hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP ScanJet Pro 2000 s1, 3000 s3 - Používání softwaru pro skenování (Windows)

Následující témata popisují používání softwaru pro skenování.
Skenování do obrázku
 1. Vložte dokument do vstupního zásobníku.
 2. Spusťte software HP Scan.
 3. Vyberte možnost Skenovat jako soubor JPEG nebo Odeslat e-mail ve formátu JPEG a poté klikněte na tlačítko Skenovat.
  -nebo-
  Vyberte libovolnou jinou zkratku skenování, změňte nastavení Typ položky na možnost Fotografie, vyberte obrazový soubor z rozevíracího seznamu Typ souboru a poté klikněte na tlačítko Skenovat.
Skenování do souboru PDF
 1. Vložte dokument do vstupního zásobníku.
 2. Spusťte software HP Scan.
 3. Vyberte možnost Skenovat jako soubor PDF nebo Odeslat e-mail ve formátu PDF a klikněte na tlačítko Skenovat.
  -nebo-
  Zvolte jinou zkratku pro skenování, vyberte možnost PDF z rozevíracího seznamu Typ souboru a poté klikněte na tlačítko Skenovat.
Skenování textu s možností úpravy (OCR)
Software HP pro skenování využívá optické rozpoznávání znaků (OCR) a dokáže převést text stránky na text, který můžete upravovat v počítači. Software OCR se dodává s aplikacemi HP Scan a ReadIris Pro. Informace o používání softwaru OCR naleznete v tématu Skenování textu s možností úpravy nápovědy online.
Skenování do e-mailu
  Poznámka:
Chcete-li skenovat do e-mailu, zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu.
 1. Vložte dokument do vstupního zásobníku.
 2. Spusťte software HP Scan.
 3. Vyberte možnost Odeslat e-mail ve formátu PDF nebo Odeslat e-mail ve formátu JPEG a poté klikněte na tlačítko Skenovat.
  -nebo-
  Zvolte jakoukoli jinou zkratku pro skenování, vyberte možnost Email (E-mail) z rozevíracího seznamu Send To (Odeslat na) a poté klikněte na položku Scan (Skenovat).
Skenování do cloudu
  Poznámka:
Chcete-li skenovat do cloudu, počítač musí být připojen k Internetu.
 1. Vložte dokument do vstupního zásobníku.
 2. Spusťte software HP Scan.
 3. Vyberte možnost Odeslat do cloudu a poté vyberte cílové umístění souboru, například Google Drive nebo DropBox.
 4. Vyberte možnost Scan (Skenovat).
Skenování velmi dlouhých dokumentů
Ve výchozím nastavení skener pomocí možnosti Auto Detect Size (Automatická detekce formátu) automaticky zjistí formát stránky, jejíž délka je menší nebo rovna 356 mm.
V případě dlouhých nebo velmi dlouhých dokumentů vyberte z rozevíracího seznamu formát stránky v nastavení zkratek skenování možnost Dlouhý (8,5 x 34 palců) nebo Velmi dlouhý (8,5 x 122 palců).
  Poznámka:
Při použití nastavení dlouhých nebo velmi dlouhých stránek je možné skenovat pouze po jedné stránce.
Pokud je skener nastaven na skenování dlouhých nebo velmi dlouhých stránek, bude skenovat vždy jednu stránku. Používáním tohoto nastavení na skenování normálních stránek se proces zpomalí. Měl by se používat pouze ke skenování stránek delších než 356 mm.
Detekce podání více stránek (pouze modely 3000 s3)
Funkce detekce podání více listů současně dokáže zjistit, že je do skeneru podáváno více stránek současně, a následně přerušit skenování. Ve výchozím stavu je tato funkce povolena.
Zakázání této funkce může být při skenování užitečné:
 • vícestránkové formuláře (společnost HP jejich použití nedoporučuje),
 • dokumenty, které mají připevněny štítky nebo nálepky.
Chcete-li toto nastavení změnit v zástupci softwaru HP Scan, postupujte takto:
 1. Spusťte software HP Scan.
 2. Vyberte zástupce pro skenování a následně zvolte možnost Více > v pravém horním rohu okna.
 3. V pravém spodním rohu okna klepněte na tlačítko + pod položkou Uvíznutí papíru a následně zaškrtněte políčko Detekce uvíznutí papíru (podání více listů papíru) nebo naopak zrušte jeho zaškrtnutí. Klikněte na tlačítko OK.
  Podrobné informace o této funkci a příslušných možnostech naleznete v nápovědě k softwaru HP Scanner Assistant.
  Poznámka:
K aktivaci funkce detekce podání více listů současně při skenování v softwaru jiných výrobců používejte uživatelské rozhraní ovladačů ISIS nebo WIA.
Běžné skenování
Zkratka Běžné skenování umožňuje uživatelům nastavit a uložit zkratku skenování pro jejich běžné potřeby. Když je vybrána zkratka Běžné skenování, můžete upravovat následující nastavení zkratek pro skenování:
 • Typ položky
 • Strany stránky
 • Formát stránky
 • Barevný režim
 • Cíl/Typ souboru
Odfiltrování barev z dokumentu (odstranění barev)
Můžete odfiltrovat celý barevný kanál (červená, zelená nebo modrá) nebo až tři konkrétní barvy. Nastavení citlivosti u jednotlivých barev určuje, do jaké míry se musí snímaná barva blížit určené barvě.
Odstraněním barev při skenování lze snížit velikost výsledného souboru a zlepšit výsledky optického rozpoznávání znaků (OCR).
Chcete-li v softwaru HP Scan vybrat barvy, které se mají odstranit, postupujte takto:
 1. Spusťte software HP Scan.
 2. Naskenujte do prohlížeče ukázkovou stránku s barvami, které se mají vynechat.
 3. Klikněte na tlačítko More (Další) a poté klikněte na kartu Image (Obraz) a vyberte možnost Color Dropout (Odstranění barev).
 4. Povolte odstranění barvy a vyberte z náhledu barvu pomocí nástroje kapátka. Barvy je nutné uložit.
Zvolit můžete pouze možnosti odstranění barvy dostupné pro váš typ skeneru.
Informace o nastavení odstranění barev naleznete v nápovědě online k danému softwaru pro skenování.
Automatická detekce formátu stránky
Software HP Scan dokáže automaticky zjistit velikost stránky pomocí funkce Automaticky zjistit velikost. Pokud použijete možnost Auto Detect Size (Automaticky zjistit velikost), naskenovaný obrázek se ořízne na velikost zjištěné stránky a veškerý deformovaný obsah se vyrovná.
Automatické ořezání nebo vyplnění snímku na zvolený formát stránky
Chcete-li automatický ořezat nebo vyplnit snímek na zvolený formát stránky, řiďte se těmito pokyny:
 1. Spusťte software HP Scan.
 2. Vyberte zkratku skenování a poté klikněte na tlačítko Upravit zkratku.
 3. Vyberte možnosti ořezání.
  • Chcete-li provést automatické ořezání na obsah dokumentu, klikněte na kartu Zpracování snímků v dialogovém okně Upravit, zaškrtněte políčko Ořezat na obsah stránky a poté klikněte na možnost Nastavení ořezání.
  • Chcete-li provést automatické ořezání na rozměry dokumentu, klikněte na kartu Nastavení skenování v dialogovém okně Upravit, klikněte na položku Rozměry stránky a poté zaškrtněte políčko Automaticky zjistit velikost.
    Poznámka:
  Pro nastavování možností ořezání při skenování ve skenovacím softwaru třetích stran používejte uživatelské rozhraní ovladačů ISIS nebo TWAIN.
  Informace o nastavení automatického ořezání naleznete v nápovědě online k danému softwaru pro skenování.
Automatická detekce barev
Tuto funkci můžete použít ke snížení velikosti naskenovaného souboru ukládáním pouze barevných stránek jako barevných snímků a ostatní stránky ukládat jako černobílé.
Chcete-li používat automatickou detekci barev v naskenovaném obraze, řiďte se těmito kroky:
 1. Spusťte software HP Scan.
 2. Klikněte na zkratku skenování.
 3. Pro úpravu citlivosti funkce Automatická detekce barev a nastavení výstupního režimu klikněte na možnost Další, vyberte možnost Obraz a poté klikněte na rozevírací pole Automatická detekce barev.
 4. Klikněte na rozevírací pole Barevný režim a poté vyberte možnost Automatická detekce barev.
  Poznámka:
Informace o nastavení automatické detekce barev naleznete v nápovědě online k danému softwaru pro skenování.
Pro automatickou detekci barev při skenování ve skenovacím softwaru třetích stran používejte uživatelské rozhraní ovladačů ISIS nebo WIA.
Automatické vyrovnání skenovaných snímků
Windows: Pomocí funkce Automaticky vyrovnat vyrovnejte obsah, který je deformován ve srovnání s rozměry stránky ve zdrojovém dokumentu. Pomocí funkce Automaticky zjistit velikost vyrovnejte obrazy stránek, které by se při skenování mohly deformovat.
 1. Spusťte software HP Scan.
 2. Klikněte na zkratku skenování.
 3. Klikněte na možnost Další, vyberte kartu Dokument a poté vyberte možnost Vyrovnat obsah.
Skenování pomocí jiného softwaru pro skenování
Skener podporuje také následující aplikace jiných výrobců:
 • Readiris Pro: Aplikace OCR.
 • Cardiris: Aplikace pro vizitky.
 • PaperPort: Aplikace pro správu osobních dokumentů.
 • Aplikace jiných výrobců podporující rozhraní TWAIN, ISIS a WIA.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...