hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Mobilní tiskárny HP OfficeJet 250  - Oprava špatné kvality tisku

Tento dokument se týká tiskáren HP OfficeJet 250, 250C, 252, 252C a 258 Mobile All-in-One.
Kvalita vytištěných dokumentů nebo fotografií neodpovídá očekávání. Postupy v tomto dokumentu by měly pomoci v případě výtisků s pruhy nebo vybledlých výtisků, nevytištěného černého či barevného inkoustu, dokumentů s rozmazaným nebo neostrým textem, pruhů inkoustu nebo rozmazaného inkoustu a dalších problémů s kvalitou tisku.
Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu spolehlivost kazet jiných výrobců, ani znovu naplněných kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, nemusí být pomocí kroků v tomto dokumentu problém vyřešen. Chcete-li zkontrolovat pravost tiskových kazet, přejděte na web hp.com/go/anticounterfeit.
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
  Poznámka:
Hrubé zacházení v obchodě nebo během instalace může způsobit potíže s kvalitou tisku u nově nainstalovaných inkoustových kazet. Pokud narazíte na tiskové problémy u nově nainstalovaných inkoustových kazet, vyčkejte několik hodin na dokončení postupu automatického servisu a poté zkuste tisk znovu.
Krok 2: Zkontrolujte, zda na zadní straně výtisků nejsou inkoustové skvrny
Jsou-li na zadní straně výtisků inkoustové skvrny, můžete k odstranění problému použít automatický nástroj.
 1. Zapněte tiskárnu.
 2. Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 3. Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem dolů a otevřete řídicí panel a pak klepněte na ikonu Nastavení .
 4. Stiskněte možnost Údržba tiskárny a poté možnost Vyčistit rozmazaný inkoust.
  Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva Čištění rozmazaného inkoustu na stránce.... Při pomalém podávání jedné stránky může tiskárna pípat nebo vydávat mechanické zvuky.
 5. Než stránku vyjmete, počkejte, až vyjde z tiskárny.
Pokuste se dokument vytisknout znovu. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.
Krok 3: Zkontrolujte, zda pro příslušnou tiskovou úlohu používáte vhodný papír
Použití nesprávného papíru pro tiskovou úlohu může způsobit deformace, čáry nebo šmouhy. Použijte následující pravidla abyste se ujistili, že používáte vhodný papír. Pokud ne, založte do tiskárny vhodný typ papíru.
 • Vložte papír do vstupního zásobníku tiskovou stranou nahoru. Řada papírů má strany, které jsou a které nejsou určeny k tisku (například fotografický papír nebo jiná speciální média). Strana určená k tisku je obvykle hladší. Strana, která k tisku určena není, na sobě někdy nese logo výrobce papíru.
 • Nepoužívejte zmačkaný nebo pokrčený papír. Do tiskárny vkládejte jen čistý a nezmačkaný papír.
  Obrázek : Doporučení nepoužívat zmačkaný papír
  Obrázek: Doporučení nepoužívat zmačkaný papír
 • Pro daný projekt používejte správný typ papíru.
  • Na běžné textové dokumenty stačí obyčejný papír s technologií ColorLok. Papíry s technologií ColorLok představují papíry založené na průmyslovém standardu, které jsou vhodné pro inkousty HP.
   Obrázek : Doporučení při použití: Obyčejný papír s technologií ColorLok pro tištění textu
  • U dokumentů s podrobným tiskem, například u vysoce kontrastních obrázků či fotografií, dosáhnete nejlepších výsledků s papíry HP Advanced Photo Paper.
  • Některá média nevstřebávají inkoust jako jiná. Pokud se výtisky snadno rozmazávají, zkontrolujte, zda používáte doporučený papír.
 • Fotografické papíry skladujte v původním balení v uzavíratelném plastovém sáčku. Papíry skladujte na rovné ploše na suchém a chladném místě. Až těsně před tiskem založte 10 až 15 listů fotografického papíru a nepoužitý zbytek vraťte do původního obalu.
 • Zkuste použít jiný papír. Zjistíte tak, zda potíže souvisí s papírem.
Pokuste se dokument vytisknout znovu. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.
Krok 4: Zkontrolujte nastavení tisku
Vyberte svůj operační systém abyste zkontrolovali nastavení tisku a ujistili se, že jsou vhodná pro vaši tiskovou úlohu.
  Poznámka:
Nastavení tisku se liší podle operačního systému a softwarového programu.
Pokuste se dokument vytisknout znovu. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.
Krok 5: Zkontrolujte přibližnou hladinu inkoustů
Malé množství inkoustu může ovlivnit kvalitu tisku. Vyměňte všechny inkoustové kazety, které jsou téměř prázdné nebo prázdné.
  Poznámka:
Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují pouze odhady za účelem plánování. Pokud se rozsvítí kontrolka upozorňující na malé množství inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.
Z domovské obrazovky na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem po obrazovce shora dolů a otevřete řídicí panel a pak stiskněte ikonu Ukazatel hladiny inkoustu .
Ovládací panel zobrazí odhadované hladiny inkoustu. Množství barvy zobrazené ve sloupci ukazuje, kolik inkoustu zbývá v inkoustové kazetě příslušné barvy.
  Obrázek : Odhadované hladiny inkoustů
  Odhadované hladiny inkoustů
 1. Odhadované hladiny inkoustu pro trojbarevnou inkoustovou kazetu
 2. Odhadované hladiny inkoustu pro černou inkoustovou kazetu
 • Pokud v žádné z inkoustových kazet není nedostatek inkoustu, není zatím třeba je měnit. Přejděte ke kroku, kde vytisknete diagnostickou zprávu o kvalitě tisku.
 • Pokud v některé inkoustové kazetě dochází inkoust, vyměňte ji podle dalšího kroku.
Krok 6: Vyměňte prázdné nebo téměř prázdné inkoustové kazety
Vyměňte všechny prázdné inkoustové kazety nebo inkoustové kazety s kriticky nízkou hladinou a zkuste tisk znovu.
 1. Zapněte tiskárnu.
 2. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen obyčejný bílý papír.
 3. Otevřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Obrázek: Zvedněte kryt inkoustové kazety
 4. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 5. Inkoustovou kazetu uvolníte tak, že zvednete její pojistku.
  Obrázek : Otevření pojistky inkoustové kazety
  Obrázek: Uvolnění pojistky inkoustové kazety
 6. Vyjměte inkoustovou kazetu ze slotu.
 7. Vyjměte náhradní inkoustovou kazetu z obalu. Dotýkejte se pouze černého plastu na inkoustové kazetě.
  Obrázek : Uchopení inkoustové kazety za strany
  Obrázek: Uchopte inkoustovou kazetu za strany.
 8. Odstraňte plastovou pásku z inkoustové kazety.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Ochrannou pásku už na kontakty znovu nelepte. Manipulací můžete způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Odstranění plastové pásky
  Obrázek: Odstranění plastové pásky
 9. Vložte novou inkoustovou kazetu do příslušného slotu a tlačte na ni směrem dopředu, dokud nezaklapne na místo.
    Poznámka:
  Nainstalujte barevnou inkoustovou kazetu vlevo a černou vpravo.
  Obrázek : Zavření pojistky inkoustové kazety
  Obrázek: Jak se ujistit, zda inkoustová kazeta pevně zapadla na místo
 10. Tyto kroky opakujte i při případné výměně další inkoustové kazety
 11. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Obrázek: Zavření přístupových dvířek inkoustové kazety
 12. Tiskárna automaticky zarovnává všechny nově nainstalované inkoustové kazety.
  Pokud tiskárna inkoustové kazety automaticky nezarovnala, zarovnejte inkoustové kazety z ovládacího panelu tiskárny:
  1. Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem dolů a otevřete řídicí panel a pak klepněte na ikonu Nastavení .
  2. Potáhněte prstem po displeji nahoru, stiskněte položku Údržba tiskárny, stiskněte možnost Zarovnat tiskárnu a poté stiskněte tlačítko Pokračovat.
   Vytiskne se stránka pro zarovnání.
   Obrázek : Příklad stránky pro zarovnání
   Příklad stránky pro zarovnání
Vyzkoušejte tisk. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.
Krok 8: Zkontrolujte případné vady barevných bloků
Zkontrolujte, zda barevné bloky v diagnostické zprávě o kvalitě tisku nevykazují bílé čáry, nejsou vybledlé nebo zda nechybí.
Obrázek : Příklad barevných bloků bez vad
Obrázek: Příklad barevných bloků bez vad.
Krok 9: Vyčistěte inkoustové kazety
Očistěte inkoustové kazety pomocí automatického nástroje a následně vyhodnoťte výsledky.
  Poznámka:
Chcete-li zabránit problémům, které vyžadují čištění, tiskárnu vždy vypínejte tlačítkem napájení.
 1. Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem dolů a otevřete řídicí panel a pak klepněte na ikonu Nastavení .
 2. Potáhněte prstem po displeji nahoru a pak klepněte na položku Údržba tiskárny.
 3. Stiskněte možnost Vyčistit kazety a poté stiskněte tlačítko Pokračovat.
  Tisk diagnostické zprávy o kvalitě tisku.
 4. Prohlédněte si diagnostickou zprávu o kvalitě tisku.
  • Jestliže je kvalita tisku nepřijatelná, stiskněte možnost Čistit znovu a pokračujte další úrovní čištění. Předchozí kroky opakujte v případě nutnosti pro třetí fázi čištění.
     Poznámka:
   Jsou-li tiskové hlavy hodně zanesené, mohou vyžadovat další čisticí cyklus. Pokud je to tak, počkejte 30 minut a teprve pak znovu proveďte všechny tři úrovně čištění.
  • Je-li kvalita tisku přijatelná, stiskněte možnost Hotovo. Pokračujte dalším krokem a zkontrolujte zarovnání čar a blok zelené barvy.
Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.
Krok 10: Zkontrolujte, zda zarovnání čar a blok zelené barvy neobsahují vady
Na diagnostické zprávě o kvalitě tisku zkontrolujte zarovnání čar a blok zelené barvy. Zkontrolujte, zda jsou čáry rovné a spojené a zda v bloku zelené barvy nejsou žádné tmavé čáry nebo bílé mezery.
Obrázek : Příklad zarovnání čar bez vad
Obrázek: Příklad zarovnání čar bez vad
Obrázek : Příklad bloku zelené barvy bez vad
Obrázek: Blok zelené barvy
 • Pokud diagnostická zpráva o kvalitě tisku neobsahuje žádné vady, tiskový mechanismus a inkoustové kazety fungují správně. Pokud kvalita tisku stále není vyhovující, zkuste tyto všeobecné pokyny pro kvalitu tisku. Nemusíte pokračovat v odstraňování potíží dalšími kroky v tomto dokumentu.
  • Ujistěte se, že má tištěný obrázek dostatečně vysoké rozlišení. Zvětšené obrázky mohou vypadat neostře nebo rozmazaně.
  • Pokud se problematická místa objevují u okrajů výtisku, otočte obrázek o 180 stupňů pomocí nastavení tisku. Na druhém konci výtisku by se problém neměl opakovat.
  • Zabraňte tomu, aby nechráněné tiskové kazety byly uloženy mimo tiskárnu po delší dobu.
  • K vypnutí tiskárny vždy používejte tlačítko napájení. Tak se inkoustové kazety chrání před vlivem vzduchu.
 • Pokud některá z čar zarovnání není rovná a spojená nebo pokud blok zelené barvy má tmavé čáry nebo bílé mezery, pokračujte dalším krokem.
Krok 11: Zarovnejte tiskárnu
V zájmu nejlepší kvality tisku zarovnejte inkoustové kazety s tiskárnou.
 1. Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem dolů a otevřete řídicí panel a pak klepněte na ikonu Nastavení .
 2. Potáhněte prstem po displeji nahoru, stiskněte položku Údržba tiskárny, stiskněte možnost Zarovnat tiskárnu a poté stiskněte tlačítko Pokračovat.
  Vytiskne se stránka pro zarovnání.
  Obrázek : Příklad stránky pro zarovnání
  Příklad stránky pro zarovnání
Vyzkoušejte tisk. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.
Krok 12: Manuálně vyčistěte prostor okolo inkoustových trysek
Tyto kroky neprovádějte, pokud zkušební stránka nebo výtisk nevykazují rozmazaný text nebo stopy vodítek. Pokud nevidíte stopy vodítek nebo šmouhy, přejděte k dalšímu kroku a vyměňte problematickou inkoustovou kazetu.
Pokud na výtiscích vidíte stopy vodítek nebo šmouhy, vyčistěte oblast okolo inkoustových trysek podle tohoto postupu.
Obrázek : Příklad rozmazaného textu
Obrázek: Příklad rozmazaného textu
Obrázek : Příklad textu se stopami vodítek
Obrázek: Příklad textu se stopami vodítek
 1. Připravte si následující materiály:
  • Suché tyčinky s pěnovými houbičkami, hadřík nepouštějící chlupy nebo jiný měkký materiál, který se nerozkládá a nepouští vlákna (hodí se například kávové filtry)
  • Destilovanou, přefiltrovanou nebo v lahvích balenou vodu (voda z vodovodu může obsahovat příměsi, které mohou poškodit inkoustové kazety)
     Upozornění:
   K čištění kontaktů inkoustových kazet nepoužívejte čističe povrchů ani prostředky obsahující alkohol. Mohly by poškodit inkoustovou kazetu nebo tiskárnu.
 2. Otevřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Obrázek: Zvedněte kryt inkoustové kazety
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
 4. Inkoustovou kazetu uvolníte tak, že otevřete pojistku inkoustové kazety.
  Obrázek : Otevření pojistky inkoustové kazety
  Obrázek: Uvolnění pojistky inkoustové kazety
 5. Zvedněte inkoustovou kazetu ven ze slotu a směrem nahoru.
 6. Uchopte inkoustovou kazetu za strany.
  Obrázek : Uchopení inkoustové kazety za strany
  Obrázek: Uchopte inkoustovou kazetu za strany.
 7. Prohlédněte kontakty inkoustové kazety, zda nejsou znečištěny inkoustem nebo prachem.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Nedotýkejte se kontaktů ani trysek
  Obrázek: Nedotýkejte se kontaktů ani trysek.
 8. Mírně navlhčete pěnovou houbičku nebo hadřík, který nepouští chlupy, destilovanou vodou a přebytečnou vodu vyždímejte.
 9. Očistěte čelo a okraje okolo prostoru inkoustových trysek pěnovou houbičkou.
    Upozornění:
  Nečistěte panel inkoustových trysek.
   Obrázek : Čištění oblasti okolo inkoustových trysek
   Obrázek: Inkoustová tryska a kontakty na inkoustové kazetě.
  1. Panel trysek – nečistěte
  2. Oblast okolo inkoustové trysky – vyčistěte
  3. Kontakty inkoustové kazety – nečistěte
 10. Nechte inkoustovou kazetu venku 10 minut, aby čištěná oblast oschla, nebo ji vysušte jinou pěnovou houbičkou.
 11. Vložte inkoustovou kazetu do slotu a poté se ujistěte, že inkoustová kazeta zapadne pomocí pojistky inkoustové kazety na místo.
    Poznámka:
  Nainstalujte barevnou inkoustovou kazetu vlevo a černou vpravo.
  Obrázek : Západka inkoustové kazety zajišťující inkoustovou kazetu
  Obrázek: Jak se ujistit, zda inkoustová kazeta pevně zapadla na místo
 12. Opakováním stejného postupu vyčistěte prostor okolo trysek na další inkoustové kazetě.
 13. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Obrázek: Zavření přístupových dvířek inkoustové kazety
Vyzkoušejte tisk. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.
Krok 13: Proveďte výměnu problematické inkoustové kazety
Problematickou inkoustovou kazetu vyměňte, pokud vidíte vady na diagnostické zprávě o kvalitě tisku a pokud předchozí kroky problém nevyřešily, a to i v případě, kdy není hladina inkoustu v kazetě nízká. Problémová inkoustová kazeta je ta, která tiskne vadné oblasti v diagnostické zprávě o kvalitě tisku, jak je popsáno výše v tomto dokumentu. Problematickou inkoustovou kazetu vyměníte podle kroků výměny inkoustové kazety uvedených výše v tomto dokumentu.
Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku hp.com/go/learnaboutsupplies a přečtěte si informace o omezené záruce vztahující se na váš spotřební materiál.
Vyzkoušejte tisk. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je produkt stále v záruce, přejděte na webové stránky pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
  Poznámka:
Ponechte si ukázku tisku, na které je vidět daný problém. Pokud budou inkoustové kazety, tisková hlava nebo tiskárna vyměněny v rámci záruky, zástupce podpory vás o tuto ukázku tisku požádá. Pokud bude tiskárna vrácena společnosti HP, je třeba zaslat ukázku tisku společně s tiskárnou. Až budete tiskárnu balit, dejte ukázku tisku do výstupního zásobníku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...