hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP OfficeJet 250, 7740  - Bezdrátové nastavení tiskárny (OS X)

Tento dokument je určen pro širokoformátové tiskárny HP OfficeJet 250, 250C, 252, 252C a 258 Mobile a OfficeJet Pro 7740 a počítače Mac se systémem OS X.
Chcete-li nastavit tiskárnu HP v bezdrátové síti (Wi-Fi), připojte tiskárnu k bezdrátové síti, nainstalujte ovladač tiskárny a software z webu HP. Po zobrazení výzvy během instalace vyberte jako typ připojení Bezdrátové.

Krok 1: Připravte se na instalaci

Před nastavením tiskárny v bezdrátové síti získejte název a heslo sítě a zapněte směrovač, tiskárnu a počítač.
Poznámka:
Pokud potřebujete zjistit heslo k síti, přejděte k části Zjištění hesla WEP, WPA, WPA2 hesla k bezdrátové síti (Mac).
 1. Připravte si následující položky:
  • Název sítě: Název sítě odpovídá identifikátoru SSID (Service Set Identifier).
  • Síťové heslo: Heslem se rozumí také bezpečnostní heslo WEP nebo WPA.
  • Počítač připojený k bezdrátové síti
  • Přístup k internetu: Společnost HP doporučuje při stahování softwaru, používání Webových služeb a získávání aktualizací tiskárny širokopásmový přístup k internetu, například kabel nebo DSL.
 2. Ujistěte se, že jsou směrovač a počítač zapnuty a že je počítač připojen ke stejné bezdrátové síti, ke které chcete připojit tiskárnu. Zapněte tiskárnu a umístěte ji do blízkosti počítače na takové místo, aby byla během procesu nastavení v dosahu signálu směrovače.
 3. Odpojte od tiskárny USB kabel nebo ethernetový kabel, je-li připojený.

Krok 2: Připojte se k bezdrátové síti

Tiskárnu k síti připojíte pomocí Průvodce instalací bezdrátové sítě, takže instalační program HP dokáže tiskárnu při instalaci najít.
 1. Na ovládacím panelu tiskárny potažením prstem dolů otevřete panel nástrojů a poté stiskněte ikonu Bezdrátová síť.
 2. Stiskněte ikonu Nastavení.
 3. Stiskněte tlačítko Bezdrátové nastavení a poté stiskněte možnost Průvodce instalací bezdrátové sítě.
  Příklad nabídky Bezdrátové nastavení
 4. V seznamu dostupných sítí stiskněte název vaší sítě a poté stiskněte tlačítko OK.
  Příklad názvů sítí
 5. Pokud se v seznamu nezobrazuje název vaší sítě, stiskněte možnost Zadat nový název sítě a poté podle pokynů na obrazovce zadejte název vaší sítě.
 6. Při zobrazení výzvy zadejte klíč WEP nebo WPA (síťové heslo) a poté stiskněte tlačítko Hotovo.
  Zobrazí se obrazovka se shrnutím.
 7. Stisknutím tlačítka OK se vrátíte na výchozí obrazovku.
  Poznámka:
  Pokud se zobrazí zpráva o chybě připojení, ujistěte se, zda jste zadali správně název sítě a heslo (je třeba rozlišovat velká a malá písmena). Postupujte podle pokynů a zadejte údaje znovu.

Krok 3: Stažení a instalace ovladače

Do počítače, ze kterého chcete tisknout, nainstalujte software HP, který vás provede nastavením bezdrátové sítě.
 1. Zapněte tiskárnu.
 2. Pokud byla tiskárna již dříve připojena k počítači kabelem USB, odpojte kabel USB od počítače a tiskárny.
 3. Přejděte na adresu 123.hp.com/OJ250 (u mobilních tiskáren HP OfficeJet 250) nebo na adresu 123.hp.com/OJ7740 (u širokoformátové tiskárny HP OfficeJet Pro 7740).
 4. V případě potřeby vyberte z nabídky číslo svého modelu, klikněte na tlačítko Začít a poté na tlačítko Stáhnout.
 5. Dvakrát klikněte na soubor s textem HP Easy Start v názvu na liště stahování prohlížeče nebo ve složce Stažené soubory.
  Poznámka:
  Pokud se software Easy Start neotevře automaticky, dvakrát klikněte na druhý soubor s textem HP Easy Start v názvu ve složce Stažené soubory.
 6. Při přípravě a připojení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce.
 7. Na obrazovce Instalace přejděte dolů na seznam dostupného softwaru a vyberte možnost HP Easy Scan, pokud má vaše tiskárna skener.
 8. Na obrazovce Povolit tisk klikněte na tlačítko Přidat tiskárnu.
  Otevře se okno Přidat.
 9. Klikněte na název tiskárny, poté na nabídku Použít, vyberte název tiskárny v místní nabídce a pak klikněte na tlačítko Přidat.
  Obrázek : Výběr názvu tiskárny v okně Přidat
  Příklad výběru názvu tiskárny v okně Přidat
 10. Dokončete instalaci softwaru podle pokynů na obrazovce.

Často kladené dotazy

Přečtěte si tento seznam nejčastějších dotazů o instalaci a nastavení bezdrátové tiskárny HP.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...