hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - Potíže s napájením

Následující témata popisují postup řešení potíží s napájením skeneru.

Zkontrolujte, zda je zapojené napájení skeneru

Napájecí kabel propojuje skener s napájecí zásuvkou.
 • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojen do skeneru a do elektrické zásuvky a zda je tato zásuvka pod proudem.
 • Pokud je napájecí kabel připojen do přepěťového chrániče, zkontrolujte, zda je tento přepěťový chránič zapojen do elektrické zásuvky a že je zapnutý.
 • Zkontrolujte, zda je skener napájen proudem.
  • Zkontrolujte, zda svítí kontrolka LED napájení na ovládacím panelu.
  • Pokud kontrolka LED napájení nesvítí, zkontrolujte napájení zásuvky nebo přepěťové ochrany, do které je napájecí zdroj zapojen.
  • Pokud jsou zásuvka nebo přepěťová ochrana napájené, ale kontrolka LED napájení přesto nesvítí, je zdroj napájení pravděpodobně vadný. Pokud potřebujete pomoc, navštivte adresu www.hp.com/go/sj2000s1, www.hp.com/go/sj3000s3, www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3.

Skener se nedaří zapnout

Pokud se skener po stisknutí tlačítka napájení nezapne, zkontrolujte následující:
 • Skener může být odpojen. Zkontrolujte, zda není napájecí kabel odpojen od skeneru nebo od zdroje napájení.
 • Pravděpodobně nefunguje napájecí kabel.
  • Zkontrolujte, zda svítí kontrolka LED napájení na ovládacím panelu.
  • Pokud kontrolka LED napájení nesvítí, zkontrolujte napájení zásuvky nebo přepěťové ochrany, do které je napájecí zdroj zapojen.
  • Pokud jsou zásuvka nebo přepěťová ochrana napájené, ale kontrolka LED napájení přesto nesvítí, je zdroj napájení pravděpodobně vadný. Pokud potřebujete pomoc, navštivte adresu www.hp.com/go/sj2000s1, www.hp.com/go/sj3000s3, www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3.

Skener přerušil činnost nebo se vypnul

Pokud skener přestane snímat, postupujte podle těchto pokynů. Po každém kroku zkuste zahájit snímání a zjistěte, zda skener funguje. Pokud problém přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.
 1. Pravděpodobně je uvolněný některý kabel. Zkontrolujte, zda jsou kabel USB i zdroj napájení správně připojeny.
  Použijte kabel, který byl dodán se skenerem. Jiný kabel USB nemusí být se skenerem kompatibilní.
 2. Zkontrolujte, zda je skener napájen proudem.
  1. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka LED napájení na ovládacím panelu.
  2. Pokud kontrolka LED napájení nesvítí, zkontrolujte napájení zásuvky nebo přepěťové ochrany, do které je napájecí zdroj zapojen.
  3. Pokud jsou zásuvka nebo přepěťová ochrana napájené, ale kontrolka LED napájení přesto nesvítí, odpojte napájecí kabel od napájecího zdroje, vyčkejte 30 sekund a poté jej připojte zpět.
  4. Pokud problém není vyřešen, napájecí zdroj je pravděpodobně vadný. Pokud potřebujete pomoc, navštivte adresu www.hp.com/go/sj2000s1, www.hp.com/go/sj3000s3, www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3.
 3. Znovu spusťte počítač.
 4. Windows: V počítači otevřete nabídku Ovládací panely a pomocí funkce Přidat/Odebrat (v systému Vista, Windows 7 a Windows 8 pomocí funkce Programy a funkce) odinstalujte následující aplikace:
  • HP ScanJet Pro 2000 s1 nebo 3000 s3
  • HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 nebo 7000 s3
  • Ovladač ISIS skeneru HP ScanJet Pro 3000 s3
  • HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 nebo ovladač ISIS 7000 s3
  • Plugin HP ScanJet
  • HP Scan
  • HP Smart Document Scan Software
 5. Jedním z následujících způsobů aplikace znovu nainstalujte:
  • Znovu připojte kabel USB a napájecí zdroj ke skeneru a poté zapněte skener stisknutím tlačítka napájení . Znovu nainstalujte software a ovladače HP ScanJet Pro 2000 s1 nebo HP ScanJet 3000 s3.
  • Pomocí disku CD se softwarem HP pro skenování dodaného se skenerem software přeinstalujte.

Skener se vypíná

Ve výchozím nastavení přejde skener do režimu spánku po 15 minutách nečinnosti a po dvou hodinách nečinnosti se automaticky vypne, aby šetřil energii.
Windows: Výchozí nastavení změníte následujícím způsobem:
 1. Spusťte nástroj HP Scanner Tools Utility.
 2. Klikněte na kartu Nastavení a poté vyberte požadované nastavení režimu spánku a automatického vypnutí.
  • Dobu nečinnosti, po které skener přejde do režimu spánku, určíte výběrem možnosti 15 minut nebo 59 minut z rozevíracího seznamu Režim spánku: Uvést skener do režimu spánku po:.
  • Dobu nečinnosti, po které se skener automaticky vypne, určíte výběrem požadované možnosti (1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny nebo 8 hodin) z rozevíracího seznamu Automatické vypnutí: Vypnout skener po:.
OS X: Výchozí nastavení lze změnit v aplikaci HP Utility.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...