hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP OfficeJet Pro 6900  - Chyba „Uvíznutí vozíku"

Tento dokument se týká tiskáren HP OfficeJet 6950, 6951, 6954, 6956, 6958, 6962, OfficeJet Pro 6960, 6968, 6970, 6974, 6975 a 6978 All-in-One.
Vozík, který drží inkoustové kazety, uvízne v tiskárně a na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva Uvíznutí vozíku. Je možné, že předtím došlo k uvíznutí papíru.
  Poznámka:
K provedení těchto kroků budete možná potřebovat svítilnu.
Obrázek : Svítilna
Obrázek: Svítilna
Krok 1: Odstraňte uvíznutý papír z tiskárny
K uvíznutí papíru může v tiskárně dojít na několika místech. Pokud nemůžete najít uvíznutý papír v jedné oblasti, přejděte k další oblasti, dokud uvíznutí nenaleznete.
Jestliže jste zkontrolovali a odstranili uvíznutý papír ze všech oblastí tiskárny a chyba přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.
Krok 2: Zkontrolujte, zda se vozík kazet může volně pohybovat
Ujistěte se, že se vozík volně pohybuje po celé šířce tiskárny.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
  Obrázek : Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
 4. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 5. Odpojte napájecí kabel od zdroje napájení nebo elektrické zásuvky.
    Varování:
  Chcete-li přesunout vozík kazet ručně a resetovat mechanismus podávání papíru bez rizika úrazu elektrickým proudem, musíte odpojit napájecí kabel.
 6. Pomocí svítilny zkontrolujte, zda vozík neblokuje papír nebo předměty. Pokud ano, veškerý nalezený papír nebo předměty vyjměte.
    Upozornění:
  Pokud se papír při vytahování z válečků potrhá, zkontrolujte, zda mezi válečky a kolečky uvnitř tiskárny nezůstaly zbytky papíru. Zůstanou-li v tiskárně útržky papíru, může dojít k dalšímu uvíznutí.
 7. Sáhněte dovnitř tiskárny skrze přístupová dvířka inkoustových kazet a poté ručně přesuňte vozík kazet.
  • Pokud je vozík kazet zaseknutý na pravé straně tiskárny, přesuňte jej na levou stranu tiskárny.
  • Pokud je vozík kazet zaseknutý na levé straně tiskárny, přesuňte jej na pravou stranu tiskárny.
  • Pokud je vozík kazet zaseknutý ve středu tiskárny, přesuňte jej na pravou stranu tiskárny.
 8. Odstraňte veškerý uvolněný papír nebo překážky, které jste nalezli.
 9. Ověřte, že se vozík kazet může volně pohybovat po celé šířce tiskárny. Pevně zatlačte vozík na levou stranu tiskárny a poté na pravou stranu.
 10. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
 11. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 12. Zapojte napájecí kabel zpět do zdroje napájení nebo elektrické zásuvky.
 13. Zapněte tiskárnu.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 3: Zkontrolujte, zda jsou inkoustové kazety správně vloženy
Nesprávně vložené nebo instalované kazety mohou způsobit, že tiskárna ohlásí chybu uvíznutí vozíku kazety. Zkontrolujte, zda jsou inkoustové kazety správně usazené ve vozíku a pak přejetím prstem podél horní části inkoustových kazet ověřte, zda žádné z nich nevyčnívají výše než ostatní.
 1. Zapněte tiskárnu.
 2. Zasuňte prsty do slotu v levé části tiskárny a zvednutím otevřete přístupová dvířka kazety.
  Vozík se přemístí na levou stranu tiskárny.
    Poznámka:
  Pokud je otevřené víko skeneru, neotevřou se přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
 4. Prstem přejeďte podél horní části inkoustových kazet a ověřte, zda jsou všechny kazety řádně usazeny ve vozíku. Zatlačte na inkoustovou kazetu, která případně vyčnívá, a pevně ji zaklapněte do slotu.
  Obrázek : Zatlačení inkoustové kazety, která není usazena na místě
  Kazetu znovu vložíte zatlačením směrem dolů
 5. Pokud inkoustová kazeta nezapadne na své místo, vyjměte ji z vozíku.
 6. Jemně ohněte páčku směrem od inkoustové kazety.
    Upozornění:
  Páčku neohýbejte o více než přibližně 1,27 cm. Posunutí páčky příliš daleko může inkoustovou kazetu poškodit nebo způsobit ulomení páčky.
   Obrázek : Jemné ohnutí páčky směrem od inkoustové kazety
   Jemně ohněte páčku směrem od inkoustové kazety
  1. Ohněte páčku směrem od kazety
  2. Páčku neohýbejte o více než 1,27 cm
 7. Vložte inkoustovou kazetu znovu do vozíku, až zaklapne na místo, a poté zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Zavřete přístupová dvířka kazet
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 4: Zapojte tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi
Zapojte tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi a zkontrolujte, zda zdroj napájení funguje správně.
 1. Odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 2. Odpojte napájecí kabel od prodlužovacího kabelu nebo přepěťové ochrany.
 3. Připojte napájecí kabel přímo do zásuvky.
 4. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 5. Zapněte tiskárnu.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 5: Resetujte tiskárnu
Resetováním tiskárny můžete vymazat chyby uvíznutí vozíku.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 4. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 5. Počkejte alespoň 60 sekund.
 6. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
    Poznámka:
  Společnost HP doporučuje připojit napájecí kabel tiskárny přímo do zásuvky.
 7. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 8. Zapněte tiskárnu, pokud se nezapne automaticky.
  Tiskárna může procházet fází zahřívání. Kontrolky tiskárny mohou blikat a vozík se může posunovat.
 9. Před pokračováním počkejte, až proběhne fáze zahřívání a tiskárna zůstane v klidu a ztichne.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 6: Předejte tiskárnu do servisu
Jestliže výše uvedené kroky řešení problém nevyřešily, zajistěte opravu tiskárny.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je produkt stále v záruce, přejděte na webové stránky pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...