hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP OfficeJet Pro 8210 - Chyba „Uvíznutí vozíku"

Tento dokument je určen pro tiskárny HP OfficeJet Pro 8210, 8216 a 8218.
Vozík, který drží inkoustové kazety, uvízne v tiskárně a na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí chybová zpráva Uvíznutí vozíku. Je možné, že předtím došlo k uvíznutí papíru.
K provedení těchto kroků budete potřebovat baterku.
Obrázek : Baterka
Obrázek: Baterka
Krok 1: Odstranění uvíznutého papíru z tiskárny
Papír může v tiskárně uvíznout na několika místech. Pokud nemůžete uvíznutý papír najít v jedné oblasti, přejděte k další oblasti, dokud jej nenaleznete.
Jestliže jste zkontrolovali a odstranili uvíznutý papír ze všech oblastí tiskárny a chyba přetrvává, pokračujte k dalšímu kroku.
Krok 2: Kontrola, zda se vozík může volně pohybovat
Ujistěte se, že se vozík volně pohybuje po celé šířce tiskárny.
 1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte na obrazovce s chybovou zprávou tlačítko OK.
  Tiskárna se pokouší automaticky odstranit uvíznutý papír.
  Pokud chyba s uvíznutým papírem přetrvává, pokračujte v tomto postupu a uvíznutý papír odstraňte ručně.
 2. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
  Otevření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík zastaví a ztichne.
 4. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel nebo jiné kabely.
    Varování:
  Chcete-li přesunout vozík ručně a resetovat mechanismus podávání papíru bez rizika úrazu elektrickým proudem, je nutné odpojit napájecí kabel.
 5. Pomocí baterky zkontrolujte vnitřek tiskárny.
 6. Silně zatlačte vozík doleva a doprava a poté odstraňte veškeré předměty blokující dráhu vozíku. Celé listy papíru vytahujte oběma rukama.
  Obrázek : Posunutí vozíku
  Posunutí vozíku doleva a doprava
 7. Zavřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
 8. Znovu zapojte napájecí kabel a jakékoli další kabely do zadní části tiskárny a poté tiskárnu zapněte.
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Krok 3: Vyjmutí tiskové hlavy a kontrola dráhy vozíku
Vyjměte tiskovou hlavu a zkontrolujte prostor vozíku, kde se tisková hlava nachází.
 1. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
  Otevření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík zastaví a ztichne.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel nebo jiné kabely.
    Varování:
  Chcete-li přesunout vozík ručně a resetovat mechanismus podávání papíru bez rizika úrazu elektrickým proudem, je nutné odpojit napájecí kabel.
 4. Zvednutím úchytu západky na vozíku odemkněte tiskovou hlavu.
  Obrázek : Zvednutí úchytu západky na vozíku
  Zvednutí úchytu západky na vozíku
 5. Ponechte inkoustové kazety na místě, uchopte tiskovou hlavu na bocích, zvedněte ji a vytáhněte ji směrem k sobě.
    Upozornění:
  Oblast trysek na spodní části tiskové hlavy je křehká. S tiskovou hlavou manipulujte tak, aby její spodní část neuhodila do tiskárny nebo se o ni neotřela. Nedotýkejte se trysek ani elektrických kontaktů. Mohlo by dojít k elektrickým poruchám nebo k problémům s kvalitou tisku.
  Obrázek : Vyjmutí tiskové hlavy
  Vyjmutí tiskové hlavy
   Obrázek : Trysky a elektrické kontakty
   Obrázek: Trysky a elektrické kontakty
  1. Trysky
  2. Elektrické kontakty
 6. Položte tiskovou hlavu na čistý list papíru dolní plochou nahoru.
    Upozornění:
  Sestavu tiskové hlavy nenechávejte mimo tiskárnu po delší dobu. Tím by se mohla poškodit tisková hlava i tiskárna.
  Obrázek : Tisková hlava opačně na čistém listu papíru
  Obrázek: Tisková hlava umístěná na čistém listu papíru dolní plochou nahoru.
 7. Pomocí baterky zkontrolujte, zda není v oblasti vozíku papír nebo uvízlé předměty. Pokud ano, tyto předměty odstraňte.
  Obrázek : Kontrola, zda v dráze vozíku není uvíznutý papír
  Obrázek: Kontrola, zda v dráze vozíku není uvíznutý papír
Krok 4: Vložení tiskové hlavy a sklopení západky vozíku
Až se přesvědčíte, že zde nejsou žádné překážky, tiskovou hlavu znovu nainstalujte.
 1. Uchopte tiskovou hlavu z obou stran tak, aby elektrické kontakty směřovaly k zadní straně tiskárny, a vložte tiskovou hlavu do tiskárny.
  Obrázek : Zasunutí tiskové hlavy
  Obrázek: Zasunutí tiskové hlavy
 2. Jemně zhoupněte tiskovou hlavu doleva a doprava a ujistěte se, že se tisková hlava zcela usadila ve vozíku.
 3. Opatrně spusťte úchyt západky vozíku, dokud zcela nezapadne.
  Obrázek : Spuštění úchytu západky vozíku
  Obrázek: Spuštění úchytu západky vozíku
 4. Zkontrolujte, zda žádná inkoustová kazeta nevyčnívá. Pokud inkoustová kazeta vyčnívá, zasuňte ji na zpět místo.
 5. Zavřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
 6. Znovu zapojte napájecí kabel a jakékoli další kabely do zadní části tiskárny a poté tiskárnu zapněte.
  Tiskárna může procházet fází zahřívání. Kontrolky tiskárny mohou blikat a vozík se může posunovat.
 7. Před pokračováním počkejte, až proběhne fáze zahřívání a tiskárna zůstane v klidu a ztichne.
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Krok 5: Zapojení tiskárny přímo do zásuvky ve zdi
Zapojte tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi a přesvědčte se, jestli zdroj napájení funguje správně.
 1. Odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 2. Odpojte napájecí kabel od prodlužovacího kabelu nebo přepěťové ochrany.
 3. Připojte napájecí kabel přímo do zásuvky.
 4. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 5. Zapněte tiskárnu.
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Krok 6: Resetování tiskárny
Tiskárna může někdy zobrazit chybovou zprávu i poté, co byl problém vyřešen. Vymažte chybu resetováním tiskárny.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 4. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 5. Počkejte alespoň 60 sekund.
 6. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
    Poznámka:
  Společnost HP doporučuje připojit napájecí kabel tiskárny přímo do zásuvky.
 7. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 8. Zapněte tiskárnu, pokud se nezapne automaticky.
  Tiskárna může procházet fází zahřívání. Kontrolky tiskárny mohou blikat a vozík se může posunovat.
 9. Před pokračováním počkejte, až proběhne fáze zahřívání a tiskárna zůstane v klidu a ztichne.
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Krok 7: Předání tiskárny do servisu
Jestliže kroky uvedené v tomto dokumentu problém nevyřeší, zašlete tiskárnu do servisního střediska.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je produkt stále v záruce, přejděte na webové stránky pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...