hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP OfficeJet Pro 8700  - Chyba Uvíznutí papíru

Tento dokument se týká tiskáren HP OfficeJet Pro 8720, 8725, 8728, 8730, 8732M, 8740 a 8745 All-in-One.
Tiskárna při tisku přestane podávat papír a na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí chybová zpráva Uvíznutí papíru. Znamená to, že papír mohl uvíznout uvnitř tiskárny.
Poznámka:
Uvíznutí papíru mohou být skutečná nebo falešná. Tiskárna může hlásit uvíznutí papíru, i když k němu nedošlo. Následující kroky platí pro skutečná i falešná uvíznutí papíru.

Video přehled

Krok 1: Odstranění uvíznutého papíru z tiskárny

K uvíznutí papíru může v tiskárně dojít na několika místech. Pokud nemůžete najít uvíznutý papír v jedné oblasti, přejděte k další oblasti, dokud uvíznutí nenaleznete.
Poznámka:
Vyvarujte se použití silnějšího papíru. Nepoužívejte gramáž nad 105 g/m2 (28 lb bond) pro obyčejný papír nebo 200 g/m2 (110 lb index) pro kartový papír.
Jestliže jste zkontrolovali a odstranili uvíznutý papír ze všech oblastí tiskárny a chyba přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 2: Zkontrolujte, zda se vozík může volně pohybovat

Ujistěte se, že se vozík volně pohybuje po celé šířce tiskárny.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Zvedněte a zatlačte zpět přístupová dvířka kazety.
  Obrázek: Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
 4. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 5. Odpojte napájecí kabel od zdroje napájení nebo elektrické zásuvky.
    Varování:
  Chcete-li přesunout vozík kazet ručně a resetovat mechanismus podávání papíru bez rizika úrazu elektrickým proudem, musíte odpojit napájecí kabel.
 6. Pomocí svítilny zkontrolujte, zda vozík neblokuje papír nebo předměty. Pokud ano, veškerý nalezený papír nebo předměty vyjměte.
    Upozornění:
  Pokud se papír při vytahování z válečků potrhá, zkontrolujte, zda mezi válečky a kolečky uvnitř tiskárny nezůstaly zbytky papíru. Zůstanou-li v tiskárně útržky papíru, může dojít k dalšímu uvíznutí.
 7. Sáhněte dovnitř tiskárny skrze přístupová dvířka inkoustových kazet a poté ručně přesuňte vozík kazet.
  • Pokud je vozík kazet zaseknutý na pravé straně tiskárny, přesuňte jej na levou stranu tiskárny.
  • Pokud je vozík kazet zaseknutý na levé straně tiskárny, přesuňte jej na pravou stranu tiskárny.
  • Pokud je vozík kazet zaseknutý ve středu tiskárny, přesuňte jej na pravou a poté na levou stranu tiskárny.
 8. Odstraňte veškerý uvolněný papír nebo překážky, které jste nalezli.
 9. Ověřte, že se vozík kazet může volně pohybovat po celé šířce tiskárny. Pevně zatlačte vozík na levou stranu tiskárny a poté na pravou stranu.
 10. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
 11. Napájecí kabel znovu zapojte do zadní části tiskárny a poté tiskárnu zapněte.
Zkuste tisknout. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 3: Vyčistěte podávací válečky papíru

Na podávacích válečcích papíru se může hromadit prach, vlákna papíru a jiné nečistoty, což může způsobit uvíznutí papíru a problémy s jeho podáváním. Vyčistěte válečky uvnitř tiskárny a poté zkuste znovu tisknout.

Krok 4: Resetujte tiskárnu

Někdy chyba s uvíznutím papíru přetrvává, i když nedošlo k žádnému uvíznutí papíru (falešné uvíznutí papíru). Pokuste se odstranit chybu falešného uvíznutí papíru restartováním tiskárny a poté zkuste znovu tisknout.
 1. Když je tiskárna zapnutá, odpojte napájecí kabel od tiskárny.
 2. Vytáhněte napájecí kabel ze zdroje napájení.
 3. Počkejte 60 sekund.
 4. Znovu připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a do tiskárny.
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje připojit tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi.
Zkuste tisknout. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 5: Předejte tiskárnu do servisu

Opravte nebo vyměňte svůj produkt HP, pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků.
Přejděte k volbě Kontaktovat zákaznickou podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii v Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.
Pro potvrzení stavu záruky přejděte k volbě Kontrola záruky produktu HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...