hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP - Chyba „Uvíznutí vozíku kazety"

Tento dokument je určen pro tiskárny HP ENVY 7640, 7642, 7644, OfficeJet 5740, 5741, 5742, 5743, 5745, 5746 a OfficeJet 8040 e-All-in-One.
Během tiskové úlohy, se zablokuje vozík, tiskárna se zastaví a na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí následující chybová zpráva:
Tiskový vozík se nemůže hýbat. Otevřete přístupová dvířka inkoustových kazet, odstraňte uvíznutý papír nebo překážky a stiskněte tlačítko OK.
Pro vyřešení problému zkuste následující řešení uvíznutí vozíku kazety. Až budete moci znovu vytisknout protokol o stavu tiskárny, můžete řešení problémů ukončit.
Řešení 1: Restartujte tiskárnu
Podle následujících kroků restartujte svou tiskárnu a pak zkuste vytisknout protokol autotestu.
Krok 1: Vypněte a znovu zapněte tiskárnu
Vypnutím a zapnutím tiskárny můžete vozík resetovat. Následujícím způsobem vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.
 1. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu. Pokud se tiskárna nevypne, odpojte napájecí kabel ze zadní části tiskárny.
 2. Počkejte 60 sekund.
 3. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 4. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
    Poznámka:
  Tiskárna může projít fází zahřívání, která může trvat několik minut. Před pokračováním počkejte na dokončení fáze zahřívání.
Krok 2: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny
Zkuste vytisknout protokol o stavu tiskárny a ověřit, zda hardware správně funguje.
 1. Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny potáhněte po displeji a pak klepněte na ikonu Nastavení ().
 3. Potáhněte prstem po displeji a pak klepněte na položku Protokoly.
 4. Stiskněte možnost Protokol o stavu tiskárny. Tiskárna vytiskne zprávu.
  Obrázek : Příklad protokolu o stavu tiskárny
  Obrázek: Příklad protokolu o stavu tiskárny
Řešení 2: Odstraňte uvíznutý papír z tiskárny
Uvíznutý papír může vozík kazet blokovat. Podle následujících kroků v uvedeném pořadí odstraňte veškerý uvíznutý papír z tiskárny a pak zkuste vytisknout protokol o stavu tiskárny.
Krok 1: Z výstupního zásobníku odstraňte veškerý uvolněný papír
Je-li uvíznutý papír přístupný z výstupního zásobníku, postupujte pro odstranění papíru následovně.
 1. Z výstupního zásobníku odstraňte veškerý uvolněný papír.
 2. Pevně zatlačte na nástavec výstupního zásobníku.
 3. Uchopte výstupní zásobník a poté jej vyjměte vytáhnutím směrem k sobě.
 4. Vytáhněte vstupní zásobník do krajní polohy.
  Obrázek : Vytáhněte vstupní zásobník
  Obrázek: Vytáhnutí vstupního zásobníku
 5. Vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
 6. Opatrně odstraňte veškerý uvíznutý papír nebo zbytky potrhaného papíru z výstupních válečků. Abyste se vyhnuli přetržení celých listů papíru, tahejte za papír oběma rukama.
 7. Pomocí baterky zkontrolujte válce. Zkontrolujte, zda uvnitř výstupního zásobníku nezůstaly zbytky potrhaného papíru. Pokud uvnitř tiskárny zůstávají jakékoli zbytky roztrhaného papíru, může dojít k dalším uvíznutím.
 8. Výstupní zásobník vraťte zpět nasunutím na vstupní zásobník.
Je-li uvíznutý papír přístupný ze vstupního zásobníku, postupujte pro odstranění papíru následovně.
 1. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu.
 2. Uchopte výstupní zásobník za boky a poté jej vyjměte vytáhnutím směrem k sobě.
 3. Uchopte úchytku na vstupním zásobníku a vytažením vstupního zásobníku směrem k sobě ho otevřete.
  Obrázek : Zatažením otevřete vstupní zásobník
  Obrázek: Zatažením otevřete vstupní zásobník
 4. Ze vstupního zásobníku papíru odeberte veškeré volné listy papíru nebo veškerý papír, který blokuje zásobník na fotografie.
 5. Postavte tiskárnu na pravý bok tak, abyste měli přístup k její spodní straně.
 6. Zkontrolujte mezeru, kde se nacházel vstupní zásobník. Oběma rukama uchopte papír uvíznutý vmezeře a pomalu, ale pevně za něj zatáhněte směrem k sobě, abyste jej uvolnili. Opatrně odstraňte uvíznutý papír a případně i zbytky roztrhaného papíru.
  Obrázek : Postavte tiskárnu na pravou stranu a pak odstraňte uvíznutý papír
  Obrázek: Postavte tiskárnu na pravou stranu a pak odstraňte uvíznutý papír
    Upozornění:
  Velmi opatrně odstraňte papír z mezery. Pokud uvnitř tiskárny zůstávají jakékoli zbytky roztrhaného papíru, může dojít k dalším uvíznutím papíru, což by mohlo poškodit tiskový mechanismus.
 7. Přetočte tiskárnu do běžné polohy.
 8. Oběma rukama vyjměte stoh papírů ze vstupního zásobníku a pak poklepejte spodní hranou stohu na rovný povrch a jednotlivé papíry u všech okrajů vyrovnejte.
 9. Vložte papír, posuňte dovnitř vodítka šířky papíru tak, aby se dotýkala papíru a pak zatlačte do vstupního zásobníku.
  Obrázek : Zasuňte dovnitř vstupní zásobník
  Obrázek: Zasuňte dovnitř vstupní zásobník
 10. Výstupní zásobník vraťte zpět nasunutím na vstupní zásobník.
  • Pokud jste nalezli a odstranili uvíznutý papír, stiskněte vypínač a zapněte tiskárnu a pak přejděte do kroku tisku Protokolu o stavu tiskárny.
  • Pokud jste nenalezli zaseknutý papír, pokračujte dalším krokem.
Krok 3: Odstraňte uvíznutý papír z trasy papíru a přístupové oblasti kazety
Následujícím způsobem odstraňte veškerý uvíznutý papír z příslušné dráhy a z přístupové oblasti kazety uvnitř tiskárny.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Otevřete přístupová dvířka inkoustové tiskové kazety.
  Vozík tiskových kazet se přesune do středu tiskárny.
  Obrázek : Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Obrázek: Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se kabelu připojeného k vozíku tiskové kazety.
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 4. Zatímco je tiskárna zapnutá, odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny a poté odpojte napájecí kabel od napájecího zdroje nebo elektrické zásuvky.
    Varování:
  Předtím, než sáhnete dovnitř tiskárny, je nutné odpojit napájecí kabel, čímž předejdete riziku zranění či úrazu elektrickým proudem.
 5. Pokud je tiskárna připojena kabelem, odpojte kabel USB od zadní části tiskárny.
 6. Z vnitřku tiskárny opatrně odstraňte veškerý uvíznutý papír. Abyste se vyhnuli přetržení celého listu, tahejte za papír pevně oběma rukama.
  Obrázek : Vyjměte uvíznutý papír omezující vozík
  Obrázek: Vyjmutí uvíznutého papíru omezujícího vozík
 7. Pomocí svítilny prohlédněte oblast vozíku, která se nachází v přední části tiskárny, a poté odstraňte veškerý případný uvíznutý papír nebo předměty, které mohou omezovat vozík kazet.
 8. Vyhledejte kryt dráhy papíru, uchopte úchytku a poté ho zdvihnutím vyjměte.
  Obrázek : Odstraňte kryt dráhy papíru
  Obrázek: Odstranění krytu dráhy papíru.
 9. Pomocí svítilny důkladně zkontrolujte, zda ve dráze papíru nezůstaly jakékoli zbytky roztrhaného papíru, a poté vyjměte veškerý uvíznutý papír, který mohl zůstat uvnitř čištěné oblasti.
  Obrázek : Odstranění uvíznutého papíru z dráhy papíru
  Obrázek: Odstranění uvíznutého papíru z dráhy papíru.
 10. Vložte zpět kryt dráhy papíru, dokud nezacvakne na místo.
 11. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Abyste se ujistili, že jsou přístupová dvířka inkoustových kazet bezpečně zavřená, zkontrolujte, že zmizela zpráva „Otevřená dvířka“ a na ovládacím panelu tiskárny se zobrazila domovská obrazovka.
  Obrázek : Zavření přístupových dvířek inkoustových kazet
  Obrázek: Zavření přístupových dvířek inkoustové kazety.
 12. Znovu připojte napájecí kabel k zadní části tiskárny a poté zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
 13. Pokud tiskárna není připojena k bezdrátové síti, znovu připojte kabel USB nebo kabel sítě Ethernet.
 14. Zapněte tiskárnu.
  Produkt může zahájit fázi zahřívání a vozík kazet se může posunovat. Před pokračováním počkejte na dokončení fáze zahřívání.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Zatímco je tiskárna zapnutá, odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny a poté odpojte napájecí kabel od napájecího zdroje nebo elektrické zásuvky.
    Varování:
  Předtím, než sáhnete dovnitř tiskárny, je nutné odpojit napájecí kabel, čímž předejdete riziku zranění či úrazu elektrickým proudem.
 4. Pokud je tiskárna připojena kabelem, odpojte kabel USB od zadní části tiskárny.
 5. Postavte tiskárnu HP na levý bok, abyste měli přístup k její spodní straně. Nezapomeňte uchopit tiskárnu pevně jednou rukou, aby nedošlo k překlopení.
  Obrázek : Otočte tiskárnu na pravou stranu
  Obrázek: Otočte tiskárnu na pravou stranu
 6. Použijte svítilnu ke kontrole povrchu přímo pod a okolo místa, kde se tiskárna nachází pro následující situace:
  • Kousky papíru zachycené ve vstupním zásobníku
  • Malé, pevné objekty, například kabely, pera, tužky a knihy
  • Měkké nebo nerovné povrchy, například podložky nebo kobercový materiál
 7. Odstraňte všechny překážky, které mohou zůstávat.
 8. Zasuňte dovnitř vstupní zásobník a pak otočte tiskárnu do vzpřímené polohy.
 9. Znovu připojte napájecí kabel k zadní části tiskárny a poté zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
 10. Pokud tiskárna není připojena k bezdrátové síti, znovu připojte kabel USB nebo kabel sítě Ethernet.
 11. Zapněte tiskárnu.
  Produkt může zahájit fázi zahřívání a vozík kazet se může posunovat. Před pokračováním počkejte na dokončení fáze zahřívání.
Řešení 3: Vyjměte a znovu vložte kazety
Nesprávně vložené nebo instalované kazety mohou způsobit, že tiskárna ohlásí chybu uvíznutí vozíku kazety. Chcete-li zajistit, že jsou kazety správně namontovány, postupujte následovně a odstraňte nebo vyjměte a znovu nainstalujte kazety a pak zkuste vytisknout protokol o stavu tiskárny.
Krok 1: Vyjměte a znovu vložte kazety
Chcete-li vyjmout a znovu vložit tiskové kazety, postupujte následujícím způsobem.
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Obrázek : Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Obrázek: Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se kabelu připojeného k vozíku tiskové kazety.
 3. Uvolněte inkoustovou kazetu lehkým stlačením dolů.
  Obrázek : Příklad vyjmutí inkoustové kazety
  Obrázek: Příklad vyjmutí inkoustové kazety.
 4. Demontujte inkoustovou kazetu vytažením směrem k sobě.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Manipulací můžete způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
 5. Znovu zasuňte inkoustovou kazetu a tlačte na ni, dokud se nezacvakne na místo.
  • Do pravého slotu znovu vložte trojbarevnou kazetu.
  • Do levého slotu znovu vložte černou kazetu.
  Obrázek : Příklad vložení inkoustové kazety
  Obrázek: Příklad vložení inkoustové kazety.
 6. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavření přístupových dvířek inkoustových kazet
  Obrázek: Zavření přístupových dvířek kazet
  Produkt může zahájit fázi zahřívání a vozík kazet se může posunovat. Před pokračováním počkejte na dokončení fáze zahřívání.
Krok 2: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny
Zkuste vytisknout protokol o stavu tiskárny a ověřit, zda hardware správně funguje.
 1. Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny přejeďte prstem po displeji doleva a stiskněte možnost Instalace ().
 3. Potáhněte prstem nahoru na displeji a pak stiskněte Protokoly.
 4. Stiskněte možnost Protokol o stavu tiskárny. Tiskárna vytiskne zprávu.
Řešení 4: Zapojte tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi
Podle následujícího postupu připojte tiskárnu přímo do elektrické zásuvky a ověřte, zda zdroj napájení správně funguje a pak zkuste vytisknout protokol o stavu tiskárny.
Krok 1: Zapojte tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi
Tiskárna nemusí mít dostatek energie pro vozík, aby fungovala správně.
 1. Odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 2. Odpojte napájecí kabel od prodlužovacího kabelu nebo přepěťové ochrany.
 3. Připojte napájecí kabel přímo do zásuvky.
 4. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 5. Zapněte tiskárnu.
Krok 2: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny
Zkuste vytisknout protokol o stavu tiskárny a ověřit, zda hardware správně funguje.
 1. Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny přejeďte prstem po displeji doleva a stiskněte možnost Instalace ().
 3. Potáhněte prstem nahoru na displeji a pak stiskněte Protokoly.
 4. Stiskněte možnost Protokol o stavu tiskárny. Tiskárna vytiskne zprávu.
Řešení 5: Resetujte tiskárnu
Někdy chyba s uvíznutím papíru přetrvává, i když nedošlo k žádnému uvíznutí papíru (falešné uvíznutí papíru). Použijte následující postup k resetování tiskárny, kterým se odstraní falešné uvíznutí papíru a pak vytiskněte protokol o stavu tiskárny.
Krok 1: Resetujte tiskárnu
Tiskárnu resetujte provedením kroků v uvedeném pořadí.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 4. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 5. Počkejte alespoň 60 sekund.
 6. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
    Poznámka:
  Společnost HP doporučuje připojit napájecí kabel tiskárny přímo do zásuvky.
 7. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 8. Zapněte tiskárnu, pokud se nezapne automaticky.
  Tiskárna může procházet fází zahřívání. Kontrolky tiskárny mohou blikat a vozík se může posunovat.
 9. Před pokračováním počkejte, až proběhne fáze zahřívání a tiskárna zůstane v klidu a ztichne.
Krok 2: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny
Vytiskněte protokol o stavu tiskárny a ověřte, zda hardware funguje správně.
 1. Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny přejeďte prstem po displeji doleva a stiskněte možnost Instalace ().
 3. Potáhněte prstem nahoru na displeji a pak stiskněte Protokoly.
 4. Stiskněte možnost Protokol o stavu tiskárny. Tiskárna vytiskne zprávu.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je produkt stále v záruce, přejděte na webové stránky pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...