hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise M601 - M606  - 13.Ax.Dy, uvíznutí zpožděním zásobníku papíru

Problém:
Tento dokument se týká následujících tiskáren:
 • HP LaserJet Enterprise 600 M601
 • HP LaserJet Enterprise 600 M602
 • HP LaserJet Enterprise 600 M603
 • HP LaserJet Enterprise M604
 • HP LaserJet Enterprise M605
 • HP LaserJet Enterprise M606
K uvíznutí papíru může dojít kdekoli na dráze papíru.
X označuje, u kterého zásobníku snímač nezjistil papír, a Y označuje, ze kterého zásobníku byl papír dodán.
K chybě s uvíznutím papíru 13.A2.D2, 13.A3.D3, 13.A4.D4, 13.A5.D5 nebo 13.A6.D6 obvykle dochází, když papír neopustí zadaný zásobník papíru.
Tato uvíznutí mohou být způsobena některým z následujících důvodů:
 1. Vodítka zásobníku papíru jsou nastavena příliš těsně nebo příliš volně.
 2. Je možné, že papír neodpovídá specifikacím tiskárny.
 3. Papír je poškozen.
 4. Válečky pro podávání, podávání papíru nebo oddělovací válečky jsou opotřebené.
 5. Jsou porouchané nebo poškozené díly.
 6. Prostředí má vysokou nebo nízkou vlhkost.
Řešení
Krok 1: Odstraňte uvíznutí.
Odstraňte veškerý uvíznutý papír z tiskárny.
Krok 2: Nastavte vodítka papíru.
Vodítka papíru v zásobníku, která jsou nastavena příliš těsně nebo příliš volně, jsou nejběžnější příčinou uvíznutí papíru.
 1. Vyjměte všechen papír ze zásobníku.
 2. Ujistěte se, že vodítka zásobníku jsou nastavena tak, aby odpovídala papíru, který vkládáte do zásobníku. Šipka na vodítku musí být zarovnána s označením velikosti papíru.
  Poznámka:
  K dispozici je vroubkování a štítek pro standardní formáty papíru.
  Obrázek : Nastavení šířky pro A4
  Obrázek : Nastavení délky pro A4
Krok 3: Vložte papír
 1. Nevkládejte papír, který je poškozený (například ohnutý, potrhaný, zaprášený, pokroucený a ohnutý) nebo nesplňuje specifikace tiskárny.
 2. Při rozbalování nového stohu papíru jemně držte konce stohu a mírně ohněte balík do tvaru „U“.
  Obrázek : Ohněte balík papíru
 3. Pevně uchopte konce balíku a narovnejte jej. To oddělí listy tak, aby se snáze podávaly ze zásobníků.
  Obrázek : Oddělte listy
 4. Zarovnejte strany balíku na rovném povrchu, například na desce stolu.
 5. Stoh papíru vkládejte zezadu dopředu, abyste zabránili zachycení za zadní vodítko. Ujistěte se, že balík zůstane zarovnaný a nepoškodí se při sklopení předního konce stohu papíru do zásobníku.
  Obrázek : Papír vložen proti zadnímu vodítku
 6. Zásobník nepřeplňujte. Ujistěte se, že lze stoh papíru umístit do zásobníku, tj. že není vyšší než vodítka.
    Upozornění:
  Nevkládejte silná média, například štítky, do velkokapacitního vstupního zásobníku na 1 500 listů. Silná média mohou poškodit mechanismus zvedání zásobníku.
  Obrázek : Vodítko výšky
 7. Vložte zásobník a zavřete ho.
Krok 4: Ověřte podmínky prostředí
Vysoká úroveň vlhkosti v papíru může způsobit uvíznutí papíru, špatnou hustotu obrazu, prázdné oblasti tisku a zvlnění stránek po vytištění.
V prostředích s vysokou vlhkostí může papír v horní části stohu absorbovat vlhkost a mít zvlněný nebo nerovný povrch. V takovém případě sejměte ze stohu horních 5 až 10 listů papíru.
Obrázek : Vlhký papír
Poznámka:
Většina papíru je dodávána v balení odolném proti vlhkosti, aby bylo zajištěno, že papír zůstane suchý. Ověřte, že se papír skladuje v neotevřených balíčcích.
V prostředích s nízkou vlhkostí může nadměrná statická elektřina způsobit přilnutí listů papíru k sobě, což vede k nesprávnému podávání papíru, uvíznutí papíru nebo špatnému výstupnímu skládání. V takovém případě vyjměte papír ze zásobníku a znovu ohněte stoh papíru.
Krok 5: Vyčistěte válečky
Vyčistěte válečky v zásobníku. Dva válečky a oddělovací podložku očistěte měkkým, vodou navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.
Krok 6: Vyměňte válečky
Pokud uvíznutí pokračuje i po provedení předchozího postupu, mohou být válečky papíru v zásobníku opotřebené. Vyměňte tři válečky papíru v zásobníku, objednejte sadu válečků. Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu sady pro svou tiskárnu.
Originální náhradní díly HP lze objednat na webu www.hp.com/buy/parts nebo prostřednictvím autorizovaného servisu nebo poskytovatele podpory HP.
Čísla dílů sady výměnných válečků
Tiskárny HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 a M603
CE988-67904Pokud si chcete přehrát krátké video s ukázkou postupu, klikněte sem.
HP LaserJet Enterprise M604, M605 a M606
E6B67-67905Pokud si chcete přehrát krátké video s ukázkou postupu, klikněte sem.
Krok 7: Kontaktujte společnost HP
Pokud stav přetrvává, obraťte se na místního autorizovaného prodejce HP nebo servisní zástupce.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...