hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - Potíže s podáváním papíru

Následující témata popisují postup řešení běžných problémů s podáváním papíru.

Uvíznutí nebo šikmé podávání papíru, chyby při podávání nebo podávání více stránek současně

 • Skenování vlhkého papíru může způsobit uvíznutí. Ověřte, že jsou podávané stránky zcela suché (že je toner suchý, na papíru nejsou žádné vlhké látky, jako například lepidlo nebo korekční tekutina).
 • Zkontrolujte, zda jsou všechny válce na svých místech a že jsou uzavřena dvířka válců a poklop podavače dokumentů.
 • Pokud stránky podávané dráhou papíru ve skeneru vypadají zešikmeně, zkontrolujte, zda jsou také obrázky nasnímané v softwaru zešikmené.
 • Stránky pravděpodobně nejsou umístěny správně. Srovnejte je a zarovnejte stoh papíru vodítky na střed.
 • Aby snímání fungovalo správně, musejí se vodítka dotýkat stran stohu papíru. Zajistěte, aby byl stoh papíru rovně a aby byla vodítka přisunutá ke stohu papíru.
 • Vstupní nebo výstupní zásobník možná obsahuje více než maximální počet stránek. Vložte do vstupního zásobníku méně stránek a vyjměte stránky z výstupního zásobníku.
 • Vyčištěním dráhy papíru ve skeneru snížíte možnost chybného podávání. Pokud stále dochází k chybám při podávání, vyčistěte válce. Pokud dochází k chybám při podávání i poté, vyměňte válce.

Ze skeneru se nepodává papír

Znovu vložte stránky do vstupního zásobníku tak, aby se dotýkaly válců.
Poklop na podavači papíru pravděpodobně není řádně zajištěn. Otevřete poklop a poté jej zavřete (silně na něj na obou stranách zatlačte, aby se zavřel pořádně).
Pravděpodobně nastaly potíže s hardwarem skeneru. Postup při otestování skeneru:
 1. Zkontrolujte, zda je zdroj napájení řádně připojen ke skeneru a k elektrické zásuvce nebo k přepěťové ochraně. Zkontrolujte, zda na ovládacím panelu svítí kontrolka LED napájení a ověřte tak funkčnost napájecího zdroje.
 2. Pokud je zdroj napájení připojen k přepěťové ochraně, zkontrolujte, zda je přepěťová ochrana zapojena do zásuvky a zda je zapnutá.
 3. Vypněte skener stiskem tlačítka napájení , odpojte od skeneru napájecí zdroj a poté vypněte počítač, ke kterému je skener připojen. Počkejte 30 sekund, znovu připojte zdroj napájení ke skeneru, stiskněte tlačítko napájení na skeneru a poté zapněte počítač.
 4. Zkuste provést opakované snímání.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...