hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP Deskjet 3540, ENVY 4500  - Černý inkoust netiskne a jiné problémy s kvalitou tisku

Tento dokument je určen pro tiskárny HP Deskjet Ink Advantage 3545, 3546, 3548, ENVY 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508 a 4509 e-All-in-One.
Kvalita vytištěných dokumentů nebo fotografií neodpovídá očekávání. Postupy v tomto dokumentu by měly pomoci v případě výtisků s pruhy nebo vybledlých výtisků, nevytištěného černého či barevného inkoustu, dokumentů s rozmazaným nebo neostrým textem, pruhů inkoustu nebo rozmazaného inkoustu a dalších problémů s kvalitou tisku.
  Poznámka:
Pouze pro operační systémy Windows: Pokud dochází k zpřeházenému, neuspořádanému nebo nesmyslnému textu, neúplným výtiskům, chybějícímu textu nebo grafice, přejděte do části V systému Windows se trvale tisknou stránky zvláštních nebo zpřeházených znaků.
Obrázek : Příklad zpřeházeného, neuspořádaného nebo nesmyslného textu nebo neúplné tiskové úlohy
Obrázek: Zpřeházený nebo nesmyslný text nebo neúplný výtisk
Krok 1: Vyjměte černou inkoustovou kazetu
Pokud jste právě nastavili tiskárnu a všimli jste si, že černý inkoust na výtisku chybí nebo je vybledlý, odeberte černou inkoustovou kazetu a tiskněte pouze s trojbarevnou inkoustovou kazetou. Tak bude moci tiskárna pracovat v režimu jediné kazety, který vytváří kompozitní černou z trojbarevné inkoustové kazety.
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Vyhledejte sloty na levé a pravé straně tiskárny.
  Obrázek : Vyhledejte sloty na stranách tiskárny
  Obrázek: Vyhledejte sloty na stranách tiskárny
 3. Zasuňte prsty do dvou slotů, pak je opatrně zvedněte a otevřete přístupová dvířka kazety. Vozík se přesune do přístupové oblasti kazety. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
 4. Uvolněte kazetu zvednutím víka na slotu kazety a poté jemně zatlačte kryt zpět, dokud se nezastaví.
 5. Zatáhněte za černou kazetu a vyjměte ji ze slotu.
   Obrázek : Vyjměte kazetu
   Obrázek: Vyjměte kazetu.
  1. Zvedněte víko
  2. Opatrně zatlačte víko zpět
  3. Zatáhněte za kazetu
 6. Postavte černou tiskovou kazetu na stranu s tryskami směřujícími nahoru.
  Obrázek : Kazeta s tryskami směřujícími nahoru
  Obrázek: Kazeta s tryskami směřujícími nahoru
 7. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet.
 8. Znovu spusťte tiskovou úlohu.
  • Pokud tiskárna pracuje správně v režimu jediné kazety, nechte černou kazetu odpočinout s tryskami směřujícími nahoru několik hodin nebo přes noc, znovu ji nainstalujte a poté zkuste tisk znovu. Pokud jste spokojeni s kvalitou tisku, můžete řešení ukončit.
  • Pokud tiskárna nefunguje správně ani v režimu s jednou kazetou nebo nejste spokojeni s kvalitou tisku po přeinstalaci černé tiskové kazety, přejděte na následující řešení.
Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu spolehlivost kazet jiných výrobců, ani znovu naplněných kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, nemusí být pomocí kroků v tomto dokumentu problém vyřešen. Chcete-li zkontrolovat pravost tiskových kazet, přejděte na web hp.com/go/anticounterfeit.
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
  Poznámka:
Hrubé zacházení v obchodě nebo během instalace mohou způsobit potíže s kvalitou tisku u nově nainstalovaných inkoustových kazet. Pokud narazíte na tiskové problémy u nově nainstalovaných inkoustových kazet, vyčkejte několik hodin na dokončení postupu automatického servisu a poté zkuste tisk znovu.
Pokud se problém nevyřeší použitím originálních inkoustových kazet HP, pokračujte dalším krokem.
Někdy se potíže s kvalitou tisku vyřeší během doby nečinnosti. Zkuste počkat asi 30 minut a potom znovu spusťte tiskovou úlohu.
Pokud se problém nevyřeší tím, že necháte tiskárnu odpočinout, pokračujte dalším krokem.
Krok 4: Zkontrolujte papír
Pomocí následujících pravidel se ujistěte, zda se používaný papír hodí na příslušnou tiskovou úlohu. Pokud se nehodí, založte do tiskárny vhodný typ papíru.
 • Vložte papír do vstupního zásobníku stranou, na kterou se bude tisknout, dolů. Řada papírů obsahuje strany, které jsou a které nejsou určeny k tisku (například fotografický papír nebo jiná speciální média). Strana určená k tisku je obvykle hladší. Strana, která k tisku určena není, na sobě někdy nese logo výrobce papíru.
 • Nepoužívejte zmačkaný nebo pokrčený papír. Do produktu vkládejte jen čistý a nezmačkaný papír.
  Obrázek : Nepoužívejte zmačkaný papír
  Obrázek: Nepoužívejte zmačkaný papír
 • Používejte pro daný projekt správný typ papíru.
  • Na běžné textové dokumenty stačí obyčejný papír s technologií ColorLok. Papíry s technologií ColorLok představují papíry založené na oborovém standardu, které jsou vhodné pro inkousty HP.
   Obrázek : Obyčejný papír s technologií ColorLok se doporučuje pro tištění textu
  • U dokumentů s podrobným tiskem, například u vysoce kontrastních obrázků či fotografií, dosáhnete nejlepších výsledků s papíry HP Advanced Photo Paper.
  • Některá média nevstřebávají inkoust jako jiná. Pokud se výtisky snadno rozmazávají, zkontrolujte, zda používáte doporučený papír.
 • Fotografické papíry skladujte v původním balení v uzavíratelném plastovém sáčku. Papíry skladujte na rovné ploše na suchém a chladném místě. Až těsně před tiskem založte 10 až 20 listů fotografického papíru a nepoužitý zbytek vraťte do původního obalu.
 • Zkuste použít jiný papír. Zjistíte tak, zda potíže souvisí s papírem.
  Poznámka:
Nevhodný, poškozený nebo nepodporovaný papír může způsobit svislé proužky na výtiscích.
Ukázky svislých a vodorovných proužků na výtisku
Obrázek : Vodorovné proužky na výtisku
Obrázek: Vodorovné proužky na výtisku.
Pokud se na vašich výtiscích objevují vodorovné čáry nebo jiné problémy s kvalitou tisku kromě svislých proužků, přejděte k dalšímu kroku.
Obrázek : Svislé proužky na výtisku
Obrázek: Svislé proužky na výtisku.
Pokud jsou na výtisku svislé proužky, nevyměňujte tiskové kazety. Namísto toho zkontrolujte papír (jak je uvedeno výše v tomto dokumentu) nebo vyhledejte dokument, který se věnuje této záležitosti. Svislé proužky na kopiích odstraníte často vyčištěním skla skeneru.
Po kontrole papíru zkuste znovu tisknout. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.
Krok 5: Zkontrolujte nastavení tisku
Ověřte, zda jsou nastavení tisku vhodná pro vaši tiskovou úlohu.
Pokud se problém nevyřeší tím, že změníte nastavení tisku, pokračujte dalším krokem.
Krok 6: Zkontrolujte přibližnou hladinu inkoustů
Pro kontrolu odhadované hladiny inkoustu v tiskárně přejděte na Hladiny inkoustu na ovládacím panelu tiskárny.
  Poznámka:
Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují pouze odhady za účelem plánování. Pokud se rozsvítí kontrolka upozorňující na malé množství inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.
 1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Domů () a otevřete Výchozí obrazovku.
 2. Stiskněte Šipku dolů (), vyberte Hladiny inkoustu a potom stiskněte OK. Ovládací panel zobrazí odhadované hladiny inkoustu.
   Obrázek : Odhadované hladiny inkoustů
   Obrázek: Odhadované hladiny inkoustů
  1. Indikátor hladiny barevného inkoustu
  2. Indikátor hladiny černého inkoustu
 • Pokud v žádné z kazet není nedostatek na inkoustu, není zatím třeba je měnit. Přejděte k dalšímu kroku a vytiskněte zprávu o kvalitě tisku.
 • Pokud v některé kazetě dochází inkoust, vyměňte ji podle dalšího kroku.
Krok 7: Vyměňte prázdné nebo téměř prázdné inkoustové kazety
Vyměňte všechny prázdné inkoustové kazety nebo inkoustové kazety s nízkou hladinou a zkuste tisk znovu.
Následující video ukazuje postup výměny kazety.
  Poznámka:
V tomto videu je ukázána tiskárna HP ENVY 4500, ale kroky jsou stejné také pro vaši tiskárnu.
Máte-li potíže se zobrazením videa nebo chcete-li zobrazit video v jiné velikosti, kliknutím sem přehrajete video na stránkách YouTube.
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Otevřete víko skeneru.
 3. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám. Vozík se přesune do přístupové oblasti kazety. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
 4. Uvolněte kazetu zvednutím víka na slotu kazety a poté jemně zatlačte kryt zpět, dokud se nezastaví.
 5. Zatáhněte za kazetu a vyjměte ji ze slotu.
   Obrázek : Vyjměte kazetu
   Obrázek: Vyjměte kazetu.
  1. Zvedněte víko
  2. Opatrně zatlačte víko zpět
  3. Zatáhněte za kazetu
 6. Vyjměte novou kazetu z obalu a potom zatažením za poutko sejměte plastovou pásku.
  Obrázek : Odstraňte plastovou pásku
  Obrázek: Odstraňte plastovou pásku
 7. Uchopte kazetu pod mírně zdviženým úhlem, kazetu natočte tak, aby kontakty směřovaly do zadní části tiskárny a poté zasuňte kazetu do prázdného slotu.
 8. Zavřete víko na slotu kazety a zajistěte kazetu na místě.
    Poznámka:
  Do levého slotu vložte barevnou tiskovou kazetu. Do slotu na pravé straně vložte černou kazetu.
   Obrázek : Vložte kazetu
   Obrázek: Vložte kazetu na místo.
  1. Vložte kazetu
  2. Zavřete víko
  3. Barevná kazeta je nalevo a černá kazeta je napravo
 9. Předchozí kroky opakujte i při případné instalaci další kazety.
 10. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet.
 11. Zavřete víko skeneru.
 12. Podle pokynů na ovládacím panelu spusťte zarovnání kazet. Tiskárna zarovná kazety a vytiskne stránku zarovnání.
Vyzkoušejte tisk. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.
 1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte Šipku dolů (), přejděte na položku Nástroje a stiskněte tlačítko OK.
 2. Stisknutím tlačítka se Šipkou dolů () přejděte na položku Zpráva o kvalitě tisku a stiskněte tlačítko OK. Tiskárna vytiskne zkušební stránku.
  Obrázek : Příklad Zprávy o kvalitě tisku bez vad
  Obrázek: Příklad Zprávy o kvalitě tisku bez vad.
Krok 9: Zkontrolujte, zda Zpráva o kvalitě tisku neobsahuje vady
Zkontrolujte diagnostické oblasti zkušební stránky a hledejte případné vady. Vady ve zprávě vám mohou pomoci určit a následně vyřešit problém s kvalitou tisku.
  Obrázek : Diagnostické oblasti zkušební stránky
  Obrázek: Diagnostické oblasti zkušební stránky
 1. Ukázkový text
 2. Zarovnání
 3. Barevné pruhy
Obecně lze říci, že pokud tiskárna a kazety fungují správně, neměly by chybět žádné barevné pruhy, a měly by být jednobarevné, bez pruhů. V černém textu na stránce by neměly být skvrny inkoustu.
V následující tabulce najdete příklady vad, které se mohou objevit v diagnostické zprávě. Následující příklady nejsou vyčerpávající, ale v zásadě představují nejběžnější problémy.
Příklady vad v diagnostické zprávě o kvalitě tisku
Vada
Příklad
Text ve velkém písmu je na jednom konci roztřepený (možný problém s kazetou nebo tiskovou hlavou)
Obrázek: Roztřepený velký text.
Nepravidelně proužkované nebo vybledlé barevné pruhy (možný problém s kazetou nebo tiskovou hlavou)
Obrázek: Proužkované nebo vybledlé barevné pruhy.
Roztřepené barevné pruhy (možný problém s kazetou nebo tiskovou hlavou)
Obrázek: Roztřepené barevné pruhy.
Barevné pruhy jsou narušené jinou barvou (možný problém s kazetou nebo tiskovou hlavou)
Obrázek: Proužkované barevné pruhy.
Barevné bloky mají pravidelné bílé proužky (možný problém s kazetou nebo tiskovou hlavou)
Obrázek: Bílé proužky v barevných pruzích.
Zcela chybějící (černá) barva (možný problém s kazetou nebo tiskovou hlavou)
Obrázek: Chybějící (černá) barva.
Stránka je prázdná nebo téměř prázdná (možný problém s kazetou nebo tiskovou hlavou)
Obrázek: Téměř prázdná stránka.
Zubaté zarovnání (možný problém se zarovnáním)
Obrázek: Zubaté zarovnání.
Krok 10: Vyčistěte inkoustové kazety
Pokud jste nalezli vady ve Zprávě o kvalitě tisku, spusťte automatický nástroj pro vyčištění inkoustových kazet.
  Poznámka:
Chcete-li zabránit problémům, které vyžadují čištění, tiskárnu vždy vypínejte tlačítkem napájení.
 1. Vložte do zásobníku papíru nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte Šipku dolů (), vyberte možnost Nástroje a stiskněte tlačítko OK.
 3. Stiskněte Šipku dolů (), přejděte na Vyčistit tiskovou hlavu a poté stiskněte OK. Tiskárna vyčistí tiskovou hlavu a poté vytiskne zkušební stránku tiskové hlavy.
  Obrázek : Příklad zkušební stránky tiskové hlavy bez vad
  Obrázek: Příklad zkušební stránky tiskové hlavy bez vad
 4. Zkontrolujte kvalitu tisku na zkušební stránce tiskové hlavy.
Krok 11: Zarovnejte tiskárnu
Pro nejlepší kvalitu tisku zarovnejte inkoustové kazety.
 1. Do zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte šipku dolů , vyberte možnost Zarovnat tiskárnu a poté stiskněte tlačítko OK.
  Tiskárna vytiskne zkušební stránku a poté vás vyzve ke skenování stránky.
 3. Stránku se vzorky položte na skleněnou desku skeneru potištěnou stranou dolů. Umístěte ji podle vyrytých vodítek podél skleněné desky.
  Obrázek : Umístění stránky zarovnání na skleněnou desku skeneru
  Obrázek: Umístění stránky zarovnání na skleněnou desku skeneru
 4. Zavřete kryt skeneru a stiskněte tlačítko OK.
Vytiskněte další Zprávu o kvalitě tisku a zkontrolujte stránku.
 • Pokud tento postup vyřešil problém, můžete odstraňování potíží ukončit.
 • Pokud tyto kroky problém nevyřeší a stránka Diagnostiky kvality tisku neobsahuje stopy vodítek ani není rozmazaná, přejděte ke kroku výměna problematické inkoustové kazety.
 • Pokud Zpráva o kvalitě tisku obsahuje stopy vodítek nebo je rozmazaná, pokračujte dalším krokem a vyčistěte oblast kolem inkoustových trysek.
Krok 12: Manuálně vyčistěte prostor okolo inkoustových trysek
Tyto kroky neprovádějte, pokud zkušební stránka nebo výtisku nevykazují rozmazaný text nebo stopy vodítek. Pokud na výtisku vidíte znaky vodítek nebo je výtisk rozmazaný, vyčistěte oblast kolem inkoustových trysek.
Obrázek : Příklad rozmazaného textu
Obrázek: Příklad rozmazaného textu
Obrázek : Příklad textu se stopami vodítek
Obrázek: Příklad textu se stopami vodítek
 1. Připravte si následující materiály:
  • Suché tyčinky s pěnovými houbičkami, hadřík nepouštějící chlupy nebo jiný měkký materiál, který se nerozkládá a nepouští vlákna (hodí se například kávové filtry)
  • Destilovanou, přefiltrovanou nebo v lahvích balenou vodu (voda z vodovodu může obsahovat příměsi, které mohou poškodit inkoustové kazety)
     Upozornění:
   K čištění nepoužívejte čističe povrchů ani alkohol. Mohly by poškodit inkoustovou kazetu nebo tiskárnu.
 2. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.
 3. Otevřete víko skeneru.
 4. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Vozík se přesune do přístupové oblasti inkoustové kazety.
  Obrázek : Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
 5. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík tiskových kazet zastaví a ztichne.
 6. Uvolněte inkoustovou kazetu zvednutím víka na slotu inkoustové kazety a poté jemně zatlačte kryt zpět, dokud se nezastaví.
 7. Zatáhněte za inkoustovou kazetu a vytáhněte ji ze zásuvky.
   Obrázek : Vyjmutí inkoustové kazety
   Obrázek: Vyjměte inkoustovou kazetu.
  1. Zvedněte víko
  2. Opatrně zatlačte víko zpět
  3. Vytáhněte inkoustovou kazetu
    Upozornění:
  Nevyjímejte obě inkoustové kazety současně. Vyjměte a vyčistěte každou inkoustovou kazetu zvlášť. Neponechávejte inkoustovou kazetu mimo tiskárnu déle než 30 minut.
 8. Uchopte inkoustovou kazetu za její strany.
  Obrázek : Uchopte inkoustovou kazetu za její strany
  Obrázek: Uchopte inkoustovou kazetu za její strany.
 9. Prohlédněte kontakty inkoustové kazety, zda nejsou znečištěny inkoustem nebo prachem.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Nedotýkejte se kontaktů ani trysek
  Obrázek: Nedotýkejte se kontaktů ani trysek.
 10. Navlhčete čistou pěnovou houbičku destilovanou vodou a vyždímejte z ní přebytečnou vodu.
 11. Očistěte čelo a okraje okolo prostoru inkoustových trysek pěnovou houbičkou.
    Upozornění:
  Nečistěte panel inkoustových trysek.
   Obrázek : Vyčistěte oblast okolo inkoustových trysek
   Obrázek: Inkoustová tryska a kontakty na inkoustové kazetě.
  1. Panel trysek - nečistěte
  2. Oblast okolo inkoustové trysky - vyčistěte
  3. Kontakty inkoustové kazety - nečistěte
 12. Nechte inkoustovou kazetu venku 10 minut, aby čištěná oblast oschla, nebo ji vysušte jinou pěnovou houbičkou.
 13. Uchopte inkoustovou kazetu pod mírně zdviženým úhlem, natočte ji tak, aby kontakty směřovaly do zadní části tiskárny a poté ji zasuňte do prázdného slotu.
  Obrázek : Znovu vložte inkoustovou kazetu
  Obrázek: Opakovaná instalace inkoustové kazety.
 14. Zavřete víko na slotu inkoustové kazety, a zajistěte ji tak na místě.
  Obrázek : Zavřete víko inkoustové kazety
  Obrázek: Zavřete víko inkoustové kazety.
 15. Opakováním stejného postupu vyčistěte prostor okolo inkoustové trysky další inkoustové kazety.
 16. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
 17. Zavřete víko skeneru.
 18. Pokuste se dokument vytisknout znovu.
Krok 13: Proveďte výměnu problematické inkoustové kazety
Problematickou kazetu vyměňte, pokud vidíte vady ve Zprávě o kvalitě tisku a pokud předchozí kroky problém nevyřešily, a to i v případě, kdy není hladina inkoustu v kazetě nízká. Problémová inkoustová kazeta je ta, která tiskne vadné oblasti ve Zprávě o kvalitě tisku, jak je popsáno výše v tomto dokumentu.
Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku hp.com/go/learnaboutsupplies a přečtěte si informace o omezené záruce vztahující se na váš spotřební materiál.
Následující video ukazuje postup výměny kazety.
  Poznámka:
V tomto videu je ukázána tiskárna HP ENVY 4500, ale kroky jsou stejné také pro vaši tiskárnu.
Máte-li potíže se zobrazením videa nebo chcete-li zobrazit video v jiné velikosti, kliknutím sem přehrajete video na stránkách YouTube.
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Otevřete víko skeneru.
 3. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám. Vozík se přesune do přístupové oblasti kazety. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
 4. Uvolněte kazetu zvednutím víka na slotu kazety a poté jemně zatlačte kryt zpět, dokud se nezastaví.
 5. Zatáhněte za kazetu a vyjměte ji ze slotu.
   Obrázek : Vyjměte kazetu
   Obrázek: Vyjměte kazetu.
  1. Zvedněte víko
  2. Opatrně zatlačte víko zpět
  3. Zatáhněte za kazetu
 6. Vyjměte novou kazetu z obalu a potom zatažením za poutko sejměte plastovou pásku.
  Obrázek : Odstraňte plastovou pásku
  Obrázek: Odstraňte plastovou pásku
 7. Uchopte kazetu pod mírně zdviženým úhlem, kazetu natočte tak, aby kontakty směřovaly do zadní části tiskárny a poté zasuňte kazetu do prázdného slotu.
 8. Zavřete víko na slotu kazety a zajistěte kazetu na místě.
    Poznámka:
  Do levého slotu vložte barevnou tiskovou kazetu. Do slotu na pravé straně vložte černou kazetu.
   Obrázek : Vložte kazetu
   Obrázek: Vložte kazetu na místo.
  1. Vložte kazetu
  2. Zavřete víko
  3. Barevná kazeta je nalevo a černá kazeta je napravo
 9. Předchozí kroky opakujte i při případné instalaci další kazety.
 10. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet.
 11. Zavřete víko skeneru.
 12. Podle pokynů na ovládacím panelu spusťte zarovnání kazet. Tiskárna zarovná kazety a vytiskne stránku zarovnání.
Servis společnosti HP můžete kontaktovat ve všech zemích/oblastech kromě Asie a Tichomoří.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky a problém nebyl vyřešen, zajistěte opravu produktu.
Zjistěte, zda je váš produkt stále v záruce. Pokud ano, přejděte na stránku podpory společnosti HP a naplánujte opravu či výměnu.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
  Poznámka:
Ponechte si ukázku tisku, na které je vidět daný problém. Pokud budou inkoustové kazety, tisková hlava nebo tiskárna vyměněny v rámci záruky, zástupce podpory vás o tuto ukázku tisku požádá. Pokud bude tiskárna vrácena společnosti HP, je třeba zaslat ukázku tisku společně s tiskárnou. Až budete tiskárnu balit, dejte ukázku tisku do výstupního zásobníku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...