hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP  - Možnosti usnadnění v systému Windows 10

Tento dokument se týká počítačů HP se systémem Windows 10.
Systém Windows 10 nabízí různé nástroje pro usnadnění umožňující přizpůsobení počítače tak, aby se snáze používal.

Usnadnění přístupu

Nástroje pro usnadnění poskytují možnosti lidem s poruchami učení a zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením. Funkce předčítání slouží ke čtení textu. Pomocí funkce rozpoznávání řeči můžete ovládat počítač pomocí hlasových příkazů nebo převádět řeč na text, takže nemusíte psát. Po aktivaci klávesnice a zrakových funkcí bude procházení počítačem jednodušší.
nastaveních Usnadnění přístupu můžete zapnout několik možností usnadnění, přičemž tato nabídka představuje ústřední bod pro funkce, jako je program Předčítání, Lupa, Skryté titulky a Vysoký kontrast. Informace o těchto i dalších možnostech usnadnění naleznete v následujících částech.

Otevřete nabídku Usnadnění přístupu

Pokud chcete mít nastavení společného přístupu k programům jako Předčítání, Lupa a Klávesnice na obrazovce, otevřete před přihlášením nabídku Usnadnění přístupu. K celé nabídce možností přístupu se dostanete, když otevřete nastavení Usnadnění přístupu po přihlášení.

Nastavení počítače pro čtení textu na obrazovce nahlas pomocí programu Předčítání

Předčítání je aplikace, která v některých aplikacích a programech nahlas čte text na obrazovce. Program Předčítání můžete používat ke čtení a psaní e-mailů, procházení internetu, používání aplikací a práci s dokumenty. Pokud je funkce Popis zvuku k dispozici, popisuje to, co se děje ve videích.
Další informace o použití programu Předčítání se nacházejí v dokumentu společnosti Microsoft Complete guide to Narrator (Kompletní průvodce programem Předčítání, v angličtině).

Používání osobní digitální asistentky Cortana s funkcí rozpoznávání řeči

Osobní digitální asistentka Cortana s funkcí rozpoznávání řeči vám pomůže při provádění celé řady úkolů. Pokud navíc máte telefon se systémem Windows nebo aplikací Cortana pro zařízení Android nebo Apple iOS, můžete asistentku Cortana nastavit pro synchronizaci oznámení mezi počítačem a mobilním zařízením.
Poznámka:
U firemních počítačů se systémy spravovanými IT může být aplikace Cortana zakázána. Pro potvrzení se obraťte na IT oddělení své společnosti nebo místní IT oddělení.
Asistentka Cortana slouží k provádění následujících funkcí.
 • Přidávat si schůzky do kalendáře.
 • Odesílat e-maily nebo textové zprávy.
 • Přijímat připomenutí schůzek.
 • Provádět výpočty.
 • Vyhledávat na webu.
Cortana může navíc poskytnout následující typy aktuálních a relevantních informací.
 • Hlavní zprávy a místní informace o počasí
 • Pokyny a mapu pro navigaci na oblíbená místa
 • Dopravní informace a pomoc s dojížděním
 • Výsledky oblíbených sportovních týmů
 • Zisky a ztráty na akciovém trhu
Chcete-li použít asistentku Cortana, zadejte text do vyhledávacího pole na hlavním panelu nebo na Cortanu mluvte. Asistentku Cortana můžete naučit rozpoznat váš hlas a aktivovat ji slovy „Hey Cortana“ („Ahoj Cortano“). Můžete například říci „Hey Cortana, wake me up at 6 AM“. („Ahoj Cortano, vzbuď mě v 6 hodin.“).
Pokud si přejete hovořit s asistentkou Cortana a používat rozpoznávání řeči v režimu hands-free, zapněte funkci Hey Cortana (Ahoj Cortano).
Další informace o používání funkce Cortana najdete v článku Používání osobní digitální asistentky Cortany (Windows 10).

Zvětšení textu a obrázků pomocí nástroje Lupa

Pomocí nástroje Lupa můžete zvětšit text a obrázky nebo změnit způsob zobrazení položek na obrazovce. Zvětšení celé obrazovky, oblasti kolem ukazatele myši nebo pouze části obrazovky.
 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete nastavení Usnadnění přístupu.
 2. V nabídce Usnadnění přístupu klikněte na možnost Lupa a pak zapněte Lupu.
  Zobrazí se panel nástrojů Lupa.
  Poznámka:
  Pokud jste nabídku Usnadnění přístupu otevřeli před přihlášením, Lupa se při výběru zapne automaticky.
  Po zapnutí nástroje Lupa se zobrazí panel nástrojů pro zvětšení
 3. Pokud chcete text přiblížit nebo oddálit, klikněte na ikony plus nebo minus na panelu nástrojů Lupa.
  Kliknutím na ikonu se znaménkem plus text přiblížíte
 4. Chcete-li, aby nástroj Lupa následoval na obrazovce program Předčítání, přejděte dolů k možnosti Sledovat lupou a poté vyberte možnost Kurzor programu Předčítání.
  Použití nástroje Lupa s programem Předčítání
 5. Na panelu nástrojů Lupa klikněte na možnost Zobrazení.
  Panel nástrojů Lupa se zobrazenými možnostmi Zobrazení
 6. Vyberte nastavení zobrazení Celá obrazovka, Ukotvené nebo Čočka.
  • Celá obrazovka: Zvětší celou obrazovku.
   Příklad nástroje Lupa v zobrazení Celá obrazovka
  • Čočka: Zvětší oblast kolem ukazatele myši.
   Příklad nástroje Lupa v zobrazení Čočka
   Na panelu nástrojů Lupa můžete kliknout na ikonu Nastavení, otevřít Nastavení usnadnění přístupu a poté pomocí posuvníků upravit velikost čočky.
   Pomocí posuvníků nastavte velikost čočky
  • Ukotvené: Zvětší část obrazovky.
   Příklad nástroje Lupa v zobrazení Ukotveno se zvětšenou oblastí ukotvenou v horní části obrazovky

Používání počítače bez myši nebo klávesnice

Počítač lze používat bez myši nebo klávesnice pomocí funkcí Klávesnice na obrazovce, Rozpoznávání řeči a Diktování.

Použití funkce Diktování k mluvení místo psaní

Použijte Diktování na ploše pro převedení mluveného slova do textu, vložení anglického textu na plochu. K přidání interpunkce nebo úpravě textu můžete také použít hlasový příkaz.
Poznámka:
Funkce Diktování je k dispozici pouze v americké angličtině. Pro její použití musí být váš počítač připojen k internetu. Pro diktování v jiných jazycích použijte funkci Windows Rozpoznávání řeči.
 1. Pro zahájení diktování vyberte textové pole a poté stisknutím klávesy s logem Windows + H otevřete panel nástrojů funkce Diktování. Například pro odeslání e-mailové zprávy z programu Pošta otevřete program Pošta a poté klikněte na Nový e-mail. Vyberte textové pole a poté stisknutím klávesy s logem Windows + H otevřete panel nástrojů funkce Diktování.
  Poznámka:
  Pokud používáte tablet nebo dotykovou obrazovku, klepněte na tlačítko mikrofonu na dotykové klávesnici pro zahájení diktování. Opětovným poklepáním diktování zastavíte.
  Příklad použití funkce Diktování k vytvoření e-mailu
 2. Začněte mluvit. Funkce Diktování převede vaši řeč na text a vloží jej do e-mailu.
  Pokud používáte tablet nebo dotykovou obrazovku, klepněte na tlačítko mikrofonu na dotykové klávesnici pro zahájení diktování. Opětovným poklepáním diktování zastavíte. Pro zastavení diktování řekněte „Zastavit diktování“.
 3. Chcete-li provést základní úpravy nebo vložit interpunkci, řekněte počítači, co dělat. Například řekněte „Vybrat předchozí slovo“ nebo „Otazník“. Úplný seznam příkazů pro diktování najdete na stránce podpory funkce Microsoft Diktování (v angličtině).

Usnadnění použití myši

Viditelnost ukazatele myši lze zlepšit změnou jeho vzhledu a zapnutím funkcí, které usnadňují použití myši.

Usnadnění použití klávesnice

Změna nastavení klávesnice pro snadnější a pohodlnější používání.

Nastavení a používání skrytých titulků

Systémové zvuky a mluvený dialog ve formě textu (pokud jsou k dispozici) zobrazíte zapnutím skrytých titulků.
 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Ovládací panel.
 2. Do vyhledávacího pole zadejte Centrum usnadnění přístupu a poté ve výsledcích vyhledávání vyberte možnost Centrum usnadnění přístupu.
 3. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení vyberte možnost Použít text nebo vizuální alternativy zvuků.
 4. Zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout titulky u mluvených dialogů (jsou-li k dispozici) a poté klikněte na možnost Použít.
  Zapnutí skrytých titulků
 5. Zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout vizuální upozornění na zvuky (Sound Sentry).
  Zapnutí vizuálních upozornění na zvuky
  • Blikající aktivní záhlaví: Touto volbou umožníte blikání záhlaví v horní části dialogového okna nebo blikání okna během zvukové události.
  • Blikající aktivní okno: Touto volbou umožníte blikání celého okna během zvukové události.
  • Blikání displeje Touto volbou umožníte blikání celé plochy během zvukové události.
 6. Klikněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
 7. Chcete-li upravit nastavení pro textové popisky, jako je barva, velikost a styl, vyhledejte a otevřete nastavení Usnadnění přístupu.
 8. V části Sluch klikněte na možnost Skryté titulky a poté z rozevíracích nabídek vyberte požadovaná nastavení.
  Nastavení skrytých titulků

Úprava nastavení pro snazší sledování obrazovky počítače

Můžete zvětšit text a obrázky nebo změnit způsob zobrazení položek, aby byly na obrazovce počítače lépe vidět.

Možnosti usnadnění v prohlížeči Microsoft Edge

Aplikace Microsoft Edge podporuje soubory PDF typu tagged a zahrnuje vylepšení funkcí, jako je adresní řádek, karty, okna a oblíbené položky. Můžete také podepisovat soubory PDF, zvýrazňovat knihy, které čtete, přidávat komentáře a přidávat virtuální poznámky. Nová funkce virtuálního předčítání zvaná Číst nahlas funguje u souborů PDF, e-knih a některých webových stránek.
Kromě toho jsou tu Výukové nástroje, sada funkcí, které pomáhají dyslektikům. Například text v prohlížeči Microsoft Edge může být rozložen a zvýrazněn. Změňte pozadí na temnější odstín pro menší namáhání očí a změňte velikost a typ písma při dalekozrakosti nebo krátkozrakosti.
V systému Windows vyhledejte a otevřete aplikaci Microsoft Edge nebo klikněte na ikonu aplikace Edge v hlavním panelu.

Možnosti usnadnění v aplikacích systému Windows 10

Společnost Microsoft v rámci nejnovějších aktualizací zlepšila funkce usnadnění mnoha základních aplikací systému Windows 10. Níže jsou uvedeny příklady funkcí usnadnění v některých aplikacích systému Windows 10:
 • Pošta: Aplikace Pošta představila vylepšené nastavení účtu při používání čtečky obrazovky.
 • Cortana: Asistentka Cortana zahrnuje spolehlivější vyhledávání a navigaci při používání klávesnice, vylepšenou podporu režimu vysokého kontrastu a obecné opravy, které zlepšují fungování aplikace Cortana při použití nástrojů pro usnadnění, jako je rozpoznávání řeči v systému Windows, program Předčítání a další čtečky obrazovky.
 • Groove: Aplikace Groove nyní poskytuje lepší podporu pro škálování při vysokém rozlišení, vysoký kontrast, lepší kombinace barev, umisťování textu do bloků a vylepšení, která zlepšují fungování aplikace při používání spolu se čtečkami obrazovky.

Další zdroje

Další informace získáte v jednom z dalších zdrojů:

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...