hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP DeskJet 3700 - Zobrazuje se chyba „E4" (uvíznutí papíru)

Tento dokument je určen pro následující tiskárny HP:
Tiskárna HP DeskJet 3720 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 3721 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 3722 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 3730 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 3732 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 3733 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 3735 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 3752 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 3755 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 3758 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet Ink Advantage 3775 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet Ink Advantage 3776 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet Ink Advantage 3778 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet Ink Advantage 3785 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet Ink Advantage 3786 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet Ink Advantage 3787 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet Ink Advantage 3788 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet Ink Advantage 3789 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet Ink Advantage 3790 All-in-One
Během tisku tiskárna přestane podávat stránky a na ovládacím panelu se střídavě zobrazují znaky E a 4. Bliká ikona Chyba , ikona Chyba papíru a kontrolka Pokračovat. Znamená to, že papír mohl uvíznout uvnitř tiskárny.
  Poznámka:
Uvíznutí papíru mohou být skutečná nebo falešná. Tiskárna může hlásit uvíznutí papíru, i když k němu nedošlo. Následující kroky platí pro skutečná i falešná uvíznutí papíru.
  Obrázek : Ovládací panel s chybou uvíznutí papíru
  Ovládací panel s chybou uvíznutí papíru
 1. Ikona Chyba papíru
 2. Ikona Chyba
 3. Střídá se E a 4
 4. Kontrolka Pokračovat
Krok 1: Odstraňte veškerý papír ze vstupního zásobníku
Z oblasti vstupního zásobníku vyjměte veškerý volný a uvíznutý papír.
  Upozornění:
Než vyndáte papír či předměty z jiných oblastí tiskárny, odstraňte nejprve veškerý papír či předměty ze vstupního zásobníku. Pokud se vstupní zásobník nevyčistí jako první, může dojít k poškození tiskárny.
K provedení těchto kroků budete potřebovat svítilnu.
Obrázek : Svítilna
 Svítilna
 1. Vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku, včetně uvolněného a uvíznutého papíru.
 2. Pomocí svítilny zkontrolujte, zda oblast vstupního zásobníku neobsahuje uvíznutý papír nebo předměty. Pokud ano, veškerý nalezený papír nebo předměty vyjměte.
  Abyste se vyhnuli přetržení celého listu, tahejte za papír oběma rukama.
    Poznámka:
  Kryt vstupního zásobníku brání tomu, aby papíru do cesty napadaly nežádoucí nečistoty, což by vedlo k uvíznutí papíru. Kryt vstupního zásobníku neodstraňujte.
  Obrázek : Odstranění uvíznutého papíru z oblasti vstupního zásobníku
   Odstranění uvíznutého papíru ze vstupního zásobníku
 3. Stiskněte tlačítko Storno.
  Tiskárna se pokouší automaticky odstranit uvíznutý papír.
Po vyndání všech papírů nebo předmětů z oblasti vstupního zásobníku pokračujte dalším krokem a odstraňte veškerý další uvíznutý papír z výstupního zásobníku.
Krok 2: Odstraňte veškerý uvíznutý papír z výstupního zásobníku
Odstraňte veškerý uvolněný nebo uvíznutý papír, který je přístupný z výstupního zásobníku.
Pomocí svítilny zkontrolujte, zda oblast výstupního zásobníku neobsahuje uvíznutý papír nebo předměty. Pokud ano, veškerý nalezený papír nebo předměty vyjměte.
Abyste se vyhnuli přetržení celého listu, tahejte za papír oběma rukama.
Obrázek : Odstranění uvíznutého papíru z oblasti výstupního zásobníku
Odstranění veškerého uvíznutého papíru z výstupního zásobníku
Po vyndání uvíznutého papíru či předmětu z výstupního zásobníku pokračujte dalším krokem. Odstraňte uvíznutý papír z přístupové oblasti inkoustových kazet.
Krok 3: Odstraňte uvíznutý papír z přístupové oblasti inkoustové kazety
Odstraňte veškerý uvolněný nebo uvíznutý papír, ke kterému se dostanete, z přístupové oblasti inkoustových kazet a přesvědčte se, jestli se vozík může volně pohybovat.
 1. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Obrázek : Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely od zadní části tiskárny.
    Varování:
  Chcete-li přesunout vozík kazet ručně a resetovat mechanismus podávání papíru bez rizika úrazu elektrickým proudem, musíte odpojit napájecí kabel.
 4. Pomocí svítilny zkontrolujte, zda přístupová oblast inkoustové kazety neobsahuje papír nebo předměty. Pokud ano, veškerý nalezený papír nebo předměty vyjměte.
  Abyste se vyhnuli přetržení celého listu, tahejte za papír oběma rukama.
  Obrázek : Odstranění uvíznutého papíru z přístupové oblasti inkoustové kazety
  Odstranění uvíznutého papíru z přístupové oblasti inkoustové kazety
 5. Silně zatlačte vozík doprava a poté odstraňte veškerý papír nebo předměty blokující dráhu vozíku.
 6. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavření přístupových dvířek inkoustových kazet
  Zavření přístupových dvířek inkoustových kazet
 7. Znovu připojte napájecí kabel a veškeré další kabely a zapněte tiskárnu.
 8. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 9. Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Krok 4: Resetujte tiskárnu
Tiskárna může někdy zobrazit chybovou zprávu i poté, co byl problém vyřešen. Vymažte chybu resetováním tiskárny.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 4. Počkejte alespoň 10 sekund.
 5. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 6. Zapněte tiskárnu, pokud se nezapne automaticky.
  Tiskárna může procházet fází zahřívání. Kontrolky tiskárny mohou blikat a kazeta se může posunovat.
 7. Před pokračováním počkejte, až proběhne fáze zahřívání a tiskárna zůstane v klidu a potichu.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 5: Ručně vyčistěte podávací válečky papíru
Na podávacích válečcích papíru se může hromadit prach, vlákna papíru a jiné nečistoty a způsobit uvíznutí papíru a problémy s jeho podáváním. Vyčistěte válečky uvnitř tiskárny a poté zkuste znovu tisknout.
 1. Připravte si následující materiály:
  • Dlouhý tampón nepouštějící vlákna
  • Destilovanou, filtrovanou nebo balenou vodu (voda z vodovodu může tiskárnu poškodit)
 2. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely.
 3. Zvedněte vstupní zásobník a nástavec vstupního zásobníku.
  Obrázek : Zavření vstupního zásobníku a nástavce vstupního zásobníku
  Zavření vstupního zásobníku a nástavce vstupního zásobníku
 4. Zvedněte a podržte kryt vstupního zásobníku.
    Poznámka:
  Kryt vstupního zásobníku neodstraňujte. Kryt vstupního zásobníku brání tomu, aby papíru do cesty napadaly nežádoucí nečistoty, což by vedlo k uvíznutí papíru.
 5. Podívejte se směrem dolů otevřeným vstupním zásobníkem a vyhledejte šedé podávací válečky papíru. K osvětlení oblasti můžete potřebovat baterku.
  Obrázek : Podávací válečky papíru
  Podávací válečky papíru
 6. Lehce navlhčete tampón vodou a přebytečnou tekutinu z tampónu vymačkejte.
 7. Zatlačte tampón proti válečkům a poté jimi prsty otáčejte směrem nahoru. K odstranění prachu nebo usazené špíny použijte mírný tlak.
 8. Uvolněte kryt vstupního zásobníku.
 9. Nechte válečky úplně vyschnout (po dobu asi 10 minut).
 10. Znovu připojte napájecí kabel a veškeré další kabely a zapněte tiskárnu.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je produkt stále v záruce, přejděte na webové stránky pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...