solution Contentsolution Content

Tiskárny HP LaserJet Pro  - tiskárna je při tisku s připojením k síti ve stavu „Offline" (Windows)

Problém

Stav tiskárny v počítači je „Offline“ a v systému Windows nelze tisknout na tiskárně HP LaserJet Pro připojené k síti. U tiskáren připojených kabelem USB si přečtěte článek Při pokusu o tisk pomocí síťového připojení v systému Windows je tiskárna ve stavu „Offline“ .
Poznámka:
Stav „Offline“ obvykle označuje, že počítač nemůže komunikovat s tiskárnou, protože je vypnutá, je odpojen síťový kabel nebo je v tiskárně zapnutý režim Používat tiskárnu offline.
Může také docházet k následujícím stavům:
 • Tiskárna nereaguje.
 • Ikona tiskárny indikuje režim offline nebo je šedá
 • Nelze nalézt tiskárny nebo další zařízení v síti
 • Je vypnuté sdílení souborů a tiskáren
 • Adresa IP síťového portu se změnila nebo byla resetována
 • Po přechodu do režimu spánku síť ztrácí spojení s tiskárnou
V nabídce Zařízení a tiskárny je uveden stav tiskárny „Offline“
Obrázek : V nabídce Zařízení a tiskárny je uveden stav tiskárny „Offline“

Řešení

Krok 1: Resetujte napájení a zkontrolujte připojení

Resetování napájení tiskárny je rychlý způsob, jak obnovit systém tisku a připravit se na další řešení potíží v případě potřeby.
 1. Je-li tiskárna vypnutá, zapněte ji a poté zkontrolujte stav tiskárny:
  • Pokud tiskárna spustí tiskové úlohy v tiskové frontě, provádí tiskárna čištění tiskových úloh ve frontě a je online. Řešení potíží můžete ukončit.
  • Pokud počítač stále u tiskárny zobrazuje stav offline, pokračujte k dalšímu kroku.
 2. Zapněte tiskárnu, odpojte napájecí kabel od tiskárny, odpojte napájecí kabel tiskárny z elektrické zásuvky a počkejte alespoň 60 sekund.
 3. Zkontrolujte, zda je síťový kabel řádně připojen a není poškozen.
 4. Zkontrolujte, zda jsou ke směrovači nebo přepínači řádně připojeny všechny kabely.
 5. Restartujte notebook nebo tablet a počkejte, až se restartuje.
 6. Znovu připojte napájecí kabel k zadní části tiskárny a poté zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
 7. Pokud se tiskárna nezapne sama, stiskněte tlačítko napájení.
 8. Vyzkoušejte tisk.
  • Pokud můžete tisknout, je tiskárna znovu online. Pokud se tiskárna později při tisku znovu přepne do stavu offline, pokračujte dalším krokem.
  • Pokud tiskárna zůstane v režimu offline nebo nemůže tisknout, pokračujte dalším krokem.

Krok 2: Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti

 1. U bezdrátových připojení se ujistěte, že je v notebooku nebo tabletu zapnutá síť Wi-Fi a zkontrolujte, zda jste připojeni ke správné bezdrátové síti (SSID).
 2. Vytiskněte konfigurační stránku nebo souhrnné informace o síti a ujistěte se, že tiskárna má platnou IP adresu.
 3. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu tiskárny přesně tak, jak je uvedena na konfigurační stránce, stiskněte klávesu Enter a poté vyberte možnost Pokračovat na tuto webovou stránku….
  • Pokud se spustí integrovaný webový server (EWS), tiskárna je připojena k síti. Přejděte ke kroku 3: Zaškrtněte nastavení „Používat tiskárnu offline“.
  • Pokud se integrovaný webový server (EWS) nespustí, pokračujte dalším krokem.
 4. Ověřte síťovou komunikaci tím, že pomocí příkazového řádku zadáte příkaz ping v síti.
  1. Klikněte na tlačítko Start, vyberte možnost Spustit a poté zadáním příkazu cmd spusťte příkazový řádek.
  2. Zadejte příkaz ping následovaný IP adresou tiskárny.
   • Pokud tiskárna v časovém limitu odpoví, síť funguje. Přejděte ke kroku 3: Zaškrtněte nastavení „Používat tiskárnu offline“.
   • Jestliže se provedení příkazu ping nezdaří nebo příkaz vrací hlášení „Vypršel časový limit žádosti“, tiskárna není připojena k síti. Přečtěte si některý z následujících dokumentů týkajících se řešení potíží se sítí:
Poznámka:
Pokud dochází k občasné ztrátě připojení k síti, aktualizujte firmware tiskárny. Pokyny pro aktualizaci firmwaru tiskáren HP LaserJet Pro naleznete na stránce Aktualizace firmwaru.

Krok 3: Zaškrtněte nastavení „Používat tiskárnu offline“

Ujistěte se, že tisková fronta tiskárny není nastavena na tisk offline.
 1. Otevřete Zařízení a tiskárny.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu a vyberte možnost Zobrazit, co se tiskne.
 3. Vyberte možnost Tiskárna a poté zrušte případná zaškrtnutí políčka vedle možností Pozastavit tisk nebo Používat tiskárnu offline.
  Obrázek : Zapnuté nastavení „Používat tiskárnu offline“
 4. Pokud jste zrušili zaškrtnutí, pokuste se tisknout.
  • Pokud můžete tisknout, je tiskárna znovu online. Pokud se při pozdějším pokusu o tisk tiskárna znovu přepne do režimu offline, pokračujte dalším krokem.
  • Jestliže tiskárna nemůže tisknout a zůstane offline, pokračujte následujícím krokem.

Krok 4: Ujistěte se, že nebyla nedávno změněna nastavení Wi-Fi

Pokud notebook nebo tablet používá systém Windows 8 a nastavení připojení bylo nedávno změněno ze soukromé na veřejnou síť a poté přepnuto zpět na soukromou síť, může se jednat o známý problém.
Chcete-li obnovit automatické zjišťování tiskáren a dalších zařízení v síti, přejděte k článku V systému Windows 8 nelze po změně sítě z veřejné na soukromou najít síťovou tiskárnu, postupujte podle pokynů a poté zkuste tisknout.
 • Pokud tím byl problém odstraněn, není třeba v řešení potíží pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Krok 5: Použijte nástroj HP Print and Scan Doctor

Společnost HP poskytuje bezplatný nástroj HP Print and Scan Doctor, který slouží k diagnostice a řešení problémů s tiskem.
Stáhněte a spusťte nástroj HP Print and Scan Doctor, který rychle a automaticky provede několik úkonů s cílem odstranit tento problém.
 • Pokud tím byl problém odstraněn, není třeba v řešení potíží pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Krok 6: Resetujte výchozí tiskový ovladač

Mohlo dojít ke změně výchozího ovladače tisku. Abyste mohli pokračovat v tisku, změňte výchozí tiskový ovladač na původně nainstalovaný ovladač.
 1. Otevřete Zařízení a tiskárny.
 2. Vyhledejte původní tiskový ovladač, který jste dříve nainstalovali.
 3. Zkontrolujte, zda je vybraný jako výchozí ovladač, který je zeleně zaškrtnutý.
  Poznámka:
  Tiskový ovladač by měl mít název vaší tiskárny a obrázek tiskárny by neměl být šedý.
  Obrázek : Výběr výchozí tiskárny v nabídce Zařízení a tiskárny
 4. Pokud není tiskárna vybrána jako výchozí, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte možnost Nastavit jako výchozí tiskárnu.
 5. Vyzkoušejte tisk.
  • Pokud tím byl problém odstraněn, není třeba v řešení potíží pokračovat.
  • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Krok 7: Zkontrolujte, zda je vybrán správný port

Pokud ovladač používá nesprávný komunikační port, nelze navázat spojení a tiskárna zůstane v režimu offline.
 1. Otevřete Zařízení a tiskárny.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na název tiskárny a pak vyberte možnost Vlastnosti tiskárny.
 3. Vyberte kartu Porty.
 4. Ujistěte se, že vybrané porty a popisy odpovídají typu připojení používanému tiskárnou.
  • Ujistěte se, že popis typu portu obsahuje síť nebo IP adresu.
  • Pokud vidíte více položek seznamu pro stejný typ portu, změňte výběr na jiný port.
  Obrázek : Volba portu pro připojení k síti
 5. Vyberte možnost Konfigurovat Porta ujistěte se, že IP adresa tiskárny odpovídá IP adrese portu.
  • Je-li vybraný port WSD, přejděte ke kroku 9: Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač nebo software.
  • Jestliže je vybraným portem síťový port (název tiskárny nebo IP adresa), pokračujte ke kroku 8: Resetujte nastavení ovladače v systému Windows.
  • Je-li vybraný port typu IP, zkontrolujte, že se IP adresa shoduje s IP adresou tiskárny. Pokud ne, upravte název tiskárny nebo pole s IP adresou a klikněte na tlačítko OK.
 6. Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.
 7. Vyzkoušejte tisk.
  • Pokud tím byl problém odstraněn, není třeba v řešení potíží pokračovat.
  • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Krok 8: Resetujte nastavení ovladače v systému Windows

 1. Otevřete Zařízení a tiskárny.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na název tiskárny a poté vyberte příkaz Odebrat zařízení.
 3. Klikněte na tlačítko Ano a poté počkejte na odebrání zařízení.
 4. Vyberte možnost Přidat tiskárnu a vytvořte novou instanci ovladače. Podrobné pokyny najdete v článku Instalace ovladače tiskárny HP, která je součástí sítě systému Windows .
 5. Vyzkoušejte tisk.
  • Pokud tím byl problém odstraněn, není třeba v řešení potíží pokračovat.
  • Pokud problém přetrvává nebo chcete-li využívat pokročilejší funkce, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 9: Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač nebo software.

 1. Klikněte na tlačítko Přidat nebo odebrat programy.
 2. V seznamu vyhledejte software pro tiskárny HP a odinstalujte ho.
 3. Restartujte počítač.
 4. Stáhněte nejnovější ovladač tiskárny HP nebo software z adresy www.hp.com/support.
  Poznámka:
  Můžete také přeinstalovat software z disku CD dodávaného s tiskárnou.
 5. Po výzvě instalačního programu připojte zpět síťový kabel.
 6. Vyzkoušejte tisk.
Poznámka:
Pokud problém přetrvává a používáte software HP s kompletními funkcemi, pravděpodobně dochází k potížím s kompatibilitou. Zkuste nainstalovat základní ovladač nebo ovladač PCL6 z webu HP.com (pokud je k dispozici).

Krok 10: Zkuste připojit tiskárnu k jinému počítači

Pokud máte přístup k jinému počítači, nainstalujte základní ovladač ze stránek společnosti HP, připojte tiskárnu pomocí stejného typu připojení a zkuste tisknout.

Kompatibilní tiskárny

Tento dokument platí pro novější tiskárny HP LaserJet Pro. NEPLATÍ pro modely M125–M128 ani M176–M177.


Další možnosti podpory