hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP OfficeJet Pro 8700  - Náprava špatné kvality tisku

Tento dokument se týká tiskáren HP OfficeJet 8702, OfficeJet Pro 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8728, 8725, 8730, 8732M, 8740, a 8745 All-in-One.
Kvalita vytištěných dokumentů nebo fotografií neodpovídá očekávání. Postupy v tomto dokumentu by měly pomoci v případě výtisků s pruhy nebo vybledlých výtisků, nevytištěného černého či barevného inkoustu, dokumentů s rozmazaným nebo neostrým textem, pruhů inkoustu nebo rozmazaného inkoustu a dalších problémů s kvalitou tisku.
Obecně platí, že malé množství inkoustu by nemělo ovlivnit kvalitu tisku. Pokud je hladina inkoustu příliš nízká, tiskárna se zastaví a zobrazí zprávu. Tiskárna však i při nízké hladině inkoustu může provádět omezené množství tisku v „záložním režimu“. V záložním režimu nemusí být černá tak tmavá a výtisky mohou být ve stupních šedé (odstínech šedi bez barev). Pokud je tisk v záložním režimu pro vás nepřijatelný, vyměňte všechny kazety s nízkou hladinou inkoustu.
  Poznámka:
Hrubé zacházení v obchodě nebo během instalace mohou způsobit potíže s kvalitou tisku u nově nainstalovaných inkoustových kazet. Pokud narazíte na tiskové problémy u nově nainstalovaných inkoustových kazet, vyčkejte několik hodin na dokončení postupu automatického servisu a poté zkuste tisk znovu.
  Poznámka:
Kroky v tomto dokumentu platí pouze pro černé inkoustové kazety pro tiskárny HP OfficeJet Pro 8732M.
Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu spolehlivost kazet jiných výrobců, ani znovu naplněných kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, nemusí být pomocí kroků v tomto dokumentu problém vyřešen. Chcete-li zkontrolovat pravost tiskových kazet, přejděte na web hp.com/go/anticounterfeit.
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
Pokud se problém odstraní tím, že vložíte originální inkoustové kazety HP, není třeba v odstraňování problémů pokračovat.
Krok 2: Zkontrolujte, zda pro příslušnou tiskovou úlohu používáte vhodný papír
Ujistěte se, zda se používaný papír hodí na příslušnou tiskovou úlohu. Pokud ne, založte do tiskárny vhodný typ papíru.
 • Vložte papír do vstupního zásobníku stranou, na kterou se bude tisknout, dolů. Řada papírů obsahuje strany, které jsou a které nejsou určeny k tisku (například fotografický papír nebo jiná speciální média). Strana určená k tisku je obvykle hladší. Strana, která k tisku určena není, na sobě někdy nese logo výrobce papíru.
 • Nepoužívejte zmačkaný nebo pokrčený papír. Do produktu vkládejte jen čistý a nezmačkaný papír.
  Obrázek : Nepoužívejte zmačkaný papír
  Obrázek: Nepoužívejte zmačkaný papír
 • Používejte pro daný projekt správný typ papíru.
  • Na běžné textové dokumenty stačí obyčejný papír s technologií ColorLok. Papíry s technologií ColorLok představují papíry založené na oborovém standardu, které jsou vhodné pro inkousty HP.
   Obrázek : Obyčejný papír s technologií ColorLok se doporučuje pro tištění textu
  • U dokumentů s podrobným tiskem, například u vysoce kontrastních obrázků či fotografií, dosáhnete nejlepších výsledků s papíry HP Advanced Photo Paper.
  • Některá média nevstřebávají inkoust jako jiná. Pokud se výtisky snadno rozmazávají, zkontrolujte, zda používáte doporučený papír.
 • Fotografické papíry skladujte v původním balení v uzavíratelném plastovém sáčku. Papíry skladujte na rovné ploše na suchém a chladném místě. Až těsně před tiskem založte 10 až 20 listů fotografického papíru a nepoužitý zbytek vraťte do původního obalu.
 • Zkuste použít jiný papír. Zjistíte tak, zda potíže souvisí s papírem.
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 3: Zkontrolujte nastavení tisku
Ověřte, zda jsou nastavení tisku vhodná pro vaši tiskovou úlohu.
  Poznámka:
Nastavení tisku se liší podle operačního systému a softwarových programů.
Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu. Pokud je inkoustová kazeta prázdná, vaše tiskárna může nějakou dobu tisknout v odstínech šedé nebo složenou černou barvou – podle toho, která z inkoustových kazet je prázdná. Je-li prázdná barevná inkoustová kazeta, tiskárna tiskne v odstínech šedé pomocí černého inkoustu. Je-li prázdná černá inkoustová kazeta, tiskárna tiskne složenou černou barvou pomocí barevného inkoustu. Složená černá nemusí být tak tmavá jako na běžných výtiscích.
  Poznámka:
Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují pouze odhady za účelem plánování. Pokud se rozsvítí kontrolka upozorňující na malé množství inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud k tomu nebudete vyzváni.
Na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem po obrazovce shora dolů a otevřete řídicí panel a pak stiskněte ikonu Ukazatel hladiny inkoustu .
Ovládací panel zobrazí odhadované hladiny inkoustu. Množství barvy zobrazené ve sloupci ukazuje, kolik inkoustu zbývá v inkoustové kazetě příslušné barvy.
Obrázek : Příklad zobrazení hladiny inkoustu
Obrázek: Příklad zobrazení hladiny inkoustu.
Krok 5: Vyměňte prázdné nebo téměř prázdné inkoustové kazety
Vyměňte všechny prázdné inkoustové kazety nebo inkoustové kazety s kriticky nízkou hladinou a zkuste tisk znovu. Pokud všechny inkoustové kazety zobrazují plnou hladinu inkoustu, tento krok přeskočte.
  Poznámka:
Chcete-li se vyhnout problémům s kvalitou tisku, nenechávejte žádné inkoustové kazety mimo tiskárnu déle než 30 minut.
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 6: Vytiskněte diagnostickou stránku kvality tisku
Vytiskněte stránku diagnostiky kvality tisku a následně vyhodnoťte výsledky.
 1. Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem dolů a otevřete řídicí panel a pak stiskněte ikonu Nastavení .
 3. Přejeďte prstem po displeji směrem nahoru, stiskněte položku Zprávy a poté položku Zprávy o kvalitě tisku.
  Vytiskne se diagnostická stránka o kvalitě tisku.
  Obrázek : Příklad diagnostické stránky o kvalitě tisku
  Obrázek: Příklad diagnostické stránky o kvalitě tisku
Krok 7: Zkontrolujte testovací vzorek 1
Zhodnoťte testovací vzorek 1, zkontrolujte, zda jsou čáry rovné a spojené.
Obrázek : Testovací vzorek 1
Obrázek: Testovací vzorek 1.
 • Pokud jsou čáry v testovacím vzorku 1 rovné a spojené, přejděte na krok kontroly barevných čtverečků.
 • Pokud čáry v testovacím vzorku 1 rovné a spojené nejsou, pokračujte zarovnáním tiskové hlavy podle následujícího kroku.
Krok 8: Zarovnejte tiskovou hlavu
Zarovnání tiskové hlavy může vyřešit chyby s testovacím vzorkem 1.
 1. Na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem dolů a otevřete řídicí panel a pak stiskněte ikonu Nastavení .
 2. Potáhněte prstem po displeji nahoru a pak klepněte na položku Údržba tiskárny.
 3. Stiskněte možnost Zarovnat tiskovou hlavu a poté stiskněte tlačítko Pokračovat.
  Vytiskne se stránka pro zarovnání.
  Obrázek : Příklad listu pro zarovnání
  Obrázek: Příklad listu pro zarovnání
Krok 9: Vytiskněte další diagnostickou stránku o kvalitě tisku.
Vytiskněte další diagnostickou stránku o kvalitě tisku a znovu zkontrolujte čáry v testovacím vzorku 1.
 • Pokud jsou čáry v testovacím vzorku 1 rovné a spojené, pokračujte na další krok a zhodnoťte barevné čtverečky.
 • Pokud čáry v testovacím vzorku 1 nejsou rovné a spojené, přejděte na krok výměny tiskové hlavy.
Krok 10: Zkontrolujte barevné čtverečky
Zkontrolujte barevné čtverečky na stránce diagnostiky kvality tisku.
Obrázek : Barevné čtverečky s bílými čarami v barevném pruhu
Obrázek: Testovací vzorek 2 s bílými čarami v barevném pruhu.
Obrázek : Barevné čtverečky s chybějícím barevným čtverečkem
Obrázek: Testovací vzorek 2 s chybějícím barevným čtverečkem.
 • Pokud na barevných čtverečcích nejsou bílé čáry a nejsou vybledlé ani nechybí, není třeba pokračovat s kroky v tomto dokumentu.
 • Pokud některý z barevných čtverečků ukazuje bílé čáry, je vybledlý nebo zcela chybí, pokračujte dalším krokem.
Krok 11: Vyčistěte tiskovou hlavu
Je-li tisková hlava hodně ucpaná, musíte ji vyčistit několikrát, aby bylo dosaženo původní kvality tisku. Na čištění tiskové hlavy použijte automatický nástroj z ovládacího panelu.
  Poznámka:
Tiskárnu nikdy nevypínejte, pokud chybí inkoustové kazety. Chybějící inkoustové kazety vyměňte co nejdříve, abyste se vyhnuli problémům s kvalitou tisku a možné vyšší spotřebě inkoustu nebo poškození inkoustového systému. Chcete-li zabránit problémům, které vyžadují čištění tiskové hlavy, tiskárnu vždy vypínejte pomocí tlačítka napájení přímo na tiskárně.
 1. Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem dolů a otevřete řídicí panel a pak klepněte na ikonu Nastavení .
 2. Potáhněte prstem po displeji nahoru a pak klepněte na položku Údržba tiskárny.
 3. Stiskněte možnost Vyčistit tiskovou hlavu a poté stiskněte tlačítko Pokračovat.
  Vytiskne se zkušební stránka.
  Obrázek : Příklad zkušební stránky čištění tiskové hlavy
  Příklad zkušební stránky čištění tiskové hlavy
 4. Zkontrolujte zkušební stránku.
  • Jestliže je kvalita tisku nepřijatelná, stiskněte možnost Čistit znovu a pokračujte další úrovní čištění. Předchozí kroky opakujte v případě nutnosti pro třetí fázi čištění.
     Poznámka:
   Je-li tisková hlava hodně zanesena, může vyžadovat další čisticí cyklus. Pokud je to tak, počkejte 30 minut a teprve pak znovu proveďte všechny tři úrovně čištění.
  • Je-li kvalita tisku přijatelná, stiskněte možnost Hotovo.
Krok 12: Vytiskněte další diagnostickou stránku o kvalitě tisku.
Vytiskněte další stránku diagnostiky kvality tisku a znovu zkontrolujte barevné čtverečky v testovacím vzorku 2.
 • Pokud v testovacím vzorku 2 nejsou vady, není třeba provádět další kroky uvedené v tomto dokumentu.
 • Pokud jsou v testovacím vzorku 2 vady, vyčistěte znovu tiskovou hlavu.
 • Pokud jsou po druhém čištění tiskové hlavy v testovacím vzorku 2 stále vady, můžete zkusit tiskovou hlavu vyčistit potřetí nebo pokračovat následujícím krokem.
Krok 13: Objednejte náhradní tiskovou hlavu
Jestliže předchozí kroky problém nevyřešily, vyměňte tiskovou hlavu. Pokud jste abonenti programu HP Instant Ink, můžete také obdržet novou sadu kazet HP Instant Ink. Nejprve musíte nainstalovat inkoustové kazety Setup, jinak dojde k chybě inkoustové kazety.
  Upozornění:
Kazety vyjímejte až v okamžiku, kdy máte k dispozici novou sestavu tiskové hlavy. Společnost HP doporučuje neponechávat tiskové kazety mimo tiskárnu déle než 30 minut. V opačném případě by mohlo dojít k poškození tiskárny i inkoustových kazet.
Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku hp.com/go/learnaboutsupplies a přečtěte si informace o omezené záruce vztahující se na váš spotřební materiál.
Pokud se na vaši sestavu tiskové hlavy záruka nevztahuje, můžete si novou zakoupit online.
Pokyny k objednání pro USA a Kanadu:
 1. Přejděte na web HP Parts Store (v angličtině).
 2. V nabídce Buy certified HP genuine replacement parts (Zakoupit certifikované originální náhradní díly HP) vyberte možnost Search by part number (Vyhledat podle čísla dílu), do textového pole zadejte MH091A a poté stiskněte klávesu Enter.
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte sestavu tiskové hlavy.
Pokyny k objednávání disků pro všechny země/oblasti kromě Spojených států a Kanady:
 1. Přejděte na web Jak nakupovat produkty HP a poté klikněte na jazyk své země.
 2. Na této stránce vyhledejte prodejnu součástí HP. Umístění prodejny součástí HP se liší podle země/oblasti.
 3. Klikněte na položku Prodejna součástí HP.
 4. V nabídce Buy certified HP genuine replacement parts (Zakoupit certifikované originální náhradní díly HP) vyberte možnost Search by part number (Vyhledat podle čísla dílu), do textového pole zadejte MH091A a poté stiskněte klávesu Enter.
 5. Podle pokynů na obrazovce objednejte sestavu tiskové hlavy.
Až budete mít náhradní tiskovou hlavu, přejděte na část Výměna tiskové hlavy ..
Vyzkoušejte tisk. Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
Servis společnosti HP můžete kontaktovat ve všech zemích/oblastech kromě Asie a Tichomoří.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky a problém nebyl vyřešen, zajistěte opravu produktu.
Zjistěte, zda je váš produkt stále v záruce. Pokud ano, přejděte na stránku podpory společnosti HP a naplánujte opravu či výměnu.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
  Poznámka:
Ponechte si ukázku tisku, na které je vidět daný problém. Pokud budou inkoustové kazety, tisková hlava nebo tiskárna vyměněny v rámci záruky, zástupce podpory vás o tuto ukázku tisku požádá. Pokud bude tiskárna vrácena společnosti HP, je třeba zaslat ukázku tisku společně s tiskárnou. Až budete tiskárnu balit, dejte ukázku tisku do výstupního zásobníku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...