hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP Officejet, Deskjet 4600  - černý inkoust netiskne a jiné problémy s kvalitou tisku

Tento dokument je určen pro tiskárny HP Deskjet Ink Advantage 4615, 4625, Officejet 4610, 4620 a 4622 e-All-in-One.
Kvalita vytištěných dokumentů nebo fotografií neodpovídá očekávání. Postupy v tomto dokumentu by měly pomoci v případě výtisků s pruhy nebo vybledlých výtisků, nevytištěného černého či barevného inkoustu, dokumentů s rozmazaným nebo neostrým textem, pruhů inkoustu nebo rozmazaného inkoustu a dalších problémů s kvalitou tisku.
Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu spolehlivost kazet jiných výrobců, ani znovu naplněných kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, nemusí být pomocí kroků v tomto dokumentu problém vyřešen. Chcete-li zkontrolovat pravost tiskových kazet, přejděte na web hp.com/go/anticounterfeit.
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
Řešení 2: Umožněte dokončení automatického servisu
Součástí vaší tiskárny je automatický servis, který může vyřešit mnoho problémů s kvalitou tisku. Není nutné provádět žádné akce. Kvalita tisku by se měla zlepšit několik hodin poté, co došlo k problému.
Pokud nemůžete čekat na dokončení automatického servisu, pokračujte podle následujících kroků pro řešení potíží.
Řešení 3: Zkontrolujte papír
Pomocí těchto pokynů se ujistěte, zda se používaný papír hodí na příslušnou tiskovou úlohu. Pokud papír není vhodný, založte do tiskárny vhodný typ papíru.
  Poznámka:
Typy papíru, které vaše tiskárna podporuje, najdete ve specifikacích k tiskárně.
 • Vložte papír do vstupního zásobníku stranou, na kterou se bude tisknout, dolů. Řada papírů obsahuje strany, které jsou a které nejsou určeny k tisku (například fotografický papír nebo jiná speciální média). Strana určená k tisku je obvykle hladší. Strana, která k tisku určena není, na sobě někdy nese logo výrobce papíru.
 • Nepoužívejte zmačkaný nebo pokrčený papír. Do produktu vkládejte jen čistý a nezmačkaný papír.
  Obrázek : Nepoužívejte zmačkaný papír
  Obrázek: Nepoužívejte zmačkaný papír
 • Používejte pro daný projekt správný typ papíru.
  • Na běžné textové dokumenty stačí obyčejný papír s technologií ColorLok. Papíry s technologií ColorLok představují papíry založené na oborovém standardu, které jsou vhodné pro inkousty HP.
   Obrázek : Obyčejný papír s technologií ColorLok se doporučuje pro tištění textu
  • U dokumentů s podrobným tiskem, například u vysoce kontrastních obrázků či fotografií, dosáhnete nejlepších výsledků s papíry HP Advanced Photo Paper.
  • Některá média nevstřebávají inkoust jako jiná. Pokud se výtisky snadno rozmazávají, zkontrolujte, zda používáte doporučený papír.
 • Fotografické papíry skladujte v původním balení v uzavíratelném plastovém sáčku. Papíry skladujte na rovné ploše na suchém a chladném místě. Až těsně před tiskem založte 10 až 20 listů fotografického papíru a nepoužitý zbytek vraťte do původního obalu.
 • Zkuste použít jiný papír. Zjistíte tak, zda potíže souvisí s papírem.
Řešení 4: Zkontrolujte nastavení tisku
Řešení 5: Kontrola přibližných hladin inkoustu a výměna prázdných nebo téměř prázdných kazet
Podle následujících pokynů zkontrolujte odhady hladin inkoustu a potom podle výsledků vyměňte všechny kazety, v nichž dochází nebo došel inkoust.
  Poznámka:
Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují pouze odhady za účelem plánování. Pokud se rozsvítí kontrolka upozorňující na malé množství inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.
 1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte ikonu Nastavení .
 2. Stiskněte tlačítko vedle tlačítka OK a vyberte možnost Informace o inkoustu.
 3. Stiskněte tlačítko vedle tlačítka OK a vyberte možnost Odhadované hladiny.
  Zobrazí se ukazatel Odhadované hladiny.
 4. Na ukazateli Odhadované hladiny zkontrolujte hladiny inkoustu pro jednotlivé inkoustové kazety. Poznamenejte si, které docházejí nebo jsou prázdné.
  Obrázek : Ukazatel odhadované hladiny inkoustu na ovládacím panelu
  Obrázek: Ukazatel odhadované hladiny inkoustu na ovládacím panelu.
 • Pokud v žádné z kazet není nedostatek inkoustu, není zatím třeba je měnit. Pokračujte dalším řešením v tomto dokumentu.
 • Pokud v některé kazetě dochází inkoust, vyměňte ji podle dalšího kroku.
Krok 2: Výměna prázdných nebo téměř prázdných kazet
Podívejte se na toto video, které vám pomůže při výměně kazet, a poté podle uvedených kroků vyměňte všechny prázdné nebo téměř prázdné kazety.
Následující video ukazuje postup výměny inkoustových kazet.
  Poznámka:
V tomto videu je jako vzor použita tiskárna řady HP Officejet 4620 e-All-in-One, ale kroky jsou stejné také pro vaši tiskárnu.
Máte-li potíže se zobrazením videa nebo chcete-li zobrazit video v jiné velikosti, kliknutím sem přehrajete video na stránkách YouTube.
Vyměňte všechny téměř prázdné nebo prázdné inkoustové kazety.
 1. Zapněte tiskárnu.
 2. Vyhledejte dva sloty na stranách tiskárny.
  Obrázek : Sloty na levé a pravé straně tiskárny
  Obrázek: Vyhledejte sloty na levé a pravé straně produktu
 3. Zasuňte prsty do slotů na levé a pravé straně produktu a zatáhnutím otevřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Vozík se přesune do přístupové oblasti vozíku.
  Obrázek : Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě
 4. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
 5. Uvolněte inkoustovou kazetu stlačením jazýčku na přední straně staré kazety dovnitř a poté kazetu zatažením nahoru vyjměte ze slotu.
  Obrázek : Vyjměte inkoustovou kazetu ze slotu
  Obrázek: Vyjměte inkoustovou kazetu ze slotu
 6. Vyjměte novou inkoustovou kazetu z obalu zatažením za oranžové vytahovací poutko přímo dozadu.
  Obrázek : Zatáhněte za oranžové poutko přímo dozadu
  Obrázek: Zatáhněte za oranžové poutko přímo dozadu
    Upozornění:
  Před odtržením oranžového víčka v dalším kroku je nutné kompletně odebrat oranžové poutko a plastový obal. V opačném případě může z kazety unikat inkoust. Při odstraňování plastového obalu se papír štítku na horní straně inkoustové kazety mírně potrhá, což je nezbytné k řádné ventilaci inkoustové kazety.
 7. Proti směru hodin odtrhněte ochranné oranžové víčko, které inkoustovou kazetu uzavírá.
  Obrázek : Odtrhněte oranžové víčko, které kazetu uzavírá
  Obrázek: Odtrhněte oranžové víčko, které inkoustovou kazetu uzavírá
 8. Držte inkoustovou kazetu tak, aby její kontakty směřovaly k produktu.
 9. Zarovnejte barevnou tečku na inkoustové kazetě s tečkou stejné barvy na vozíku.
 10. Zasuňte novou inkoustovou kazetu do slotu a jemně ji zatlačte, až zacvakne na místo.
  Obrázek : Vložení nové inkoustové kazety
  Obrázek: Nainstalujte inkoustovou kazetu
 11. Tyto kroky opakujte i při případné výměně dalších kazet.
 12. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka inkoustových kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka inkoustových kazet
Řešení 6: Vytiskněte a vyhodnoťte diagnostickou zprávu o kvalitě tisku
Následujícím postupem vytiskněte a následně vyhodnoťte diagnostickou zprávu o kvalitě tisku.
Krok 1: Vytiskněte hlášení
 1. Do zásobníku papíru vložte bílý papír formátu U.S. Letter nebo formátu A4.
 2. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu stiskněte ikonu Nastavení .
 3. Stiskněte tlačítko vedle klávesy se šipkou dolů , dokud se vedle tlačítka OK nezobrazí položka Hlášení.
 4. Stisknutím tlačítka vedle tlačítka OK vyberte položku Hlášení.
 5. Stiskněte tlačítko vedle šipky dolů , dokud se vedle tlačítka OK nezobrazí položka Zpráva o kvalitě tisku, a poté stiskněte tlačítko vedle položky OK. Zpráva se vytiskne.
  Obrázek : Příklad hlášení
  Obrázek: Příklad protokolu testu
Krok 2: Zkontrolujte, zda zpráva obsahuje nějaké vady
Pokud tiskárna a kazety fungují správně, neměly by ve zprávě o testu chybět žádné barevné pruhy a po celé šířce stránky by pruhy měly být jednobarevné a bez narušení. V černém textu na stránce by neměly být inkoustové proužky.
V následující tabulce najdete příklady vad v diagnostické zprávě o kvalitě tisku. Příklady nejsou zcela vyčerpávající, ale představují nejběžnější problémy s kvalitou tisku.
Příklady vad v diagnostické zprávě o kvalitě tisku
Vada
Příklad
Velký text je na jedné straně roztřepený
Obrázek: Roztřepený velký text
Nepravidelně proužkované nebo vybledlé barevné pruhy
Obrázek: Proužkované nebo vybledlé barevné pruhy
Roztřepené barevné pruhy
Obrázek: Roztřepené barevné pruhy
Barevné pruhy jsou narušené jinou barvou
Obrázek: Proužkované barevné pruhy
Barevné bloky mají pravidelné bílé skvrny
Obrázek: Bílé proužky v barevných pruzích
Zubaté zarovnání
Obrázek: Zubaté zarovnání
 • Pokud na testovací stránce nejsou žádné vady, tiskový mechanismus a inkoustové kazety fungují správně. Nepokračujte v odstraňování potíží dalšími kroky v tomto dokumentu. Jsou-li výtisky stále neuspokojivé, zkuste postupovat podle obecných pokynů pro kvalitu tisku.
  • Ujistěte se, že má tištěný obrázek dostatečné rozlišení. Příliš zvětšené obrázky mohou být rozmazané nebo kostičkované.
  • Pokud se problém týká proužků u okrajů výtisku, otočte obrázek o 180 stupňů v softwaru nainstalovaném s tiskárnou nebo v jiném softwaru. Na druhém konci výtisku k problému pravděpodobně nedojde.
  Zpřeházený nebo nesmyslný text nebo neúplný výtisk (grafika)
  Pouze pro systém Windows: Pokud dochází k zpřeházenému, neuspořádanému nebo nesmyslnému textu, neúplným výtiskům, chybějícímu textu nebo grafice, přejděte do části V systému Windows se trvale tisknou stránky zvláštních nebo zpřeházených znaků.
 • Pokud na testovací stránce vidíte jednu či více vad, pokračujte dalším krokem.
Krok 3: Ujištění, že kazety jsou řádně větrané a správně usazené
Je-li ventilátor na horní straně kazety zablokovaný nebo ucpaný, kazeta nemusí fungovat správně. Podle uvedeného postupu zkontrolujte, zda jsou kazety řádně větrané a správně usazené.
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 2. Vyhledejte dva sloty na levé a pravé straně tiskárny.
  Obrázek : Umístění dvou slotů
  Obrázek: Umístění dvou slotů
 3. Zasuňte prsty do dvou slotů, pak je zvedněte a otevřete přístupová dvířka inkoustové kazety. Vozík se přesune do přístupové oblasti.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
 4. Uvolněte kazetu stisknutím páčky na přední straně kazety dovnitř a pak ji zatažením nahoru vyjměte ze slotu.
  Obrázek : Vyjměte inkoustovou kazetu ze slotu
  Obrázek: Vyjměte inkoustovou kazetu ze slotu
 5. Najděte ventilační mřížku na horní straně kazety.
  Obrázek : Ventilační mřížka na horní straně kazety
  Obrázek: Ventilační mřížka na horní straně kazety
 6. Pokud na kazetě zůstalo oranžové vytahovací poutko, sejměte jej.
  Obrázek : Oranžový štítek
  Obrázek: Oranžový štítek.
 7. Je-li ventilátor zanesený, pomocí rovného špendlíku z něj jemně odstraňte přebytečné lepidlo.
   Obrázek : Vyčištění zaneseného ventilátoru špendlíkem
   Obrázek: Vyčistěte zanesený ventilátor špendlíkem.
  1. Zanesený ventilátor
  2. Odstraňte přebytečné lepidlo z ventilátoru špendlíkem
  3. Vyčištěný ventilátor
 8. Trysku a kontakty nasměrujte dolů a zasuňte kazetu do správného slotu. Zatlačte kazetu dolů, dokud nezapadne na své místo.
    Poznámka:
  Ujistěte se, že každá kazeta je nainstalována ve správném slotu. Tvar ikony a barva kazety se musí shodovat s tvarem ikony a barvou u slotu.
  Obrázek : Znovu vložte kazetu
  Obrázek: Vložení kazety
 9. Opakujte tyto kroky a zkontrolujte ventilátory na všech kazetách.
 10. Ujistěte se, že každá kazeta je usazena pevně na místě ve slotu. Prstem přejeďte podél horní části kazet. Pokud ucítíte, že některá vyčnívá, energicky na ni zatlačte, až zaklapne na místo.
 11. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet
 12. Vytiskněte a poté zkontrolujte další zkušební stránku.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, přejděte na další řešení.
Krok 4: Vyčištění tiskové hlavy pomocí automatického nástroje
Spusťte čištění tiskových hlav v automatickém nástroji.
  Upozornění:
Tiskárnu nikdy nevypínejte, pokud chybí inkoustové kazety. Chybějící inkoustové kazety vyměňte co nejdříve, abyste se vyhnuli problémům s kvalitou tisku a možné vyšší spotřebě inkoustu nebo poškození inkoustového systému. Chcete-li zabránit problémům, které vyžadují čištění tiskové hlavy, tiskárnu vždy vypínejte pomocí tlačítka napájení přímo na tiskárně.
 1. Do vstupního zásobníku papíru vložte bílý papír formátu U.S. Letter nebo formátu A4.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte ikonu Nastavení .
 3. Stiskněte tlačítko vedle klávesy se šipkou , dokud se vedle tlačítka OK nezobrazí položka Nástroje.
 4. Stisknutím tlačítka vedle tlačítka OK vyberte možnost Nástroje a poté stiskněte tlačítka vedle šipky , dokud se vedle tlačítka OK nezobrazí položka Vyčistit tiskovou hlavu.
 5. Stisknutím tlačítka vedle tlačítka OK vyčistěte tiskové hlavy.
  Tiskárna vyčistí tiskové hlavy a poté vytiskne zkušební stránku.
 6. Zkontrolujte kvalitu tisku na zkušební stránce.
  Obrázek : Příklad zkušební stránky čištění tiskové hlavy
  Obrázek: Příklad zkušební stránky čištění tiskové hlavy.
  • Je-li kvalita tisku na zkušební stránce vyhovující, stiskněte možnost Ne a vraťte se tak k aktuální tiskové úloze.
  • Je-li kvalita tisku na zkušební stránce nevyhovující, stiskněte možnost Ano a proveďte sekundární čištění tiskové hlavy.
   Existují tři fáze čištění tiskové hlavy. Je-li to nutné, proveďte všechny tři fáze. Je-li tisková hlava hodně zanesena, může vyžadovat další čisticí cyklus. V takovém případě po třetí (poslední) fázi čištění počkejte 30 minut a poté znovu spusťte první fázi procesu čištění.
Krok 5: Aktualizujte firmware tiskárny
Pokud čištění tiskové hlavy problém vyřešilo, vyberte odkaz pro svou tiskárnu a nainstalujte nejnovější aktualizace firmwaru. Aktualizace firmwaru může zabránit budoucím problémům s tiskem.
  Poznámka:
V současné době jsou k dispozici pouze aktualizace firmwaru pro operační systémy Windows.
 • Pokud na testovací stránce nejsou žádné vady, tiskový mechanismus a kazety fungují správně. Nepokračujte v odstraňování potíží dalšími kroky v tomto dokumentu.
 • Pokud na testovací stránce najdete vady, vyzkoušejte možnost druhé fáze čištění, kterou tiskárna nabízí. Pokud na testovací stránce stále vidíte vady, pokračujte dalším krokem.
Krok 6: Zarovnejte tiskárnu
Podle těchto kroků zarovnejte tiskárnu, pokud jste nalezli vady na protokolu testu.
 1. Ujistěte se, že v zásobníku papíru je vložen obyčejný bílý papír ve formátu U.S. Letter nebo A4.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte ikonu Nastavení .
 3. Stiskněte tlačítko vedle klávesy se šipkou dolů , dokud se vedle tlačítka OK nezobrazí položka Nástroje.
 4. Stisknutím tlačítka vedle tlačítka OK vyberte možnost Nástroje a poté stiskněte tlačítka vedle šipky dolů , dokud se vedle tlačítka OK nezobrazí položka Zarovnat tiskovou hlavu.
 5. Stisknutím tlačítka vedle tlačítka OK zarovnejte tiskovou hlavu. Tiskárna zarovná tiskovou hlavu a poté vytiskne stránku zarovnání.
 6. Zvedněte víko skeneru.
  Obrázek : Zvednutí víka skeneru
  Obrázek: Zvednutí víka skeneru
 7. Umístěte stránku zarovnání lícem dolů do pravého předního rohu skla skeneru.
  Obrázek : Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
  Obrázek: Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
 8. Stiskněte tlačítko vedle OK. Tiskárna naskenuje stránku pro zarovnání.
Řešení 7: Proveďte výměnu problematické inkoustové kazety
Postupem popsaným výše v tomto dokumentu vyměňte všechny inkoustové kazety, které způsobují problém, i když stále obsahují inkoust.
Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku hp.com/go/learnaboutsupplies a přečtěte si informace o omezené záruce vztahující se na váš spotřební materiál.
Pokud se výměnou problémových inkoustových kazet problém nevyřešil, pokračujte dalším krokem.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je produkt stále v záruce, přejděte na webové stránky pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
  Poznámka:
Ponechte si ukázku tisku, na které je vidět daný problém. Pokud budou inkoustové kazety, tisková hlava nebo tiskárna vyměněny v rámci záruky, zástupce podpory vás o tuto ukázku tisku požádá. Pokud bude tiskárna vrácena společnosti HP, je třeba zaslat ukázku tisku společně s tiskárnou. Až budete tiskárnu balit, dejte ukázku tisku do výstupního zásobníku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...