hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP LaserJet Enterprise M4555 MFP a MFP M630  - chyby 13.B2.Dx

Problém:
Pokud došlo k nesprávnému podání papíru v zásobníku papíru, na ovládacím panelu se zobrazí chyba 13.B2.D2, 13.B2.D3, 13.B2.D4 nebo 13.B2.D5.
Řešení
Krok 1: Odstraňte uvíznutí papíru
Odstraňte veškerý uvíznutý papír z tiskárny: začněte s oblastmi horního krytu a tiskové kazety. Pokyny najdete v části Postup odstranění uvíznutého papíru (c02880071).
Krok 2: Zkontrolujte balicí materiál
Otevřete všechny zásobníky papíru. Hledejte balicí pásku, přepravní pojistky, kartonové vložky nebo polystyren. Odstraňte veškerý obalový materiál, který naleznete.
Krok 3: Použijte standardní řešení
Ujistěte se, že jste vyzkoušeli všechna možná řešení uvedená v části Produkt nepodává papír nebo dochází k nesprávnému podávání papíru (c04499652). Teprve poté zkuste řešit potíže následujícími kroky.
Krok 4: Vyčistěte válečky
Vyčistěte podávací, zaváděcí a oddělovací válečky zásobníku teplou vodou a látkou, která nepouští vlákna.
Krok 5: Vyměňte podávací a oddělovací válečky
V tabulce níže vyhledejte správné číslo dílu sady pro svůj produkt a poté přejděte na web HP SureSupply a sadu si objednejte.
Čísla dílů sady pro preventivní údržbu
CE731A
110voltový produkt
CE732A
220voltový produkt
Pokud si chcete přehrát krátké video s ukázkou postupu, klikněte na tento odkaz.
 1. Vypněte tiskárnu a poté ji odpojte ze zásuvky.
  Obrázek : Vypnutí tiskárny
    Upozornění:
  Nedotýkejte se porézního povrchu válečku, pokud jej nevyměňujete. Otisky prstů na válečku mohou způsobit potíže s podáváním papíru.
 2. Vytáhněte zásobník úplně ven a poté jej nakloňte a vyjměte.
  Obrázek : Vyjměte zásobník
 3. Vyhledejte v tiskárně podávací a zaváděcí válečky.
  Obrázek : Vyhledání válečků
 4. Stisknutím modrých jazýčků na válečcích je vysuňte z tyče.
  Obrázek : Odstranění válečků
 5. Vybalte náhradní podávací a zaváděcí válečky.
 6. Zasuňte nové válečky na tyč, až je zaklapnou na místo.
 7. Zarovnejte zásobník podle vodítek a znovu vložte zásobníku do tiskárny.
  Obrázek : Znovu vložte zásobník
Krok 6: Kontaktujte společnost HP
Pokud stav přetrvává, obraťte se na místního autorizovaného prodejce HP nebo servisní zástupce.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...