hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP PageWide Enterprise Color MFP 586 - Demontáž a výměna: Klávesnice ovládacího panelu (586z)

Úvod

Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu klávesnice ovládacího panelu (586).

Než začnete provádět servis

Vypněte napájení tiskárny
 • Odpojte napájecí kabel.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte tiskárnu, počkejte 30 sekund a poté odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození tiskárny.
Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu pro svou tiskárnu. Náhradní díl můžete objednat na adrese www.hp.com/buy/parts.
Číslo dílu sady klávesnice ovládacího panelu
G1W41-67938
G1W41-67959
Americká klávesnice ovládacího panelu (586z) s pokyny
Britská klávesnice ovládacího panelu (586z) s pokyny

Požadované nástroje

 • Volitelné: Malý plochý šroubovák.

Po provedení servisu

Zapněte napájení tiskárny
 • Připojte napájecí kabel.
 • Pomocí vypínače zapněte napájení.

Test po provedení servisního zásahu

Ověřte, že klávesnice ovládacího panelu funguje správně. Pokud klávesnice po zapnutí tiskárny nereaguje, zkontrolujte plochý kabel. V případě potřeby kabel znovu namontujte.

Krok 1: Demontujte klávesnici ovládacího panelu

 1. Vyklopte ovládací panel do zcela zvednuté polohy a otevřete podavač dokumentů.
  Obrázek : Vyklopte ovládací panel nahoru.
 2. Sejměte malý šedý plastový kryt pod řídicím panelem.
  Poznámka:
  Kryt lze snadněji uvolnit pomocí malého plochého šroubováku.
  Obrázek : Uvolnění malého šedého plastového krytu
 3. Odstraňte kryt.
  Obrázek : Odstranění krytu
 4. Počínaje od levé strany krytu ovládacího panelu opatrně uvolněte tři západky podél horní hrany krytu.
  Poznámka:
  Tenký černý plastový kryt se oddělí od bílé plastové základny ovládacího panelu.
  Obrázek : Uvolnění tří západek
 5. Zvedněte kryt tak, abyste uvolnili pravou a levou západku, a poté jej sejměte.
  Obrázek : Odstranění krytu
 6. Otevřete západku konektoru a uvolněte plochý kabel.
  Obrázek : Uvolnění kabelu klávesnice
 7. Zcela vysuňte klávesnici a poté uvolněte dvě západky v zadní části.
  Obrázek : Uvolnění klávesnice
 8. Vyjměte klávesnici.
  Obrázek : Vyjměte klávesnici

Krok 2: Vyjměte náhradní sestavu z obalu

 1. Zlikvidujte vadný díl.
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje vadné díly řádně zlikvidovat.
 2. Vyjměte náhradní díl z obalu.
    Upozornění:
  Je-li náhradním dílem válec nebo podložka, nedotýkejte se pěnové vrstvy. Otisky prstů na válci či podložce mohou způsobit problémy s podáváním papíru nebo kvalitou tisku. Společnost HP doporučuje, abyste při manipulaci s válci nebo podložkami používali jednorázové rukavice nebo si před manipulací s nimi umyli ruce.
  Poznámka:
  Před instalací se ujistěte, že jste z náhradního dílu odstranili veškerý přepravní materiál (například přepravní pásku).

Krok 3: Nainstalujte klávesnici ovládacího panelu

 1. Při montáži klávesnice nezapomeňte prostrčit plochý kabel klávesnice (popisek 1) otvorem (popisek 2) v základně ovládacího panelu.
  Obrázek : Prostrčení plochého kabelu otvorem
 2. Vložte klávesnici a zasuňte ji zcela dovnitř.
  Obrázek : Instalace klávesnice
 3. Vložte plochý kabel do konektoru a zavřete západku.
  Poznámka:
  Pokud je plochý kabel správně zapojen v konektoru, jeho bílá čára je orientována rovnoběžně s krytem konektoru.
  Obrázek : Připojení kabelu klávesnice
 4. Nasaďte kryt ovládacího panelu na ovládací panel.
  Obrázek : Instalace krytu
 5. Počínaje od pravé strany krytu ovládacího panelu opatrně tlačte směrem dolů podél horní hrany krytu, čímž zajistíte západky.
  Poznámka:
  Pokud pravé a levé západky nejsou zcela zajištěné, zatlačením podél okraje krytu je zcela usaďte.
  Obrázek : Zacvaknutí tří západek
 6. Umístěte malý šedý plastový kryt do otvoru pod ovládacím panelem a poté jej zatlačením v přímém směru upevněte.
  Obrázek : Instalace krytu

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...