hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP Deskjet 3520  - černý inkoust netiskne a jiné problémy s kvalitou tisku

Tento dokument je určen pro tiskárny HP Deskjet 3520, 3521, 3522, 3524, 3526 a Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One.
Kvalita vytištěných dokumentů nebo fotografií neodpovídá očekávání. Postupy v tomto dokumentu by měly pomoci v případě výtisků s pruhy nebo vybledlých výtisků, nevytištěného černého či barevného inkoustu, dokumentů s rozmazaným nebo neostrým textem, pruhů inkoustu nebo rozmazaného inkoustu a dalších problémů s kvalitou tisku.
Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu spolehlivost kazet jiných výrobců, ani znovu naplněných kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, nemusí být pomocí kroků v tomto dokumentu problém vyřešen. Chcete-li zkontrolovat pravost tiskových kazet, přejděte na web hp.com/go/anticounterfeit.
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
Řešení 2: Umožněte dokončení automatického servisu
Součástí vaší tiskárny HP je automatický servis, který může vyřešit mnoho problémů s kvalitou tisku. Není nutné provádět žádné akce. Kvalita tisku by se měla zlepšit několik hodin poté, co došlo k problému.
Pokud nemůžete čekat na dokončení automatického servisu, pokračujte podle následujících kroků pro řešení potíží.
Řešení 3: Zkontrolujte papír
Pomocí následujících pravidel se ujistěte, zda se používaný papír hodí na příslušnou tiskovou úlohu. Pokud se nehodí, založte do tiskárny vhodný typ papíru.
 • Vložte papír do vstupního zásobníku stranou, na kterou se bude tisknout, dolů. Řada papírů obsahuje strany, které jsou a které nejsou určeny k tisku (například fotografický papír nebo jiná speciální média). Strana určená k tisku je obvykle hladší. Strana, která k tisku určena není, na sobě někdy nese logo výrobce papíru.
 • Nepoužívejte zmačkaný nebo pokrčený papír. Do produktu vkládejte jen čistý a nezmačkaný papír.
  Obrázek : Nepoužívejte zmačkaný papír
  Obrázek: Nepoužívejte zmačkaný papír
 • Používejte pro daný projekt správný typ papíru.
  • Na běžné textové dokumenty stačí obyčejný papír s technologií ColorLok. Papíry s technologií ColorLok představují papíry založené na oborovém standardu, které jsou vhodné pro inkousty HP.
   Obrázek : Obyčejný papír s technologií ColorLok se doporučuje pro tištění textu
  • U dokumentů s podrobným tiskem, například u vysoce kontrastních obrázků či fotografií, dosáhnete nejlepších výsledků s papíry HP Advanced Photo Paper.
  • Některá média nevstřebávají inkoust jako jiná. Pokud se výtisky snadno rozmazávají, zkontrolujte, zda používáte doporučený papír.
 • Fotografické papíry skladujte v původním balení v uzavíratelném plastovém sáčku. Papíry skladujte na rovné ploše na suchém a chladném místě. Až těsně před tiskem založte 10 až 20 listů fotografického papíru a nepoužitý zbytek vraťte do původního obalu.
 • Zkuste použít jiný papír. Zjistíte tak, zda potíže souvisí s papírem.
  Poznámka:
Svislé proužky na vytištěných dokumentech zpravidla způsobuje nevhodný papír (pokud se problém vyskytuje u kopií, je obvyklou příčinou špinavé sklo skeneru). Svislé proužky neodstraňujte výměnou inkoustových kazet.
Ukázky svislých a vodorovných proužků na výtisku
Obrázek : Vodorovné proužky na výtisku
Obrázek vodorovných proužků
Pokud výtisk obsahuje vodorovné proužky (nebo jiné potíže s kvalitou tisku kromě svislých proužků), pokračujte k následujícím krokům řešení potíží.
Obrázek : Svislé proužky na výtisku
Obrázek svislých proužků
Pokud jsou na výtisku svislé proužky, nevyměňujte inkoustové kazety. Namísto toho zkontrolujte papír (jak je v tomto dokumentu uvedeno dříve) nebo vyhledejte dokument, který se věnuje této záležitosti.
Zkuste tisk znovu po vyzkoušení výše uvedených řešení.
Řešení 4: Zkontrolujte nastavení tisku
Následujícím postupem ověřte, zda jsou nastavení vhodná pro vaši tiskovou úlohu.
Řešení 5: Zkontrolujte hladiny inkoustu a pak vyměňte všechny kazety, v nichž dochází nebo došel inkoust
Přibližné hladiny inkoustu v tiskárně zkontrolujte tímto postupem a pak podle výsledků vyměňte kazety, v nichž dochází nebo došel inkoust.
  Poznámka:
Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují pouze odhady za účelem plánování. Pokud se rozsvítí kontrolka upozorňující na malé množství inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.
Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte šipku dolů , vyberte možnost Hladiny inkoustu a poté stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se obrazovka Hladiny inkoustu s ukazateli pro všechny čtyři barvy inkoustu.
Řešení 6: Vytiskněte a vyhodnoťte zprávu o kvalitě tisku a vyřešte vady
Následujícím postupem vytiskněte a následně vyhodnoťte zprávu o kvalitě tisku.
Krok 1: Vytiskněte zprávu o kvalitě tisku
 1. Do zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte šipku dolů , vyberte možnost Nastavení a poté stiskněte tlačítko OK.
 3. Stisknutím šipky dolů vyberte Nástroje a poté stiskněte OK.
 4. Stiskněte šipku dolů , vyberte možnost Zpráva o kvalitě tisku a poté stiskněte tlačítko OK.
  Zpráva se vytiskne.
  Obrázek : Příklad zprávy o kvalitě tisku
  Obrázek zprávy o kvalitě tisku.
Krok 2: Zkontrolujte, zda zpráva o kvalitě tisku neobsahuje nějaké vady
Obecně platí, že pokud tiskárna a její tiskové kazety fungují správně, neměly by chybět žádné barevné pruhy a měly by po celé šířce zprávy být jednobarevné a bez narušení. V černém textu ve zprávě by neměly být inkoustové skvrny.
V této tabulce najdete příklady vad, které se ve zprávě mohou objevit. Nejsou zde uvedeny všechny vady, ale v zásadě představují nejběžnější problémy.
Příklady vad ve zprávě o kvalitě tisku
Vada
Příklad
Text vytištěný velkým písmem je na jedné straně roztřepený
Obrázek roztřepeného velkého textu
Nepravidelně proužkované nebo vybledlé barevné pruhy
Obrázek proužkovaných nebo vybledlých barevných pruhů
Roztřepené barevné pruhy
Obrázek roztřepených barevných pruhů
Barevné pruhy jsou proužkované jinou barvou
Obrázek proužkovaných barevných pruhů
Barevné bloky obsahují pravidelné bílé proužky
Obrázek bílých proužků v barevných pruzích
Zubaté zarovnání
Obrázek zubatého zarovnání
 • Pokud zpráva neobsahuje žádné vady, tiskový mechanismus a přívod inkoustu jsou řádně funkční. Jsou-li výtisky stále neuspokojivé, zkuste tyto všeobecné pokyny týkající se kvality tisku a poté nepokračujte v krocích pro odstraňování potíží ve zbytku tohoto dokumentu:
  • Ujistěte se, že má tištěný obrázek dostatečné rozlišení. Příliš zvětšené obrázky mohou být rozmazané nebo kostičkované.
  • Pokud se problém týká proužků u okrajů výtisku, použijte software instalovaný s tiskárnou nebo jiný software k otočení obrázku o 180 stupňů. Na druhém konci výtisku by se problém neměl opakovat.
 • Pokud se ve zprávě vyskytuje jedna či více z těchto vad, pokračujte dalším krokem.
Krok 3: Zkontrolujte, zda jsou inkoustové kazety řádně větrané
 1. Uchopte rukojeti na obou stranách přístupových dvířek inkoustových kazet a poté dvířka zvedněte tak, aby se zajistila na místě.
  Vozík se přesune do přístupové oblasti.
  Obrázek : Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
 2. Uvolněte inkoustovou kazetu stisknutím páčky na přední straně kazety dovnitř a pak kazetu zatažením nahoru vyjměte ze slotu.
  • Pokud je v chybové zprávě zmíněna konkrétní inkoustová kazeta, vyjměte tuto kazetu z vozíku a poté pokračujte dalším krokem.
  • Pokud v chybovém hlášení není zmíněna konkrétní inkoustová kazeta, vyjměte všechny inkoustové kazety jednu po druhé a poté pokračujte dalším krokem.
  Obrázek : Vyjmutí inkoustové kazety
  Obrázek: Vyjměte inkoustovou kazetu.
 3. Zkontrolujte na každé inkoustové kazetě nad logem společnosti HP (na horní straně kazety) ventilační mřížku.
  Obrázek : Ventilační mřížka
  Obrázek oblasti ventilačního otvoru inkoustové kazety.
 4. Pokud na inkoustové kazetě zůstalo oranžové vytahovací poutko, sejměte jej.
  Obrázek : Oranžové vytahovací poutko
  Obrázek: Oranžové vytahovací poutko.
 5. Je-li ventilátor zanesený, pomocí rovného špendlíku z něj jemně odstraňte přebytečné lepidlo.
   Obrázek : Vyčištění zaneseného ventilátoru špendlíkem
   Obrázek: Vyčistěte zanesený ventilátor špendlíkem.
  1. Zanesený ventilátor
  2. Odstraňte přebytečné lepidlo z ventilátoru špendlíkem
  3. Vyčištěný ventilátor
 6. Trysku a kontakty nasměrujte dolů a zatlačte inkoustovou kazetu do slotu. Zatlačte inkoustovou kazetu dolů, dokud nezapadne na své místo. Zkontrolujte, zda barevná ikona na štítku inkoustové kazety odpovídá barevné ikoně na slotu.
    Poznámka:
  Ujistěte se, že každá inkoustová kazeta je nainstalována ve správném slotu. Tvar ikony a barva inkoustové kazety se musí shodovat s tvarem ikony a barvou u slotu.
  Obrázek : Vložení nové inkoustové kazety
  Obrázek: Vložte inkoustovou kazetu.
 7. Opakujte tyto kroky a zkontrolujte ventilátory na všech inkoustových kazetách.
 8. Ujistěte se, že každá inkoustová kazeta je usazena pevně na místě ve slotu. Prstem přejeďte podél horní části inkoustových kazet. Pokud ucítíte, že některá vyčnívá, energicky na ni zatlačte, až zaklapne na místo.
 9. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
 10. Znovu spusťte tiskovou úlohu.
Krok 4: Automaticky vyčistěte tiskovou hlavu
Spusťte čištění tiskové hlavy v automatickém nástroji.
  Poznámka:
Tiskárnu nikdy nevypínejte, pokud chybí inkoustové kazety. Chybějící inkoustové kazety vyměňte co nejdříve, abyste se vyhnuli problémům s kvalitou tisku a možné vyšší spotřebě inkoustu nebo poškození inkoustového systému. Chcete-li zabránit problémům, které vyžadují čištění tiskové hlavy, tiskárnu vždy vypínejte pomocí tlačítka napájení přímo na tiskárně.
 1. Do zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte šipku dolů , vyberte možnost Nastavení a poté stiskněte tlačítko OK.
 3. Stisknutím šipky dolů vyberte Nástroje a poté stiskněte OK.
 4. Stiskněte šipku dolů , vyberte možnost Vyčistit tiskovou hlavu a poté stiskněte tlačítko OK.
  Tiskárna vyčistí tiskovou hlavu a poté vytiskne zkušební stránku.
 5. Zkontrolujte kvalitu tisku na zkušební stránce.
  • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
  • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 5: Zarovnání tiskové hlavy
Na zarovnání tiskové hlavy použijte nástroj Zarovnat tiskovou hlavu z ovládacího panelu tiskárny.
 1. Vložte do zásobníku papíru nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter.
 2. Na ovládacím panelu produktu stiskněte šipku dolů (), vyberte možnost Nastavení a poté stiskněte tlačítko OK.
 3. Stiskněte šipku dolů (), vyberte možnost Nástroje a poté stiskněte tlačítko OK.
 4. Stiskněte šipku dolů (), vyberte možnost Zarovnat tiskárnu a poté stiskněte tlačítko OK. Produkt vytiskne stránku zarovnání.
 5. Otevřete víko.
  Obrázek : Otevřete víko
  Obrázek: Otevřete víko.
 6. Umístěte stránku pro zarovnání na sklo skeneru potištěnou stranou dolů a potom ji umístěte k pravému přednímu rohu skla.
  Obrázek : Umístění stránky zarovnání na skleněnou desku skeneru
  Obrázek: Umístěte stránku zarovnání na sklo skeneru.
 7. Zavřete kryt a stiskněte tlačítko OK. Produkt naskenuje stránku zarovnání.
 8. Dokončete zarovnání podle pokynů na ovládacím panelu.
 9. Stránku zarovnání můžete vyhodit nebo recyklovat.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Řešení 7: Proveďte výměnu problematických inkoustových kazet
Pokud předchozí kroky problém nevyřešily, podle těchto kroků vyměňte kazetu, která odpovídá vadě ve zprávě o kvalitě tisku. Například pokud je vadný některý z purpurových barevných pruhů, vyměňte purpurovou inkoustovou kazetu. Při výměně problematické inkoustové kazety postupujte podle následujících kroků.
Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku hp.com/go/learnaboutsupplies a přečtěte si informace o omezené záruce vztahující se na váš spotřební materiál.
Krok 1: Proveďte výměnu problematické inkoustové kazety
Vyměňte inkoustovou kazetu, která je příčinou problému.
Následující video ukazuje postup výměny inkoustové kazety.
  Poznámka:
V tomto videu je ukázána tiskárna HP Deskjet 3520 e-All-in-One, ale kroky jsou stejné také pro vaši tiskárnu.
Máte-li potíže se zobrazením videa nebo chcete-li zobrazit video v jiné velikosti, kliknutím sem přehrajete video na stránkách YouTube.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Uchopte rukojeti na obou stranách přístupových dvířek inkoustových kazet a poté dvířka zvedněte tak, aby se zajistila na místě.
  Vozík se přesune do přístupové oblasti.
  Obrázek : Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
 4. Uvolněte inkoustovou kazetu stisknutím páčky na přední straně kazety dovnitř a pak kazetu zatažením nahoru vyjměte ze slotu.
    Poznámka:
  Neprodleně vyměňte chybějící inkoustové kazety.
  Obrázek : Vyjmutí inkoustové kazety
   Vyjmutí inkoustové kazety
 5. Pomocí oranžového vytahovacího poutka vyjměte plastovou ochrannou pásku z nové inkoustové kazety.
  Obrázek : Odstraňování plastového obalu z nové inkoustové kazety
  Odstraňování plastového obalu z nové inkoustové kazety
    Upozornění:
  Před odtržením oranžového víčka v dalším kroku je nutné kompletně odebrat oranžové poutko a plastový obal. V opačném případě může z kazety unikat inkoust. Při odstraňování plastového obalu se papír štítku na horní straně inkoustové kazety mírně potrhá, což je nezbytné k řádné ventilaci inkoustové kazety.
 6. Otáčejte oranžovým víčkem proti směru hodinových ručiček, dokud se cvaknutím neoddělí.
  Obrázek : Odstranění oranžového víčka z inkoustové kazety
  Odstranění oranžového víčka z inkoustové kazety
 7. Trysku a kontakty nasměrujte dolů a zatlačte inkoustovou kazetu do barevně označeného slotu. Zatlačte inkoustovou kazetu dolů, dokud nezapadne na své místo.
  Obrázek : Vložení inkoustové kazety
   Vložení inkoustové kazety
 8. Opakováním těchto kroků vyměňte všechny ostatní inkoustové kazety.
 9. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavření přístupových dvířek inkoustových kazet
   Zavření přístupových dvířek inkoustových kazet
Krok 2: Zarovnejte tiskárnu
Po vložení nových inkoustových kazet zavřete přístupová dvířka kazet. Tiskárna vás automaticky vyzve k tisku stránky pro zarovnání. Při zarovnávání inkoustových kazet postupujte podle těchto kroků.
 1. Do zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte OK.
  Tiskárna vytiskne stránku pro zarovnání.
 3. Otevřete víko skeneru.
  Obrázek : Otevření víka skeneru
  Otevření víka skeneru
 4. Položte zarovnanou stránku na pracovní plochu skeneru potištěnou stranou dolů a poté ji umístěte podle vyrytých vodítek podél plochy.
  Obrázek : Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
   Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
 5. Zavřete kryt a stiskněte tlačítko OK.
  Tiskárna naskenuje stránku pro zarovnání.
 6. Dokončete zarovnání podle pokynů na ovládacím panelu.
Servis společnosti HP můžete kontaktovat ve všech zemích/oblastech kromě Asie a Tichomoří.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky a problém nebyl vyřešen, zajistěte opravu produktu.
Zjistěte, zda je váš produkt stále v záruce. Pokud ano, přejděte na stránku podpory společnosti HP a naplánujte opravu či výměnu.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
  Poznámka:
Ponechte si ukázku tisku, na které je vidět daný problém. Pokud budou inkoustové kazety, tisková hlava nebo tiskárna vyměněny v rámci záruky, zástupce podpory vás o tuto ukázku tisku požádá. Pokud bude tiskárna vrácena společnosti HP, je třeba zaslat ukázku tisku společně s tiskárnou. Až budete tiskárnu balit, dejte ukázku tisku do výstupního zásobníku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...