hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP OfficeJet Pro 8210 - Náprava špatné kvality tisku

Tento dokument je určen pro tiskárny HP OfficeJet Pro 8210, 8216 a 8218.
Kvalita vytištěných dokumentů nebo fotografií neodpovídá očekávání. Postupy v tomto dokumentu by měly pomoci v případě výtisků s pruhy nebo vybledlých výtisků, nevytištěného černého či barevného inkoustu, dokumentů s rozmazaným nebo neostrým textem, pruhů inkoustu nebo rozmazaného inkoustu a dalších problémů s kvalitou tisku.
Poznámka:
Pouze pro operační systémy Windows: Pokud dochází k zpřeházenému, neuspořádanému nebo nesmyslnému textu, neúplným výtiskům, chybějícímu textu nebo grafice, přejděte do části V systému Windows se trvale tisknou stránky zvláštních nebo zpřeházených znaků.
Obrázek : Příklad zpřeházeného, neuspořádaného nebo nesmyslného textu nebo neúplné tiskové úlohy
Obrázek: Zpřeházený nebo nesmyslný text nebo neúplný výtisk
Obecně platí, že malé množství inkoustu by nemělo ovlivnit kvalitu tisku. Pokud je hladina inkoustu příliš nízká, tiskárna se zastaví a zobrazí zprávu. Tiskárna však i při nízké hladině inkoustu může provádět omezené množství tisku v „záložním režimu“. V záložním režimu nemusí být černá tak tmavá a výtisky mohou být ve stupních šedé (odstínech šedi bez barev). Pokud je tisk v záložním režimu pro vás nepřijatelný, vyměňte všechny kazety s nízkou hladinou inkoustu.

Krok 1: Použijte originální inkoustové kazety HP

Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu ani spolehlivost kazet jiných výrobců než společnosti HP a ani znovu naplněných tiskových kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, může se stát, že pomocí kroků v tomto dokumentu nelze problém vyřešit. Chcete-li zkontrolovat pravost kazety, přejděte na webovou stránku HP proti padělkům (v angličtině).
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
Pokud se problém odstraní instalací originálních inkoustových kazet HP, ukončete řešení problémů.

Krok 2: Zkontrolujte, zda pro příslušnou tiskovou úlohu používáte vhodný papír

Ujistěte se, zda se používaný papír hodí na příslušnou tiskovou úlohu. Pokud ne, založte do tiskárny vhodný typ papíru.
 • Vložte papír do vstupního zásobníku stranou, na kterou se bude tisknout, dolů. Řada papírů obsahuje strany, které jsou a které nejsou určeny k tisku (například fotografický papír nebo jiná speciální média). Strana určená k tisku je obvykle hladší. Strana, která k tisku určena není, na sobě někdy nese logo výrobce papíru.
 • Nepoužívejte zmačkaný nebo pokrčený papír. Do produktu vkládejte jen čistý a nezmačkaný papír.
  Nepoužívejte zmačkaný papír
 • Používejte pro daný projekt správný typ papíru.
  • Na běžné textové dokumenty stačí obyčejný papír s technologií ColorLok. Papíry s technologií ColorLok představují papíry založené na oborovém standardu, které jsou vhodné pro inkousty HP.
   Logo ColorLok
  • U dokumentů s podrobným tiskem, například u vysoce kontrastních obrázků či fotografií, dosáhnete nejlepších výsledků s fotografické papíry HP Advanced Photo.
  • Některá média nevstřebávají inkoust jako jiná. Pokud se výtisky snadno rozmazávají, zkontrolujte, zda používáte doporučený papír.
 • Fotografické papíry skladujte v původním balení v uzavíratelném plastovém sáčku. Papíry skladujte na rovné ploše na suchém a chladném místě. Až těsně před tiskem založte 10 až 20 listů fotografického papíru a nepoužitý zbytek vraťte do původního obalu.
 • Zkuste použít jiný papír. Zjistíte tak, zda potíže souvisí s papírem.
Poznámka:
Nevhodný, poškozený nebo nepodporovaný papír může způsobit svislé proužky na výtiscích.
Ukázky svislých a vodorovných proužků na výtisku
Obrázek: Vodorovné proužky na výtisku.
Pokud se na vašich výtiscích objevují vodorovné čáry nebo jiné problémy s kvalitou tisku kromě svislých proužků, přejděte k dalšímu kroku.
Obrázek: Svislé proužky na výtisku.
Pokud jsou na výtisku svislé proužky, nevyměňujte kazetu. Namísto toho zkontrolujte papír (jak je uvedeno výše v tomto dokumentu) nebo vyhledejte dokument, který se věnuje této záležitosti. Svislé proužky na kopiích odstraníte často vyčištěním skla skeneru.
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Krok 3: Zkontrolujte nastavení tisku

Ověřte, zda jsou nastavení tisku vhodná pro vaši tiskovou úlohu.
Poznámka:
Nastavení tisku se liší podle operačního systému a softwarových programů.

Krok 4: Zkontrolujte přibližnou hladinu inkoustů

Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu. Pokud je inkoustová kazeta prázdná, vaše tiskárna může nějakou dobu tisknout v odstínech šedé nebo složenou černou barvou – podle toho, která z inkoustových kazet je prázdná. Je-li prázdná barevná inkoustová kazeta, tiskárna tiskne v odstínech šedé pomocí černého inkoustu. Je-li prázdná černá inkoustová kazeta, tiskárna tiskne složenou černou barvou pomocí barevného inkoustu. Složená černá nemusí být tak tmavá jako na běžných výtiscích.
Poznámka:
Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují pouze odhady za účelem plánování. Pokud se rozsvítí kontrolka upozorňující na malé množství inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud k tomu nebudete vyzváni.
 1. Na výchozí obrazovce na ovládacím panelu tiskárny pomocí tlačítek se šipkami vyberte možnost Informace o kazetě a poté stiskněte tlačítko OK.
 2. S vybranou možností Odh. hlad. ink. stiskněte tlačítko OK.
  Ovládací panel zobrazí odhadované hladiny inkoustu. Množství barvy zobrazené ve sloupci ukazuje, kolik inkoustu zbývá v inkoustové kazetě příslušné barvy.
  Obrázek : Odhadované hladiny inkoustů
  Odhadované hladiny inkoustů

Krok 5: Vyměňte prázdné nebo téměř prázdné inkoustové kazety

Vyměňte všechny prázdné inkoustové kazety nebo inkoustové kazety s kriticky nízkou hladinou a zkuste znovu tisknout. Pokud všechny inkoustové kazety zobrazují plnou hladinu inkoustu, tento krok přeskočte.
Poznámka:
Chcete-li se vyhnout problémům s kvalitou tisku a vyschnutí inkoustových kazet, nenechávejte žádné inkoustové kazety mimo tiskárnu déle než 30 minut.
 1. Zapněte tiskárnu.
 2. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
  Obrázek: Zvednutí krytu inkoustové kazety
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík zastaví a ztichne.
 4. Uvolněte inkoustovou kazetu zatlačením na její přední stranu a pak ji vytažením směrem k sobě vyjměte.
  Obrázek : Vyjmutí inkoustové kazety
  Vyjmutí inkoustové kazety
 5. Vyjměte náhradní inkoustovou kazetu z obalu.
 6. Opatrně vložte novou inkoustovou kazetu do slotu a poté ji tlačte dopředu, dokud nezaklapne na svém místě.
  Obrázek : Opětovné vložení inkoustové kazety
  Opětovné vložení inkoustové kazety
 7. Opakujte tento postup s dalšími inkoustovými kazetami.
 8. Zkontrolujte, zda inkoustová kazeta nevyčnívá mimo další kazety. Pokud inkoustová kazeta vyčnívá, zasuňte ji zpět na místo.
 9. Zavřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Krok 6: Vytiskněte diagnostickou stránku kvality tisku

Vytiskněte diagnostickou zprávu o kvalitě tisku a následně vyhodnoťte výsledky.
 1. Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 2. Na výchozí obrazovce na ovládacím panelu tiskárny pomocí tlačítek se šipkami vyberte možnost Instalace a poté stiskněte tlačítko OK.
 3. Stiskněte šipku dolů , vyberte možnost Tisk protokolu a poté stiskněte tlačítko OK.
 4. Stiskněte šipku dolů , vyberte možnost Hlášení kvality tisku a poté stiskněte tlačítko OK.
  Vytiskne se diagnostická stránka kvality tisku.
  Obrázek : Diagnostická stránka kvality tisku bez vad
  Obrázek: Diagnostická stránka kvality tisku bez vad

Krok 7: Zkontrolujte testovací vzorek 1

Na testovacím vzorku 1 zkontrolujte, zda jsou čáry rovné a spojené.
Obrázek : Testovací vzorek 1
Obrázek: Testovací vzorek 1.

Krok 8: Zarovnejte tiskárnu

Správným zarovnáním inkoustových kazet zarovnáte tiskovou hlavu s tiskárnou, což může vyřešit chyby v testovacím vzorku 1.
 1. Na výchozí obrazovce na ovládacím panelu tiskárny pomocí tlačítek se šipkami vyberte možnost Instalace a poté stiskněte tlačítko OK.
 2. Stiskněte šipku dolů , vyberte možnost Nástroje a poté stiskněte tlačítko OK.
 3. Stiskněte šipku dolů , vyberte možnost Zarovnat tiskárnu a poté stiskněte tlačítko OK.
  Vytiskne se stránka zarovnání.
  Obrázek : Stránka zarovnání
  Obrázek: Stránka zarovnání

Krok 9: Vytiskněte další diagnostickou stránku kvality tisku

Vytiskněte další diagnostickou stránku kvality tisku a znovu zkontrolujte čáry v testovacím vzorku 1.
 • Pokud jsou čáry v testovacím vzorku 1 rovné a spojené, pokračujte na další krok a zhodnoťte barevné bloky.
 • Pokud čáry v testovacím vzorku 1 nejsou rovné a spojené, přejděte ke kroku Objednejte náhradní tiskovou hlavu.

Krok 10: Zkontrolujte případné vady barevných bloků

Zkontrolujte, zda barevné bloky na diagnostické stránce kvality tisku nevykazují bílé čáry, nejsou vybledlé nebo zda nechybí.
Obrázek : Barevné bloky s bílými čarami v barevném pruhu
Obrázek: Testovací vzorek 2 s bílými čarami v barevném pruhu.
Obrázek : Barevné bloky s chybějícím barevným blokem
Obrázek: Testovací vzorek 2 s chybějícím barevným blokem.
 • Pokud na barevných blocích nejsou bílé čáry a bloky nejsou vybledlé ani nechybí, není třeba pokračovat s kroky v tomto dokumentu.
 • Pokud některý z barevných bloků vykazuje bílé čáry, je vybledlý nebo zcela chybí, pokračujte dalším krokem.

Krok 11: Vyčistěte tiskovou hlavu

Je-li tisková hlava hodně ucpaná, je nutné ji vyčistit několikrát, aby bylo dosaženo původní kvality tisku. Na čištění tiskové hlavy použijte automatický nástroj z ovládacího panelu tiskárny.
  Upozornění:
Tiskárnu nikdy nevypínejte, pokud chybí inkoustové kazety. Chcete-li zabránit problémům, které vyžadují čištění tiskové hlavy nebo které mohou poškodit inkoustový systém, vždy vyměňujte inkoustové kazety co nejdříve a vždy tiskárnu vypínejte pomocí tlačítka napájení.
 1. Na výchozí obrazovce na ovládacím panelu tiskárny pomocí tlačítek se šipkami vyberte možnost Instalace a poté stiskněte tlačítko OK.
 2. Stiskněte šipku dolů , vyberte možnost Nástroje a poté stiskněte tlačítko OK.
 3. Stiskněte šipku dolů , vyberte možnost Vyčistit tiskovou hlavu a poté stiskněte tlačítko OK.
  Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva o probíhajícím čištění. Tiskárna může pípat nebo vydávat mechanické zvuky a poté vytiskne zkušební stránku čištění tiskové hlavy.
 4. Zkontrolujte zkušební stránku čištění tiskové hlavy.
  Obrázek : Zkušební stránka čištění tiskové hlavy
   Zkušební stránka čištění tiskové hlavy
  • Je-li kvalita tisku přijatelná, stiskněte tlačítko vedle tlačítka Hotovo. Řešení potíží můžete ukončit.
  • Je-li kvalita tisku nepřijatelná, spusťte stisknutím tlačítka OK další úroveň čištění. Je-li kvalita tisku po druhém čištění nepřijatelná, spusťte stisknutím tlačítka OK třetí úroveň čištění.
   Poznámka:
   Je-li tisková hlava hodně zanesena, může vyžadovat další čisticí cyklus. Pokud je to tak, počkejte 30 minut a teprve pak znovu proveďte všechny tři úrovně čištění.

Krok 12: Vytiskněte další diagnostickou stránku kvality tisku

Vytiskněte další diagnostickou stránku kvality tisku a znovu zkontrolujte barevné bloky v testovacím vzorku 2.
 • Pokud v testovacím vzorku 2 nejsou vady, není třeba provádět další kroky uvedené v tomto dokumentu.
 • Pokud jsou po druhém čištění tiskové hlavy v testovacím vzorku 2 stále vady, můžete zkusit tiskovou hlavu vyčistit potřetí nebo pokračovat následujícím krokem.

Krok 13: Objednejte náhradní tiskovou hlavu

Jestliže předchozí kroky problém nevyřešily, vyměňte tiskovou hlavu. Pokud jste odběratelé v programu HP Instant Ink, můžete také obdržet novou sadu kazet HP Instant Ink. Nejprve je nutné nainstalovat inkoustové kazety SETUP, jinak dojde k chybě inkoustové kazety.
  Upozornění:
Kazety vyjímejte až v okamžiku, kdy máte k dispozici novou sestavu tiskové hlavy. Společnost HP doporučuje neponechávat tiskové kazety mimo tiskárnu déle než 30 minut. V opačném případě by mohlo dojít k poškození tiskárny i inkoustových kazet.
Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku Přehled výtěžnosti stránek a tiskárny a poté si přečtěte informace o limitované záruce týkající se spotřebního materiálu.
Pokud se na vaši sestavu tiskové hlavy nevztahuje záruka, můžete si zakoupit novou sestavu online.
 1. Přejděte na HP Parts Store (v angličtině) a pokud k tomu budete vyzváni, vyberte svou zemi nebo oblast a jazykovou kombinaci.
 2. Do pole hledání Vyhledat díl zadejte výraz M0H91A a stiskněte klávesu Enter.
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte sestavu tiskové hlavy.
Až budete mít náhradní tiskovou hlavu, přejděte na část Výměna tiskové hlavy ..
Pokud výměna tiskové hlavy problém nevyřeší, pokračujte dalším krokem.

Krok 14: Předejte tiskárnu do servisu

Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na web pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
Poznámka:
Ponechte si ukázku tisku, na které je vidět daný problém. Pokud budou inkoustové kazety, tisková hlava nebo tiskárna vyměněny v rámci záruky, zástupce podpory vás o tuto ukázku tisku požádá. Pokud bude tiskárna vrácena společnosti HP, je třeba zaslat ukázku tisku společně s tiskárnou. Až budete tiskárnu balit, dejte ukázkový výtisk do výstupního zásobníku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...