hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c - 13.B9, 13.B2, 13.FF uvíznutí papíru v oblasti fixační jednotky

13.B9, 13.B2, 13.FF uvíznutí papíru v oblasti fixační jednotky

Podle následujícího postupu odstraníte papír uvíznutý ve všech místech za pravými dvířky. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se může zobrazit následující zpráva a animace, podle které můžete papír odstranit.
 • 13.B9.XX Uvíznutí ve fixační jednotce
 • 13.B2. XX Uvíznutí v <krytu nebo dvířkách>.
 • 13.FF.EE Zaseknutí otevřených dvířek
  Upozornění:
Pokud je produkt v provozu, bude fixační jednotka pravděpodobně horká. Před odstraňováním uvíznutí vyčkejte, než fixační jednotka zchladne.
 1. Otevřete pravá dvířka.
  Obrázek : Otevřete pravá dvířka
 2. Pokud papír uvíznul při vstupu do výstupní přihrádky, opatrně jej odstraňte vytažením dolů.
  Obrázek : Odstraňte uvíznutý papír
 3. Pokud je papír uvíznutý uvnitř pravých dvířek, opatrně jej odstraňte vytažením.
  Obrázek : Odstraňte uvíznutý papír
 4. Zdvihněte kryt podavače papíru za pravými dvířky. Je-li přítomen uvíznutý papír, opatrně jej odstraňte vytažením přímo ven.
  Obrázek : Odstraňte uvíznutý papír
 5. Zavřete kryt podavače papíru.
  Obrázek : Uzavřete kryt
 6. Opatrně papír vytáhněte z oblasti podávání.
  Obrázek : Odstraňte uvíznutý papír
 7. Hledejte papír v zásobníku 2 v oblasti válečku. Zatlačením na dvě zelené západky uvolněte dvířka pro přístup k uvíznutému papíru. Odstraňte případný uvíznutý papír a zavřete dvířka.
  Obrázek : Odstraňte uvíznutý papír
 8. Pokud je vidět papír vstupující do spodní části fixační jednotky, opatrně jej odstraňte vytažením směrem dolů.
  Obrázek : Odstraňte uvíznutý papír
    Upozornění:
  Nedotýkejte se válečků na přenosovém válci. Nečistoty mohou mít vliv na kvalitu tisku.
 9. Papír může být uvíznutý uvnitř fixační jednotky, kam není vidět. Uchopte držadla fixační jednotky, mírně jednotku nadzvedněte a poté ji vyjměte přímým vytažením.
    Upozornění:
  Pokud je produkt v provozu, bude fixační jednotka pravděpodobně horká.
  Obrázek : Demontujte fixační jednotku
 10. Otevřete dvířka pro odstranění uvíznutí papíru (popisek 1). Pokud uvnitř fixační jednotky uvíznul papír, opatrně jej přímo vytáhněte směrem nahoru (popisek 2). Pokud se papír přetrhne, odstraňte všechny jeho útržky.
    Upozornění:
  I když se již hlavní část fixační jednotky ochladila, mohou být válce uvnitř dosud horké. Nedotýkejte se válců fixační jednotky, dokud nezchladnou.
  Obrázek : Odstraňte uvíznutý papír
 11. Zavřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím a fixační jednotku zcela zatlačte do produktu.
  Obrázek : Nainstalujte fixační jednotku
 12. Zavřete pravá dvířka.
  Obrázek : Zavřete pravá dvířka

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...