hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - Problémy s kvalitou obrazu

Následující témata popisují postup řešení běžných problémů s kvalitou obrazu.
Na vytištěné stránce se objevují bílé nebo barevné pruhy
V cílové tiskárně pravděpodobně dochází toner nebo inkoust. Nasnímáním jiné předlohy do této tiskárny ověřte, zda není zdrojem potíží tiskárna.
Pokud se stejný problém vyskytne i při druhém skenování, zkuste skenovat do jiné tiskárny.
Na skenovacích pruzích uvnitř podavače dokumentů se může nahromadit prach, který může způsobit vznik nečistot na skenovaných snímcích. Na měkký hadřík, který nepouští vlákna, naneste jemný přípravek na čištění skla a vyčistěte skenovací pruhy.
Nasnímané obrázky nejsou rovné
  • Ověřte, že jsou vodítka papíru zarovnána na střed skeneru a že jsou nastavena na šířku vhodnou pro skenované předlohy. Zkontrolujte, zda se vodítka papíru dotýkají okrajů předlohy.
  • Windows: Pomocí funkce Automaticky vyrovnat vyrovnejte obsah, který je deformován ve srovnání s rozměry stránky ve zdrojovém dokumentu. Pomocí funkce Automaticky zjistit velikost vyrovnejte obrazy stránek, které by se při skenování mohly deformovat.
Na nasnímaných obrázcích jsou pruhy nebo škrábance
Informace o čištění skeneru naleznete v příručce v části Péče a údržba.
  • Zkontrolujte, zda jsou předlohy čisté a nepomačkané.
  • Vyčistěte skenovací pruhy.
Naskenovaný obrázek je neostrý
  • Zkontrolujte, zda se v dráze papíru ve skeneru nevyskytují nějaké překážky a zda jsou správně umístěna vodítka šířky papíru. Zkuste znovu provést snímání.
  • Zkontrolujte, zda není dokument rozmazaný.
Nasnímaná předloha je celá černá nebo bílá
  • Předloha pravděpodobně není správně umístěna ve vstupním zásobníku. Zkontrolujte, zda je skenovaná předloha ve vstupním zásobníku umístěna lícem dolů.
  • Systém Windows: Pokud skenujete s černobílým výstupem, ověřte, že není nastaven extrémní práh pro černobílé hodnoty. Nastavení extrémního prahu způsobí, že obraz bude celý bílý nebo černý.
  • OS X: Pokud skenujete snímek textu pomocí aplikace Image Capture, nastavte možnost Korekce obrazu na hodnotu Ruční a pomocí posuvníku Prahová hodnota nastavte požadovanou prahovou hodnotu.
Dolní část nasnímaného obrázku je oříznutá
Ve výchozím nastavení podporuje software pro skenování média s maximální délkou 356 mm.
Zkontrolujte, zda velikost stránky vybraná v softwaru pro skenování (nebo ve vybrané zkratce pro skenování) vyhovuje délce skenovaného dokumentu.
Obrázek nelze zvětšit
Software může nastavovat expozici pro celou oblast skenování namísto jedné malé předlohy. Vyberte a přetáhněte ukazatele kolem oblasti výběru, dokud neuvidíte oblast, kterou chcete skenovat.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...