hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  HP si je vědomo nedavných tříd nedostatků, které były popsány jako ,,spekulační vyjímky vedlejších-kanálů poruch,, které můžou objevit v mnoha moderních procesorů  (Intel, AMD, and ARM ) a operačních systémech. HP bude dále poskytovat updatované informace na stránce podpory jakmile budou dostupné.

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Odstranění potíží s kvalitou tisku u tiskárny HP řady Officejet 6500A e-All-in-One

Problém
Kvalita výtisku nebo tištěného obrázku neodpovídá očekávání.
K nápravě problému proveďte v uvedeném pořadí následující kroky. Pokud některý z kroků problém odstraní, není třeba v odstraňování problémů pokračovat.
  Poznámka:
Některá z následujících řešení vyžadují software HP s kompletními funkcemi. Pokud jste software HP s kompletními funkcemi nenainstalovali při instalaci tiskárny, přejděte kliknutím sem na stránku se softwarem a ovladači a poté tento software stáhněte a nainstalujte.
Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu spolehlivost kazet jiných výrobců, ani znovu naplněných kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, nemusí být pomocí kroků v tomto dokumentu problém vyřešen. Chcete-li zkontrolovat pravost tiskových kazet, přejděte na web hp.com/go/anticounterfeit.
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
Řešení 2: Kontrola papíru
Pomocí následujících pravidel se ujistěte, zda se používaný papír hodí na příslušnou tiskovou úlohu. Pokud ne, založte do tiskárny vhodný typ papíru.
 • Vložte papír do vstupního zásobníku stranou, na kterou se bude tisknout, dolů. Řada papírů má strany, které jsou a které nejsou určeny k tisku (například fotografický papír nebo jiná speciální média). Strana určená k tisku je obvykle hladší. Strana, která k tisku určena není, na sobě někdy nese logo výrobce papíru.
 • Nepoužívejte zmačkaný nebo pokrčený papír. Do produktu vkládejte jen čistý a nezmačkaný papír.
  Nepoužívejte zmačkaný papír
 • Používejte pro daný projekt správný typ papíru.
  • Na běžné textové dokumenty stačí obyčejný papír s technologií ColorLok. Papíry s technologií ColorLok představují papíry založené na oborovém standardu, které jsou vhodné pro inkousty HP.
   Logo ColorLok
  • U dokumentů s podrobným tiskem, například u vysoce kontrastních obrázků či fotografií, dosáhnete nejlepších výsledků s papíry HP Advanced Photo Paper.
  • Některá média nevstřebávají inkoust jako jiná. Pokud se výtisky snadno rozmazávají, zkontrolujte, zda používáte doporučený papír.
 • Fotografické papíry skladujte v původním balení v uzavíratelném plastovém sáčku. Papíry skladujte na rovné ploše na suchém a chladném místě. Až těsně před tiskem založte 10 až 20 listů fotografického papíru a nepoužitý zbytek vraťte do původního obalu.
 • Zkuste použít jiný papír. Zjistíte tak, zda potíže souvisí s papírem.
  Poznámka:
Svislé proužky na vytištěných dokumentech zpravidla způsobuje nevhodný papír (pokud se problém vyskytuje u kopií, je obvyklou příčinou špinavé sklo skeneru). Svislé proužky neodstraňujte výměnou kazet.
Ukázky svislých a vodorovných proužků na výtisku
Obrázek : Vodorovné proužky na výtisku
Obrázek vodorovných proužků
Pokud výtisk obsahuje vodorovné proužky (nebo jiné potíže s kvalitou tisku kromě svislých proužků), pokračujte k následujícím krokům řešení potíží.
Obrázek : Svislé proužky na výtisku
Obrázek svislých proužků
Pokud jsou na výtisku svislé proužky, nevyměňujte kazetu. Namísto toho zkontrolujte papír (jak je v tomto dokumentu uvedeno dříve) nebo vyhledejte dokument, který se věnuje tomuto problému.
Zkuste tisk znovu po vyzkoušení výše uvedených řešení.
Řešení 3: Zkontrolujte nastavení tisku
Následujícím postupem ověřte, zda jsou nastavení vhodná pro vaši tiskovou úlohu.
  Poznámka:
Pokud nepoužíváte nejnovější verzi systému Windows 8, informace obsažené v tomto dokumentu nemusí odpovídat situaci. Nejnovější verzi získáte z webu Microsoft Store.
Krok 1: Zkontrolujte nastavení kvality tisku
 1. Otevřete nástroj HP Toolbox.
    Poznámka:
  Software tiskárny HP můžete otevřít také z plochy počítače: Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny HP ().
 2. Dvakrát klikněte na položku Akce tiskárny a poté dvakrát klikněte na položku Nastavit předvolby. Otevře se dialogové okno Předvolby tisku.
 3. Klikněte na kartu Papír/Kvalita.
 4. Pod volbou Zdroj papíru vyberte položku Zásobník 1.
 5. Projděte následující možnosti a proveďte všechny potřebné změny.
  • Formáty papíru: Zkontrolujte, zda vybraná možnost odpovídá formátu papíru.
  • Média: Pokud jedna z možností přesně vyhovuje vloženému typu papíru, vyberte tuto možnost.
  • Nastavení kvality: Pokud nejste spokojeni s kvalitou tisku, nastavte vyšší kvalitu. Pokud chcete tisknout rychleji, nastavte nižší kvalitu.
 6. Klikněte na tlačítko OK a poté zavřete Sadu nástrojů HP.
Krok 2: Zkontrolujte nastavení Tisk v odstínech šedi
 1. Otevřete nástroj HP Toolbox.
    Poznámka:
  Software tiskárny HP můžete otevřít také z plochy počítače: Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny HP ().
 2. Dvakrát klikněte na položku Akce tiskárny a poté dvakrát klikněte na položku Nastavit předvolby. Otevře se dialogové okno Předvolby tisku.
 3. Klikněte na kartu Papír/Kvalita.
 4. Klikněte na možnost Upřesnit. Otevře se okno Upřesnit možnosti.
 5. V části Vlastnosti tiskárny zkontrolujte, zda je položku Tisknout ve stupních šedé nastavena možnost Vypnuto.
 6. Klikněte na tlačítko OK a poté se opětovným kliknutím na tlačítko OK vraťte do dokumentu.
 7. Zkuste dokument vytisknout znovu.
Řešení 4: Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu a potom vyměňte kazety, které dochází nebo jsou prázdné
Podle těchto kroků zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu a potom vyměňte všechny kazety, které dochází nebo jsou prázdné.
  Poznámka:
Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují pouze odhady za účelem plánování. Pokud se rozsvítí kontrolka upozorňující na malé množství inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Na úvodní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stiskněte šipku vpravo (). Tím zobrazíte druhou navigační nabídku.
 3. Stiskněte ikonu Stav inkoustu (). Zobrazí se obrazovka Odhadovaná hladina inkoustu s ukazateli pro všechny čtyři barvy inkoustu.
  Obrázek : Příklad odhadované hladiny inkoustu
  Obrázek: Příklad odhadované hladiny inkoustu na ovládacím panelu
 • Pokud je v kazetách dostatek inkoustu, není zatím třeba je měnit. Přejděte na další řešení.
 • Pokud v některé kazetě dochází inkoust, vyměňte ji podle dalšího kroku.
Krok 2: Vyměňte prázdné nebo téměř prázdné kazety
Níže jsou uvedeny kroky pro výměnu kazet s docházejícím inkoustem nebo prázdných kazet.
 1. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám. Vozík tiskových kazet se přesune do středu tiskárny. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
 2. Uvolněte kazetu stisknutím páčky na přední straně kazety a pak ji zatažením nahoru a ven vyjměte ze slotu.
  Obrázek : Vyjměte kazetu ze slotu
  Obrázek: Vyjměte kazetu ze slotu.
    Upozornění:
  Nezvedejte šedou pojistku kolébky na vozíku kazet. Pokud tak učiníte, mohou se kazety usadit nesprávně a způsobit problémy s tiskem. Aby bylo možné nainstalovat kazety správně, musí západka zůstat dole.
 3. Na náhradní kazetě zatažením za oranžové poutko dozadu sejměte plastový obal.
  Obrázek : Odstraňte plastový obal
  Obrázek: Odstraňte plastový obal.
 4. Proti směru hodin odtrhněte oranžové víčko, které kazetu uzavírá.
  Obrázek : Odstraňte oranžové víčko
  Obrázek: Odstraňte oranžové víčko.
 5. Kazetu umístěte proti kontaktům, zasuňte ji do prázdného slotu a pevně na ni zatlačte, dokud nezaklapne na místo.
  Obrázek : Vložte kazetu
  Obrázek: Vložte kazetu na místo.
 6. Opakujte tyto kroky u dalších kazet, které jsou prázdné nebo dochází.
 7. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet.
 8. Podle pokynů na ovládacím panelu spusťte zarovnání kazet. Tiskárna zarovná kazety a poté vytiskne stránku zarovnání.
Řešení 5: Vytiskněte a vyhodnoťte zprávu o kvalitě tisku a vyřešte vady
Následujícím postupem vytiskněte a následně vyhodnoťte zprávu o kvalitě tisku.
Krok 1: Vytiskněte zprávu o kvalitě tisku
 1. Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu Letter nebo A4.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte šipku vpravo (). Tím zobrazíte druhou navigační obrazovku.
 3. Stiskněte ikonu Nastavení (). Zobrazí se nabídka nastavení.
 4. Stiskněte šipku dolů () a poté možnost Zprávy.
 5. Stiskněte tlačítko Zpráva o kvalitě tisku. Vytiskne se zpráva o kvalitě tisku.
  Obrázek : Příklad zprávy o kvalitě tisku
  Obrázek zprávy o kvalitě tisku
Krok 2: Zkontrolujte, zda zpráva o kvalitě tisku neobsahuje nějaké vady
Obecně platí, že pokud tiskárna a její kazety fungují správně, neměly by chybět žádné barevné pruhy a měly by po celé šířce stránky být jednobarevné a bez narušení. V černém textu na stránce by neměly být skvrny inkoustu.
V této tabulce najdete příklady vad, které se ve zprávě o kvalitě tisku mohou objevit. Tyto příklady nejsou vyčerpávající, ale v zásadě představují nejběžnější problémy.
Příklady vad ve zprávě o kvalitě tisku
Vada
Příklad
Text vytištěný velkým písmem je na jedné straně roztřepený
Obrázek roztřepeného velkého textu
Nepravidelně proužkované nebo vybledlé barevné pruhy
Obrázek proužkovaných nebo vybledlých barevných pruhů
Roztřepené barevné pruhy
Obrázek roztřepených barevných pruhů
Barevné pruhy jsou proužkované jinou barvou
Obrázek proužkovaných barevných pruhů
Barevné bloky obsahují pravidelné bílé proužky
Obrázek bílých proužků v barevných pruzích
Zubaté zarovnání
Obrázek zubatého zarovnání
 • Pokud zpráva o kvalitě tisku neobsahuje žádné vady, tiskový mechanismus a přívod inkoustu jsou řádně funkční. Jsou-li výtisky stále neuspokojivé, zkuste tyto všeobecné pokyny týkající se kvality tisku a poté nepokračujte v krocích pro odstraňování potíží ve zbytku tohoto dokumentu:
  • Ujistěte se, že má tištěný obrázek dostatečné rozlišení. Příliš zvětšené obrázky mohou být rozmazané nebo kostičkované.
  • Pokud se problém týká proužků u okrajů výtisku, použijte software instalovaný s tiskárnou nebo jiný software k otočení obrázku o 180 stupňů. Na druhém konci výtisku by se problém neměl opakovat.
 • Pokud se ve zprávě o kvalitě tisku vyskytuje jedna či více z těchto vad, pokračujte dalšími kroky.
Krok 3: Zkontrolujte, zda jsou kazety řádně větrané
Je-li ventilátor horní straně kazety zablokovaný nebo ucpaný, kazeta nemusí fungovat správně. Podle uvedeného postupu zkontrolujte, zda jsou kazety řádně větrané a správně usazené.
 1. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám. Vozík tiskových kazet se přesune do středu tiskárny.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
 2. Uvolněte kazetu stisknutím páčky na přední straně kazety a pak ji zatažením nahoru vyjměte ze slotu.
  Obrázek : Vyjměte kazetu
  Obrázek: Vyjměte kazetu.
 3. Zkontrolujte na kazetě nad logem společnosti HP (na horní straně kazety) ventilační mřížku.
  Obrázek : Ventilační mřížka
  Obrázek: Ventilační mřížka kazety.
 4. Pokud na kazetě zůstal oranžový štítek, sejměte jej.
  Obrázek : Oranžový štítek
  Obrázek: Oranžový štítek.
 5. Je-li ventilátor zanesený, pomocí rovného špendlíku z něj jemně odstraňte přebytečné lepidlo.
   Obrázek : Vyčištění zaneseného ventilátoru špendlíkem
   Obrázek: Vyčistěte zanesený ventilátor špendlíkem.
  1. Zanesený ventilátor
  2. Odstraňte přebytečné lepidlo z ventilátoru špendlíkem
  3. Vyčištěný ventilátor
 6. Znovu vložte kazetu. Kazetu umístěte proti kontaktům, zasuňte ji do prázdného slotu a pevně na ni zatlačte, dokud nezaklapne na místo.
    Poznámka:
  Ujistěte se, že každá kazeta je nainstalována ve správném slotu. Tvar ikony a barva kazety se musí shodovat s tvarem ikony a barvou u slotu.
  Obrázek : Znovu vložte kazetu
  Obrázek: Kazetu znovu nainstalujte.
 7. Opakujte tyto kroky a zkontrolujte ventilátory na všech kazetách.
 8. Ujistěte se, že každá kazeta je usazena pevně na místě ve slotu. Prstem přejeďte podél horní části kazet. Pokud ucítíte, že některá vyčnívá, energicky na ni zatlačte, až zaklapne na místo.
 9. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet.
 10. Pokuste se dokument vytisknout znovu.
  Upozornění:
Tiskárnu nikdy nevypínejte, pokud chybí inkoustové kazety. Chybějící inkoustové kazety vyměňte co nejdříve, abyste se vyhnuli problémům s kvalitou tisku a možné vyšší spotřebě inkoustu nebo poškození inkoustového systému. Chcete-li zabránit problémům, které vyžadují čištění tiskové hlavy, tiskárnu vždy vypínejte pomocí tlačítka napájení přímo na tiskárně.
 1. Na úvodní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stiskněte šipku vpravo (). Tím zobrazíte druhou navigační nabídku.
 2. Stiskněte ikonu Nastavení (). Zobrazí se nabídka nastavení.
 3. Stiskněte šipku dolů () a poté možnost Nástroje.
 4. Stiskněte položku Vyčistit tiskovou hlavu. Tiskárna vyčistí tiskovou hlavu a poté vytiskne zkušební stránku.
 5. Zkontrolujte kvalitu tisku na zkušební stránce.
  • Je-li kvalita tisku na zkušební stránce vyhovující, stiskněte možnost Ne a vraťte se tak k aktuální tiskové úloze.
  • Je-li kvalita tisku na zkušební stránce nevyhovující, stiskněte možnost Ano a proveďte sekundární čištění tiskové hlavy.
     Poznámka:
   Existují tři fáze čištění tiskové hlavy. Je-li to nutné, proveďte všechny tři fáze. Je-li tisková hlava hodně zanesena, může vyžadovat další čisticí cyklus. V takovém případě po třetím čisticím cyklu počkejte 30 minut a poté znovu spusťte první fázi procesu čištění.
Krok 5: Zarovnejte tiskovou hlavu
 1. Na domovské stránce stiskněte šipku vpravo (). Tím zobrazíte druhou navigační obrazovku.
 2. Stiskněte ikonu Nastavení (). Zobrazí se nabídka nastavení.
 3. Stiskněte šipku dolů () a poté možnost Nástroje.
 4. Stiskněte položku Zarovnat tiskovou hlavu. Tiskárna zarovná tiskovou hlavu a poté vytiskne stránku zarovnání.
Řešení 6: Aktualizujte firmware tiskárny
Firmware je software, který je součástí hardwaru tiskárny. K dispozici může být novější verze firmwaru, která tento problém odstraní. Zvolte způsob aktualizace na opravdu aktuální verzi firmwaru.
Řešení 7: Vyměňte tiskovou hlavu
Pokud jste provedli všechny výše uvedené kroky odstraňování problémů a problém přetrvává, vyměňte tiskovou hlavu.
  Upozornění:
Tiskovou hlavu a kazety vyjímejte až v okamžiku, kdy máte k dispozici novou tiskovou hlavu. Společnost HP doporučuje: neponechávejte kazety mimo tiskárnu déle než 30 minut. Mohlo by dojít k poškození tiskárny a kazet.
Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku hp.com/go/learnaboutsupplies a přečtěte si informace o omezené záruce vztahující se na váš spotřební materiál.
Tento postup platí pro všechny ostatní země/oblasti kromě USA.
Pokud společnost HP vymění sestavu tiskové hlavy v rámci záruky, obdržíte novou sestavu tiskové hlavy, čisticí materiály a kompletní sadu nových inkoustových kazet s náhradní tiskovou hlavou.
Pokud se na vaši sestavu tiskové hlavy záruka nevztahuje, můžete si novou zakoupit online.
 1. Přejděte na web Jak nakupovat HP a poté klikněte na jazyk své země.
 2. Zobrazí se stránka Nákupy HP. Na této stránce vyhledejte Prodejnu součástí HP. Umístění Prodejny součástí HP se liší podle regionu. Klikněte na položku Prodejna součástí HP.
 3. V části Vyhledání součástí zadejte do textového pole Hledat podle čísla součástiCN643A. Podle pokynů na obrazovce objednejte sestavu tiskové hlavy.
Pokud máte k dispozici náhradní tiskovou hlavu, přejděte do části Výměna tiskové hlavy, kde naleznete podrobné pokyny k vyjmutí staré a instalaci nové tiskové hlavy.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na web pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...