hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP LaserJet M102-M106 - Nastavení bezdrátového připojení tiskárny (Windows)

Tento dokument je určen pro počítače se systémem Windows a tiskárny HP LaserJet Pro M102w a M104w a tiskárny LaserJet Ultra M106w.
Chcete-li nastavit tiskárnu HP v bezdrátové síti (Wi-Fi), nainstalujte tiskový ovladač a software z webu společnosti HP. Po zobrazení výzvy během instalace vyberte jako typ připojení Bezdrátová.
Krok 1: Rozhodněte se, jak chcete software nainstalovat
Před instalací softwaru zvolte způsob instalace. Následující informace vám mohou pomoci rozhodnout se, jaký způsob instalace použít.
 • Disk CD: Instalace softwaru tiskárny z disku CD je rychlá a snadná. Disk CD nemusí obsahovat nejnovější software, který je k dispozici, přestože je doručen s novější tiskárnou.
 • Stažení: Nejnovější verzi softwaru tiskárny získáte stažením z webové stránky společnosti HP. I když to trvá déle než použití instalačního disku CD, můžete stažením nejnovější verze softwaru předejít možným problémům s instalací.
Krok 2: Příprava na instalaci
Před instalací softwaru tiskárny a připojením k bezdrátové síti zkontrolujte požadavky, zapněte počítač a směrovač a nastavte tiskárnu.
 1. Připravte si následující informace a položky:
  • Název sítě: Název sítě odpovídá identifikátoru SSID.
  • Síťové heslo (klíč WEP nebo bezpečnostní heslo WPA)
  • Počítač připojený k bezdrátové síti
  • Přístup k internetu (doporučeno): Společnost HP doporučuje širokopásmový přístup k internetu, například připojení kabelem nebo linkou DSL.
  • Tiskárna podporující bezdrátové připojení: Během procesu instalace umístěte tiskárnu do blízkosti počítače.
  • Kabel USB: Instalační program vás může požádat o připojení kabelu USB.
 2. Ujistěte se, že tiskárna, směrovač a počítač jsou zapnuté a že je počítač připojen ke stejné bezdrátové síti, ke které chcete připojit tiskárnu.
 3. Nastavte tiskárnu, vložte papír do vstupního zásobníku a nainstalujte tonerové kazety. Podrobné pokyny naleznete na stránce Zákaznické podpory HP, kde zadáte model tiskárny a informace o Prvním nastavení tiskárny. Pak stiskněte klávesu Enter a vyberte tento dokument ze seznamu.
 4. Odpojte od tiskárny kabel USB nebo kabely Ethernet, pokud jsou připojené.
Krok 3: Připojte tiskárnu k bezdrátové síti
K připojení tiskárny použijte nastavení protokolu WPS (Wi-Fi Protected Setup). Instalační program HP poté bude během instalace moct najít tiskárnu. V návodu k vašemu bezdrátovému směrovači ověřte, zda podporuje typ připojení pomocí jednoho tlačítka Wi-Fi Protected Setup.
 • Pokud váš směrovač nepodporuje funkci WPS, pokračujte dalším krokem, stáhněte a nainstalujte ovladač.
 • Pokud váš směrovač podporuje funkci Wi-Fi Protected Setup, pokračujte těmito kroky.
 1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte a na dvě nebo více sekund podržte tlačítko bezdrátového připojení . Jakmile začne blikat kontrolka bezdrátového připojení, tlačítko uvolněte.
 2. Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS na bezdrátovém směrovači.
 3. Počkejte až dvě minuty, až tiskárna automaticky naváže síťové připojení s bezdrátovou sítí.
Jakmile je tiskárna připojená k síti, svítí indikátor bezdrátového připojení.
Krok 4: Stažení a instalace tiskového ovladače
Z webu společnosti HP si stáhněte a nainstalujte nejaktuálnější verzi softwaru tiskárny s kompletními funkcemi.
Pokud se při instalaci zobrazí obrazovka automatického bezdrátového připojení, použijte ji k dokončení nastavení bezdrátového připojení. V opačném případě při dokončení instalace postupujte podle jednotlivých pokynů v instalačním softwaru.
 1. Odpojte kabely USB od tiskárny.
 2. Přejděte na 123.hp.com/laserjet a poté kliknutím na tlačítko Stáhnout stáhněte a spusťte aplikaci HP Easy Start.
 3. Až budete vyzváni, vyberte svoji tiskárnu a klikněte na možnost Moje tiskárna není zobrazena.
  Zobrazí se obrazovka Tiskárna nebyla nalezena.
  Kliknutí na možnost Moje tiskárna není zobrazena
 4. Klikněte na tlačítko Pokračovat a poté vyberte možnost Bezdrátová síť (je-li tato možnost k dispozici).
  Výběr bezdrátové sítě (pokud je to relevantní)
 5. Klikněte na možnost Pokračovat a podle pokynů na obrazovce nastavte tiskárnu na použití v bezdrátové síti.
  Poznámka:
Jestliže stahování selže, přejděte na Zákaznická podpora HP - Stažení softwaru a ovladačů, klikněte na Tiskárna, zadejte číslo modelu své tiskárny a poté klepněte na Odeslat. Ujistěte se, zda je správně vybrána vaše verzi systému Windows. Pod záhlavím Software pro instalaci ovladače produktu klikněte na Stáhnout pro kompletní softwarový balíček, nebo klikněte na možnost Základní ovladače pro další možnosti ovladače.
Často kladené otázky
Požadované informace o nastavení připojení k bezdrátové síti můžete vyhledat v těchto často kladených otázkách.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...