hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP DeskJet 3700 ­ Nastavení bezdrátového připojení tiskárny (Mac)

Tento dokument je určen pro tiskárny HP DeskJet 3720, 3721, 3722, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3752, 3755, 3758, 3760, 3762 a 3764, DeskJet Ink Advantage 3775, 3776, 3778, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789 a 3790 All-in-One.
Chcete-li nastavit tiskárnu HP v bezdrátové síti (Wi-Fi), obnovte nastavení tiskárny pro bezdrátovou síť na výchozí nastavení od výrobce, nainstalujte tiskový ovladač a software a poté nastavte bezdrátové připojení.

Krok 1: Připravte se na instalaci

Před instalací softwaru tiskárny a připojením k bezdrátové síti zkontrolujte požadavky, zapněte počítač a směrovač a nastavte tiskárnu.
 1. Chcete-li používat tiskárnu v bezdrátové síti, budete potřebovat následující položky.
  • Počítač připojený k bezdrátové síti
  • Přístup k internetu: Společnost HP doporučuje při stahování softwaru, používání Webových služeb a získávání aktualizací tiskárny širokopásmový přístup k internetu, například kabel nebo DSL.
 2. Ujistěte se, že jsou směrovač a počítač zapnuté a že je počítač připojen ke stejné bezdrátové síti, ke které chcete připojit tiskárnu.
 3. Nastavte tiskárnu, vložte papír do vstupního zásobníku a nainstalujte inkoustové kazety. Pro další informace o nastavení tiskárny přejděte na První nastavení tiskárny.
 4. Zapněte tiskárnu a umístěte ji do blízkosti počítače na takové místo, aby byla během procesu nastavení v dosahu signálu směrovače.
 5. Odpojte kabely USB od tiskárny, je-li to nutné.

Krok 2: Obnovte výchozí bezdrátové nastavení tiskárny

Obnovte nastavení tiskárny pro bezdrátovou síť, aby se připojení úspěšně dokončilo.
 1. Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte, zda bliká kontrolka bezdrátové sítě a svítí tlačítko napájení. Pokud nesvítí, stiskněte tlačítko napájení a tiskárnu probuďte z režimu spánku.
 2. Pokud kontrolka bezdrátové sítě nebliká, naráz stiskněte a podržte tlačítka Bezdrátová síť a Zrušit po dobu 3 sekund.
  Kontrolka Bezdrátová síť bliká. Pokud kontrolka bezdrátového připojení nezačne blikat, opakujte tento postup.
 3. Okamžitě pokračujte dalším krokem a nainstalujte software. Na dokončení instalace softwaru pomocí funkce automatického bezdrátového připojení HP máte přibližně 120 minut.

Krok 3: Nainstalujte software a ovladač tiskárny

V počítači, ze kterého chcete tisknout, spusťte instalaci tiskových ovladačů HP a softwaru.
 1. Přejděte na web 123.hp.com/dj3700 a klikněte na tlačítko Stáhnout.
 2. Po stažení softwaru spusťte aplikaci HP Easy Start.
 3. Klikněte na možnost Nastavit tiskárnu.
 4. Na obrazovce Všeobecné podmínky klikněte na tlačítko Přijmout.
 5. Na obrazovce Připravit klikněte na možnost Pokračovat.
  Obrazovka Připravit
 6. Na ovládacím panelu tiskárně zkontrolujte, zda svítí tlačítko napájení. Pokud nesvítí, stiskněte tlačítko napájení a tiskárnu probuďte z režimu spánku.
 7. Obrazovka Připojit uvádí řadu a sériové číslo tiskárny s hodnotou [Připraveno k připojení]. Pokud se tiskárna nezobrazuje, zopakováním kroků obnovte výchozí nastavení bezdrátové sítě.
 8. Na obrazovce Připojit vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko Pokračovat.
  Obrazovka Připojit
 9. Po kontrole konfigurace sítě během instalace zobrazí okno Připojit tiskárnu a identifikátor SSID vaší bezdrátové sítě a mezi nimi tlačítko Přidat.
  • Pokud je název sítě správně, klikněte na možnost Přidat.
  • Pokud název sítě není správně, klikněte na název sítě, z rozevíracího seznamu vyberte správnou síť a klikněte na možnost Přidat.
  Po kliknutí na tlačítko Přidat se počítač dočasně odpojí od bezdrátové sítě a dojde k nastavení připojení.
  Poznámka:
  Na obrazovce Připojit lze tiskárnu v případě potřeby pojmenovat (například Domácí tiskárna).
  Obrazovka Připojit s tlačítkem Přidat a možností Přejmenovat tiskárnu
 10. Pokud aplikace HP Easy Start požádá o přístup k vybrané klíčence bezdrátové sítě v počítači Mac, klikněte na možnost Povolit. Tento přístup aplikaci umožňuje načíst heslo bezdrátové sítě a s jeho pomocí připojit tiskárnu.
  • Pokud kliknete na možnost Zamítnout, aplikace HP Easy Start vyzve k ručnímu zadání hesla.
  • Pokud aplikace HP Easy Start nenalezne heslo bezdrátové sítě, instalační program vyzve k jeho ručnímu zadání.
  Požadavek na klíčenku
 11. Po přijetí hesla bezdrátové sítě aplikace HP Easy Start nastaví tiskárnu a připojí ji k síti. Po zobrazení zaškrtnutí klikněte na možnost Pokračovat.
  Obrazovka Připojit
 12. Přečtěte si všechny obrazovky nastavení a postupujte podle nich, dokud se nezobrazí obrazovka Instalovat.
 13. Vyberte Software HP Essential, HP Easy Scan a všechen další software, který chcete do tiskárny nainstalovat, a poté klikněte na tlačítko Instalovat.
  Poznámka:
  Přejděte dolů, abyste zobrazili všechny softwarové možnosti, včetně HP Easy Scan a HP Uninstaller.
  Obrazovka Instalovat
 14. Po nainstalování vybraného softwaru klikněte na tlačítko Pokračovat.
 15. Přečtěte si všechny obrazovky nastavení a postupujte podle nich, dokud se nezobrazí obrazovka Povolit tisk.
 16. Kliknutím na tlačítko Přidat tiskárnu vytvořte frontu tiskárny.
  Obrazovka Povolit tisk
 17. V okně Přidat klikněte na název své tiskárny se službou Bonjour jako Typ, klikněte na možnost Použít nebo Tisk pomocí a poté v místní nabídce vyberte název své tiskárny.
  Poznámka:
  Výchozí ovladač je AirPrint. Chcete-li získat přístup ke všem funkcím tiskárny, vyberte název tiskárny HP.
   Výběr názvu tiskárny v okně Přidat
 18. Kliknutím na možnost Přidat přidejte tiskárnu na seznam.
 19. Kliknutím na tlačítko Vytisknout zkušební stránku potvrďte správné nastavení tiskárny.
 20. Po vytištění zkušební stránky klikněte na tlačítko Pokračovat.
Nyní můžete tisknout, kopírovat nebo skenovat.

Nejčastější dotazy

Projděte tyto časté dotazy týkající se nastavení připojení k bezdrátové síti.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...