte, zda je nastavení tisku vhodné pro vaši tiskovou úlohu.
Řešení 5: Kontrola výskytu inkoustových skvrn na zadní straně výtisků
Jsou-li na zadní straně výtisků inkoustové skvrny, vyřešte potíže podle následujících kroků.
 1. Do zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem na displeji a přejděte na položku Instalace a poté stiskněte ikonu Instalace (). Zobrazí se nabídka Instalace.
 3. Potáhněte prstem na displeji až k možnosti Údržba tiskárny a poté možnost Údržba tiskárny stiskněte.
 4. Stiskněte možnost Vyčistit šmouhy.
 5. Po vytištění zkušební stránky stiskněte tlačítko OK.
 6. Prohlédněte si zkušební stránku a vyhodnoťte, zda byla závada odstraněna.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Řešení 6: Kontrola přibližných hladin inkoustu a výměna prázdných nebo téměř prázdných kazet
Nízká hladina inkoustu může někdy zhoršit kvalitu tisku. Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte hladiny barevného a černého inkoustu a poté vyměňte všechny prázdné nebo téměř prázdné kazety.
Krok 1: Zkontrolujte hladinu inkoustu
Chcete-li určit, zda malé množství inkoustu ovlivňuje kvalitu tisku, zkontrolujte hladiny barevného a černého inkoustu.
Stisknutím ikony Informace o inkoustu () na ovládacím panelu tiskárny zobrazíte aktuální odhadovanou hladinu inkoustu.
Obrázek : Příklad odhadované hladiny inkoustu se zobrazením plných kazet
Obrázek: Příklad odhadované hladiny inkoustu se zobrazením plných kazet.
  Poznámka:
Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují pouze odhady za účelem plánování. Pokud se rozsvítí kontrolka upozorňující na malé množství inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.
 • Pokud je v kazetách dostatek inkoustu, není zatím třeba je měnit. Přejděte na další řešení.
 • Pokud v některé kazetě dochází inkoust, vyměňte ji podle dalšího kroku.
Krok 2: Vyměňte prázdné nebo téměř prázdné kazety
Pokud je nejméně jedna kazeta prázdná nebo téměř prázdná, vylepšete kvalitu tisku výměnou kazet.
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Zasuňte prsty do slotu v levé části tiskárny a jemným zvednutím otevřete přístupová dvířka kazety. Vozík se přesune do přístupové oblasti kazety. Než budete pokračovat, počkejte několik sekund, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
  Obrázek : Zasuňte prsty do slotu v levé části tiskárny
  Obrázek: Slot v levé části tiskárny
 3. Uvolněte kazetu stlačením jazýčku na přední straně staré kazety dovnitř a poté kazetu zatažením nahoru vyjměte ze slotu.
  Obrázek : Vyjměte kazetu ze slotu
  Obrázek: Vyjměte kazetu ze slotu
 4. Vyjměte z obalu novou kazetu a pak zatáhněte za oranžové poutko přímo dozadu.
    Upozornění:
  Před odtržením oranžového víčka v dalším kroku je nutné kompletně odebrat oranžové poutko a plastový obal. V opačném případě může z kazety unikat inkoust. Při odstraňování plastového obalu se papír štítku na horní straně kazety mírně potrhá, což je nezbytné k řádné ventilaci kazety.
  Obrázek : Zatáhněte za oranžové poutko na obalu přímo dozadu
  Obrázek: Zatáhněte za oranžové poutko přímo dozadu
 5. Přidržujte kazetu po stranách a poté odtrhněte ochranné oranžové víčko, které kazetu uzavírá, proti směru hodinových ručiček.
  Obrázek : Odtrhněte oranžové víčko, které kazetu uzavírá
  Obrázek: Odtrhněte oranžové víčko, které kazetu uzavírá
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
 6. Otočte kazetu tak, aby kontakty kazety směřovaly dolů, a pak zarovnejte barvu na štítku s barevnou tečkou na vozíku.
 7. Zasuňte novou kazetu do slotu a jemně ji zatlačte, dokud nebude pevně usazena.
  Obrázek : Instalace kazety
  Obrázek: Instalace kazety
 8. Pokud se kazeta pevně neusadí, vyjměte ji z tiskové hlavy. Jemně ohněte páčku směrem od kazety a znovu vložte kazetu do tiskové hlavy.
  Obrázek : Jemně ohněte páčku na kazetě
  Obrázek: Jemně ohněte páčku
    Upozornění:
  Páčku neohýbejte o více než přibližně 1,27 cm. Posunutí páčky příliš daleko může kazetu poškodit nebo způsobit ulomení páčky.
 9. Opakujte tyto kroky pro instalaci všech nových kazet.
 10. Zavřete přístupová dvířka kazet. Tiskárna automaticky zarovnává kazety.
  Obrázek : Zavření přístupových dvířek kazet
  Obrázek: Zavření přístupových dvířek kazet
Krok 3: Znovu spusťte tiskovou úlohu
Zkuste dokument vytisknout znovu.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Řešení 8: Identifikujte problematickou kazetu a potom ji vyměňte
Vyměňte problematickou tiskovou kazetu za novou originální tiskovou kazetu HP.
Krok 1: Identifikace problematické kazety
Problémová kazeta je příčinou potíží na výtiscích.
Krok 2: Výměna problematických inkoustových kazet
Výměna problematické inkoustové kazety
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Zasuňte prsty do slotu v levé části tiskárny a jemným zvednutím otevřete přístupová dvířka kazety. Vozík se přesune do přístupové oblasti kazety. Než budete pokračovat, počkejte několik sekund, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
  Obrázek : Zasuňte prsty do slotu v levé části tiskárny
  Obrázek: Slot v levé části tiskárny
 3. Uvolněte kazetu stlačením jazýčku na přední straně staré kazety dovnitř a poté kazetu zatažením nahoru vyjměte ze slotu.
  Obrázek : Vyjměte kazetu ze slotu
  Obrázek: Vyjměte kazetu ze slotu
 4. Vyjměte z obalu novou kazetu a pak zatáhněte za oranžové poutko přímo dozadu.
    Upozornění:
  Před odtržením oranžového víčka v dalším kroku je nutné kompletně odebrat oranžové poutko a plastový obal. V opačném případě může z kazety unikat inkoust. Při odstraňování plastového obalu se papír štítku na horní straně kazety mírně potrhá, což je nezbytné k řádné ventilaci kazety.
  Obrázek : Zatáhněte za oranžové poutko na obalu přímo dozadu
  Obrázek: Zatáhněte za oranžové poutko přímo dozadu
 5. Přidržujte kazetu po stranách a poté odtrhněte ochranné oranžové víčko, které kazetu uzavírá, proti směru hodinových ručiček.
  Obrázek : Odtrhněte oranžové víčko, které kazetu uzavírá
  Obrázek: Odtrhněte oranžové víčko, které kazetu uzavírá
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
 6. Otočte kazetu tak, aby kontakty kazety směřovaly dolů, a pak zarovnejte barvu na štítku s barevnou tečkou na vozíku.
 7. Zasuňte novou kazetu do slotu a jemně ji zatlačte, dokud nebude pevně usazena.
  Obrázek : Instalace kazety
  Obrázek: Instalace kazety
 8. Pokud se kazeta pevně neusadí, vyjměte ji z tiskové hlavy. Jemně ohněte páčku směrem od kazety a znovu vložte kazetu do tiskové hlavy.
  Obrázek : Jemně ohněte páčku na kazetě
  Obrázek: Jemně ohněte páčku
    Upozornění:
  Páčku neohýbejte o více než přibližně 1,27 cm. Posunutí páčky příliš daleko může kazetu poškodit nebo způsobit ulomení páčky.
 9. Opakujte tyto kroky pro instalaci všech nových kazet.
 10. Zavřete přístupová dvířka kazet. Tiskárna automaticky zarovnává kazety.
  Obrázek : Zavření přístupových dvířek kazet
  Obrázek: Zavření přístupových dvířek kazet
Krok 3: Nové spuštění tiskové úlohy
Zkuste dokument vytisknout znovu.
Servis společnosti HP můžete kontaktovat ve všech zemích/oblastech kromě Asie a Tichomoří.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky a problém nebyl vyřešen, zajistěte opravu produktu.
Zjistěte, zda je váš produkt stále v záruce. Pokud ano, přejděte na stránku podpory společnosti HP a naplánujte opravu či výměnu.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
  Poznámka:
Ponechte si ukázku tisku, na které je vidět daný problém. Pokud budou inkoustové kazety, tisková hlava nebo tiskárna vyměněny v rámci záruky, zástupce podpory vás o tuto ukázku tisku požádá. Pokud bude tiskárna vrácena společnosti HP, je třeba zaslat ukázku tisku společně s tiskárnou. Až budete tiskárnu balit, dejte ukázku tisku do výstupního zásobníku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...